Návod k použití HP PHOTOSMART C5380

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PHOTOSMART C5380. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PHOTOSMART C5380 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PHOTOSMART C5380.


HP PHOTOSMART C5380 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (14535 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PHOTOSMART C5380 (14741 ko)
   HP PHOTOSMART C5380 SETUP GUIDE (6781 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PHOTOSMART C5380

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Papíry HP jsou speciáln navrzeny pro typ projektu, který tisknete a zajisují nejlepsí výsledky. Zaízení HP All-in-One také poskytuje zabudované sablony, které mzete pouzít pro tisk úzkého nebo sirokého poznámkového papíru, ctvereckovaného papíru nebo notového papíru, coz je skvlé pro domácí úkoly vasich dtí. Mzete dokonce tisknout seznam úkol, abyste mli pehled, co je teba jest udlat. Tato cást obsahuje následující témata: · · · · · Zaízení HP All-in-One - strucný pehled Ovládací panel - pehled Pehled nabídek Zadání textu pomocí obrazovkové klávesnice Pouzití softwaru HP Photosmart Zaízení HP All-in-One - strucný pehled Stítek 1 2 3 4 Popis Barevný grafický displej (také jen displej) Ovládací panel Sloty pro pamové karty a kontrolka Foto Pední port USB Zaízení HP All-in-One - strucný pehled 9 Pehled Kapitola 2 (pokracování) Stítek 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Popis Výstupní zásobník Nástavec zásobníku papíru (také jen nástavec zásobníku) Prostor drzáku disk CD a DVD Drzák disk CD a DVD Hlavní vstupní zásobník (také jen vstupní zásobník) Zásobník na fotografický papír Pístupové dvee k CD/DVD Dvíka inkoustových kazet Sklenná podlozka Spodní cást víka Zadní dvíka Zadní port USB Pipojení ke zdroji napájení* * Pouzívejte pouze s napájecím adaptérem dodaným spolecností HP. Ovládací panel - pehled V této cásti jsou popsány funkce tlacítek a kontrolek na ovládacím panelu, a také ikony a rezim spánku displeje. [. . . ] Pokud se tímto problém nevyesí, zkuste následující esení. Odstraování problém 152 esení 9: Zkontrolujte pipojení mezi produktem a pocítacem esení: Zkontrolujte pipojení mezi produktem a pocítacem. Ovte, zda je kabel USB pevn pipojen k portu USB na zadní stran produktu. Zkontrolujte, zda je druhý konec kabelu USB pipojen do portu USB v pocítaci. Po ádném pipojení kabelu produkt vypnte a poté znovu zapnte. Pokud je produkt pipojen k pocítaci pomocí pipojení Bluetooth, ujistte se, ze je pipojení aktivní a ze je produkt zapnutý. Odstraování problém Pokud jsou pipojení bez vad a pesto se ani po nkolika minutách po odeslání tiskové úlohy do produktu nic netiskne, zkontrolujte stav zaízení. V softwaru HP Photosmart klepnte na moznost Nastavení a potom klepnte na moznost Stav. Pokud se tímto problém nevyesí, zkuste následující esení. esení 10: Produkt resetujte esení: Vypnte produkt a odpojte napájecí kabel. Napájecí kabel znovu pipojte a stisknutím tlacítka Zapnout zapnte produkt. Pícina: U produktu doslo k chyb. esení: Vytisknte dokument v opacném poadí. Po dokoncení tisku budou stránky dokumentu seazeny ve správném poadí. Dalsí informace naleznete v cásti: , , Tisk vícestránkového dokumentu v opacném poadí" na stránce 64 Pícina: Tisk je nastaven tak, ze se vytiskne nejprve první stránka dokumentu. Vzhledem ke zpsobu vkládání papíru do produktu se první stránka bude nacházet ve spodní cásti stohu tiskovou stranou smrem nahoru. Okraje se netisknou podle ocekávání Pro vyesení problému zkuste následující esení. esení jsou uvedena v poadí od toho nejpravdpodobnjsího úspsného. Pokud problém nevyesí první esení, zkuste ta následující, dokud se problém nevyesí. · · · esení 1: Zkontrolujte okraje tisku esení 2: Zkontrolujte nastavení formátu papíru esení 3: Vlozte balík papíru správným zpsobem Odstraování problém s tiskem 153 Odstraování problém Stránky dokumentu vystoupily v nesprávném poadí Kapitola 14 esení 1: Zkontrolujte okraje tisku esení: Zkontrolujte okraje tisku. Zkontrolujte, zda nastavení okraj dokumentu nepekracuje tiskovou oblast produktu. Ped odesláním tiskové úlohy do produktu zobrazte její náhled. Ve vtsin aplikací klepnte na nabídku Soubor a poté na Náhled tisku. Produkt pouzívá okraje nastavené v aplikaci tehdy, pokud pesahují minimální okraje podporované produktem. Pro více informací o nastavení okraj ve vasí aplikaci se podívejte do dokumentace, která byla dodána se softwarem. Pokud okraje neodpovídají ocekávání, zruste tiskovou úlohu a upravte okraje v aplikaci. Pokud se tímto problém nevyesí, zkuste následující esení. esení 2: Zkontrolujte nastavení formátu papíru esení: Zkontrolujte, zda jste pro projekt vybrali správné nastavení formátu papíru. [. . . ] Odpadno opremo ste dolzni oddati na dolocenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne elektricne in elektronske opreme. Z locenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Vec informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na obcini, v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili. Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PHOTOSMART C5380

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PHOTOSMART C5380 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag