Návod k použití HP PHOTOSMART A516

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PHOTOSMART A516. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PHOTOSMART A516 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PHOTOSMART A516.


HP PHOTOSMART A516 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4537 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PHOTOSMART A516 (2304 ko)
   HP PHOTOSMART A516 (2304 ko)
   HP PHOTOSMART A516 Setup Guide (429 ko)
   HP PHOTOSMART A516 PRIRUČNIK POSTAVLJANJE (1310 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PHOTOSMART A516

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HP Photosmart A510 series Uzivatelská pírucka Autorská práva a ochranné známky © 2006 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Upozornní spolecnosti Hewlett-Packard Informace obsazené v tomto dokumentu mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Kopírování, úpravy ci peklad tohoto dokumentu bez pedchozího písemného souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard jsou az na výjimky vyplývající ze zákon o autorském právu zakázány. Záruky vyplývající z prohlásení týkající se jednotlivých produkt a sluzeb HP se vztahují pouze na tyto produkty a sluzby. Nic zde uvedené nelze chápat jako vyplývající nebo doplující záruku. [. . . ] Dokud nejste pipraveni nainstalovat kazetu do tiskárny, neodstraujte plastovou pásku chránící trysky. Pokud byla z tiskové kazety odstranna plastová páska, HP Photosmart A510 series 32 nepokousejte se ji znovu pipevnit. Optovným pichycením pásky se tisková kazeta poskodí. Zachování kvality fotografického papíru Nejlepsích výsledk tisku na fotografický papír dosáhnete dodrzováním pokyn v této cásti. Pokyny pro skladování fotografického papíru Papír skladujte v pvodním balení nebo v uzavíratelném plastovém sácku. Krabici s fotografickým papírem ulozte na rovnou plochu na chladném a suchém míst. Nepouzitý fotografický papír vrate zpt do plastového sácku. Papír, který zstane v tiskárn nebo který je vystaven vlivm prostedí, se mze zacít kroutit. Pokyny pro manipulaci s fotografickým papírem Papír drzte vzdy za hrany, aby na nm nezstaly otisky prst. Pokud má fotografický papír zkroucené rohy, vlozte jej do plastového sácku a lehce jej ohýbejte proti smru zkroucení, dokud papír nebude rovný. Peprava tiskárny Tiskárnu lze jednoduse pepravit tém kamkoli. Mzete si ji vzít s sebou na dovolenou nebo na rodinné oslavy ci spolecenské události a pímo zde tisknout fotografie a rozdávat je rodin a pátelm. Pokud chcete jest více zjednodusit pouzívání tiskárny na cestách, mzete zakoupit toto píslusenství: Interní baterie: Tiskárnu lze napájet z dobíjecí interní baterie HP Photosmart a tisknout tak skutecn vsude. Transportní brasna: Praktická transportní brasna HP Photosmart umozuje pohodln penáset tiskárnu a píslusenství. Postup pi peprav tiskárny 1. Vyjmte veskerý papír ze vstupního a výstupního zásobníku a potom zavete dvíka vstupního i výstupního zásobníku. Poznámka Ped odpojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda tiskárna dokoncila proces vypínání. Bude tak zajistno správné ulození tiskové kazety v tiskárn. Pokud je tiskárna pipojena k pocítaci, odpojte kabel USB od pocítace. Poznámka Pi peprav tiskárny nevyjímejte tiskovou kazetu. Uzivatelská pírucka tiskárny HP Photosmart A510 series 33 Kapitola 7 Zkontrolujte, zda jste nezapomnli pibalit také tyto poteby: papír, napájecí kabel, digitální fotoaparát nebo pamovou kartu s fotografiemi, náhradní tiskové kazety (pokud plánujete tisknout velké mnozství fotografií), volitelné píslusenství tiskárny, které budete chtít pouzívat, napíklad baterii nebo adaptér pro bezdrátové pipojení tiskárny HP Bluetooth, pokud budete chtít pipojit tiskárnu k pocítaci, vezmte si kabel USB a disk CD se softwarem tiskárny HP Photosmart, uzivatelskou pírucku tiskárny (knízku, kterou práv ctete). Poznámka Pokud nemáte s sebou uzivatelskou pírucku, mjte poznamenané císlo správné tiskové kazety, nebo ped cestou dokupte dostatek tíbarevných inkoustových tiskových kazet HP 110. 34 HP Photosmart A510 series 8 Odstraování problém Tiskárna HP Photosmart je navrzena tak, aby byla spolehlivá a snadno se pouzívala. Tato kapitola poskytuje odpovdi na casto kladené otázky o pouzívání tiskárny a tisku bez pocítace. Obsahuje informace o následujících tématech: Potíze s hardwarem tiskárny na stránce 35 Potíze pi tisku na stránce 38 Potíze pi tisku pomocí technologie Bluetooth na stránce 42 Chybové zprávy na stránce 43 Informace o esení potízí pi pouzívání softwaru tiskárny a pi tisku z pocítace naleznete v elektronické nápovd. Pokyny pro zobrazení nápovdy tiskárny naleznete v tématu Nalezení dalsích informací na stránce 3. Potíze s hardwarem tiskárny Nez se obrátíte na pracovníky podpory spolecnosti HP, prostudujte tipy pro odstraování problém uvedené v této cásti nebo navstivte sluzby online podpory na webu www. hp. com/support. Poznámka Chcete-li tiskárnu pipojit k pocítaci pomocí kabelu USB, spolecnost HP doporucuje pouzít vysokorychlostní kabel USB 2. 0 o maximální délce 3 metry. [. . . ] Výbr barevného prostoru ovlivní barvy na vytisknutých fotografiích. Moznosti jsou Adobe RGB, sRGB a Autoselect (Automatický výbr ­ výchozí). Výchozí volba Auto-select (Automatický výbr) znamená, ze tiskárna pouzije barevný prostor Adobe RGB, pokud je to mozné. Pokud barevný prostor Adobe RGB není k dispozici, pouzije tiskárna moznost sRGB. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PHOTOSMART A516

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PHOTOSMART A516 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag