Návod k použití HP PHOTOSMART A433

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PHOTOSMART A433. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PHOTOSMART A433 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PHOTOSMART A433.


HP PHOTOSMART A433 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2004 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PHOTOSMART A433 (5537 ko)
   HP PHOTOSMART A433 (5537 ko)
   HP PHOTOSMART A433 KORISNIČKI PRIRUČNIK (1967 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PHOTOSMART A433

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HP Photosmart A430 series Uzivatelská pírucka Tiskárna HP Photosmart A430 series Uzivatelská pírucka tiskárny HP Photosmart A430 series Autorská práva a ochranné známky © 2006 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Kontrolní identifikacní císlo modelu VCVRA-0501 Z dvodu identifikace je tomuto produktu piazeno registracní císlo modelu. Nezamujte toto registracní císlo za obchodní název (HP Photosmart A430 series) ani za výrobní císlo (Q7031A). Upozornní spolecnosti Hewlett-Packard Informace obsazené v tomto dokumentu mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Kopírování, úpravy ci peklad tohoto dokumentu bez pedchozího písemného souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard jsou az na výjimky vyplývající ze zákon o autorském právu zakázány. Záruky vyplývající z prohlásení týkající se jednotlivých produkt a sluzeb HP se vztahují pouze na tyto produkty a sluzby. [. . . ] Vyberte moznost Tools (Nástroje) a stisknte tlacítko Menu/OK. Vyberte moznost Align cartridge (Zarovnat kazetu) a stisknte tlacítko Menu/OK. Na displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva s pipomenutím, abyste vlozili papír. Stisknutím tlacítka Menu/OK spuste zarovnání tiskové kazety. Po dokoncení zarovnání tiskové kazety se pro potvrzení úspsnosti zarovnání vytiskne stránka zarovnání. ­ ­ Zaskrtnutí potvrzují, ze tisková kazeta je správn nainstalovaná a funguje korektn. Pokud se vlevo vedle nkterého z pruh objeví znak , , x", zopakujte zarovnání tiskové kazety. Pokud se znak , , x" objevuje stále, vymte tiskovou kazetu. Uzivatelská pírucka tiskárny HP Photosmart A430 series 35 Kapitola 7 Aktualizace softwaru HP Photosmart Jednou za nkolik msíc si stáhnte nejnovjsí aktualizace softwaru, abyste získali nejnovjsí funkce a vylepsení. Aktualizace softwaru HP Photosmart mzete stáhnout z webu na adrese www. hp. com/support nebo pomocí nástroje Aktualizace softwaru HP. Postup stazení softwaru (Windows) Poznámka Ped pouzitím funkce HP Software Update (Aktualizace softwaru HP) se pipojte k Internetu. V nabídce Start vyberte polozku Programy nebo Vsechny programy, pejdte na polozku HP a klepnte na polozku Aktualizace softwaru HP. Nástroj Aktualizace softwaru HP vyhledá na webu HP aktualizace softwaru. Pokud v pocítaci není nainstalována nejaktuálnjsí verze softwaru HP Photosmart, zobrazí se v okn Aktualizace softwaru HP aktualizace softwaru. Je-li v pocítaci nainstalovaná nejnovjsí verze softwaru HP Photosmart, zobrazí se v okn Aktualizace softwaru HP následující zpráva: , , Pro vás systém nejsou momentáln k dispozici zádné aktualizace. " Pokud je aktualizace softwaru k dispozici, vyberte ji zaskrtnutím polícka vedle jejího názvu. 5. Postup stazení softwaru (Mac) Poznámka Ped pouzitím nástroje Aktualizace HP Photosmart se pipojte k Internetu. Klepnte na kartu Aplikace a potom na tlacítko Aktualizace softwaru HP. Podle pokyn na obrazovce zkontrolujte dostupné aktualizace softwaru. Je-li vás pocítac chránn bránou firewall, je teba v okn aktualizace zadat informace o serveru proxy. Skladování tiskárny a tiskové kazety Pokud tiskárnu a tiskovou kazetu nepouzíváte, skladujte je správným zpsobem. Skladování tiskárny Tiskárna je vyrobena tak, aby ji nevadily dlouhé ani krátké doby necinnosti. Kdyz tiskárnu nepouzíváte, zavete vstupní a výstupní zásobník. Tiskárnu skladujte v uzaveném prostoru na míst, kam nedopadá pímé slunecní svtlo a kde nejsou extrémní teplotní výkyvy. 36 Tiskárna HP Photosmart A430 series Pokud tiskárna a tisková kazeta nebyly pouzívány déle nez msíc, vycistte ped tiskem tiskovou kazetu. Dalsí informace viz Automatické cistní tiskové kazety na stránce 33. Kdyz ukládáte tiskárnu na delsí dobu a v tiskárn je nainstalována volitelná interní baterie HP Photosmart, vyjmte baterii z tiskárny. Skladování tiskové kazety Kdyz tiskárnu skladujete nebo pepravujete, vzdy ponechejte pouzívanou tiskovou kazetu uvnit tiskárny. Tiskárna pi vypnutí umístí tiskovou kazetu do ochranného vícka. [. . . ] Printer Battery (Baterie tiskárny): Pomocí této moznosti zobrazíte informace o pouzití volitelné interní baterie HP Photosmart v tiskárn. Traveling with the printer (Cestování s tiskárnou): Tuto volbu vyberte, chcete-li si pecíst rady pro pouzití tiskárny na cestách. Getting assistance (Kde získat pomoc): Tuto volbu vyberte, chcete-li se dozvdt, kde získat pomoc pi potízích s tiskárnou. About (O zaízení): Touto volbou zobrazíte informace o modelu a císlu revize tiskárny a fotoaparátu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PHOTOSMART A433

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PHOTOSMART A433 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag