Návod k použití HP PHOTOSMART C6380 ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PHOTOSMART C6380. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PHOTOSMART C6380 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PHOTOSMART C6380.


HP PHOTOSMART C6380 ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5477 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PHOTOSMART C6380 BASIC GUIDE (3787 ko)
   HP PHOTOSMART C6380 PRIRUČNIK POSTAVLJANJE (5938 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PHOTOSMART C6380ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pomalu sklopte pojistku. 4 · HP Photosmart C6300 All-in-One series 5b DLEZITÉ: Ped instalací inkoustových kazet musíte dokoncit krok 5a. Tahem za oranzový konec sejmte plastový obal. c b. Obrate inkoustovou kazetu, zasute ji do píslusné zásuvky a potom ji zatlacte dol tak, aby zapadla na místo. Opakujte kroky a, b a c pro vsechny inkoustové kazety. e e. [. . . ] Informace naleznete v cásti A. HP Photosmart C6300 All-in-One series · 9 B - Ethernet a. Odpojte zlutou záslepku ze zadní strany zaízení. Pipojte jeden konec kabelu do portu sít Ethernet na zadní stran zaízení. Pipojte druhý konec kabelu ke smrovaci (nepipojujte jej do portu sít Internet). Informace o instalaci softwaru naleznete v Cásti D této instalacní pírucky. Dlezité: Pocítac i zaízení HP All-in-One musí být ve stejné, aktivní síti. Pouzíváte-li modem DSL nebo kabelový modem, nepipojujte kabel sít Ethernet ze zaízení HP All-in-One ke kabelovému modemu. Pipojte jej pouze ke smrovaci. 10 · HP Photosmart C6300 All-in-One series C1 - 802. 1 1 Vyhledejte a poznamenejte si svá následující nastavení bezdrátového smrovace: Název sít (nazývaný téz SSID):_________________________________________ Klíc WEP/heslo WPA (je-li teba):_______________________________________ _ DLEZITÉ: Chcete-li pokracovat s nastavením bezdrátové sít, musíte mít tyto informace k dispozici. Spolecnost HP nabízí webový nástroj Wireless Network Assistant [URL: www. hp. com/go/networksetup (pouze anglicky)], pomocí kterého lze získat tyto informace v nkterých systémech. Pokud nástroj Wireless Network Assistant není schopen zjistit informace o síti, je teba je získat z dokumentace bezdrátového smrovace, od jeho výrobce nebo od osoby, která vasi bezdrátovou sí pvodn nastavila. b. Stisknte tlacítko Nastavení na zaízení HP All-in-One. Pidrzte tlacítko, dokud se nezvýrazní moznost Sí. Pidrzte tlacítko, dokud se nezvýrazní moznost Prvodce nastavením bezdrátového spojení. Za chvíli se na displeji zobrazí seznam zjistných sítí. Jako první se zobrazí sí s nejsilnjsím signálem. HP Photosmart C6300 All-in-One series · 1 1 C2 - 802. 1 1 e. Provete jednu z následujících akcí: · Stisknutím tlacítka zvýraznte název sít, který jste si díve poznamenali. · Pokud se poznamenaný název sít v seznamu nenachází, mzete jej zadat rucn. Pidrzte tlacítko dokud se nezvýrazní moznost Zadat nový název sít (SSID) a potom stisknte tlacítko OK. Potom pomocí grafické klávesnice zadejte název sít. V pípad poteby pouzijte dále uvedené Tipy pro pouzívání grafické klávesnice. Je-li vase sí zabezpecená, zobrazí se výzva k zadání klíce WEP nebo hesla WPA. V obou údajích se rozlisují velká a malá písmena. Pomocí grafické klávesnice zadejte dle poteby klíc WEP nebo heslo WPA. [. . . ] Poté v zaízení HP All-in-One spuste Prvodce nastavením bezdrátového spojení. Problém: Pi instalaci softwaru HP All-in-One se zobrazí chybová zpráva Tiskárna nebyla nalezena. Akce: · Zaízení HP All-in-One mozná není pipojené k síti. Pokud pouzíváte bezdrátové pipojení, ped pokracováním s instalací softwaru zkontrolujte, zda jste z ovládacího panelu spustili Prvodce nastavením bezdrátového spojení. U kabelového pipojení Ethernet zkontrolujte vsechny spoje kabel mezi zaízením HP All-in-One, smrovacem a pocítacem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PHOTOSMART C6380

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PHOTOSMART C6380 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag