Návod k použití HP PHOTOSMART 385 REFERENČNÍ PŘÍRUČKA TISKÁRNY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PHOTOSMART 385. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PHOTOSMART 385 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PHOTOSMART 385.


HP PHOTOSMART 385 REFERENČNÍ PŘÍRUČKA TISKÁRNY: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1547 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PHOTOSMART 385 (1255 ko)
   HP PHOTOSMART 385 Setup Guide (1948 ko)
   HP PHOTOSMART 385 Reference Guide (843 ko)
   HP PHOTOSMART 385 REFERENCE GUIDE (843 ko)
   HP PHOTOSMART 385 PRIRUČNIK S REFERENCAMA (763 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PHOTOSMART 385REFERENČNÍ PŘÍRUČKA TISKÁRNY

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Referencní pírucka HP Photosmart 380 series Cestina Autorská práva a ochranné známky © Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informace obsazené v tomto dokumentu mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Kopírování, úpravy ci peklady bez pedchozího písemného souhlasu jsou zakázány az na výjimky vyplývající ze zákon o autorském právu. Upozornní Na produkty a sluzby spolecnosti HP se vztahují výhradn záruky, které jsou výslovn uvedeny v zárucních listech dodaných s tmito produkty a sluzbami. Zádná cást tohoto dokumentu by nemla být chápána jako dalsí záruka. [. . . ] Pi kazdé instalaci nebo výmn tiskové kazety se na displeji tiskárny zobrazí zpráva vyzývající k vlození bzného papíru, aby tiskárna mohla provést kalibraci kazety. Vlozte papír do vstupního zásobníku a stisknte tlacítko OK. Podle pokyn na displeji provete kalibraci kazety. Pokud tisková kazeta není pouzívána Po vyjmutí tiskové kazety z tiskárny ji vzdy vlozte do ochranného krytu. Ochranný kryt tiskové kazety zabrání vyschnutí inkoustu. Nesprávné skladování tiskové kazety mze zpsobit její znehodnocení. V nkterých zemích/oblastech není ochranný kryt pro tiskové kazety soucástí balení tiskárny, je vsak dodáván s sedou fotografickou kazetou HP, kterou lze zakoupit samostatn. V ostatních zemích/oblastech je ochranný kryt soucástí balení tiskárny. Chcete-li vlozit kazetu do ochranného krytu, zasute kazetu do krytu pod mírným úhlem a zaklapnutím ji zajistte. 16 HP Photosmart 380 series 2 Pouzívání tiskárny Tiskárna umozuje jednoduse tisknout vysoce kvalitní fotografie. Tato cást obsahuje strucné informace o pouzívání tiskárny, ale také podrobné pokyny pro pouzívání pamových karet, výbr fotografií a podobn. Strucný úvod Tisk fotografií je velmi jednoduchý. Nedotýkejte se mdných kontakt ani inkoustových trysek. Vytazením nástavce výstupního zásobníku otevete pední cást tiskárny. Otevete dvíka tiskové kazety vpravo vedle slot pro pamové karty. Otevete vstupní zásobník v zadní cásti tiskárny. Vlozte do vstupního zásobníku nkolik list papíru. Posute vodítko síky papíru tsn k papíru. Vlození tiskové kazety Vkládání papíru 2. Krok 2: Výbr fotografií Referencní pírucka HP Photosmart 380 series 17 Kapitola 2 (pokracování) 1. Vlozte do tiskárny pamovou kartu obsahující fotografie. Upozornní Nesprávné vlození pamové karty mze poskodit kartu i tiskárnu. Dalsí informace o pamových kartách naleznete v cásti Pouzití pamových karet. Vlození pamové karty 2. Vybrání fotografie Pomocí sipek a si mzete fotografie na kart prohlízet. Stisknutím tlacítka OK vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout. V levém rohu fotografie na displeji tiskárny se objeví zaskrtnutí. Dalsí informace o vybírání fotografií naleznete v cásti Vybrání fotografií. Krok 3: Tisk Stisknutím tlacítka Print (Tisk) vytisknete vybrané fotografie. Tisk bez pouzití pocítace Tiskárna HP Photosmart 380 series umozuje tisknout nádherné fotografie bez nutnosti pouzití pocítace. Pouzití pamových karet Po vyfocení snímk digitálním fotoaparátem mzete z fotoaparátu vyjmout pamovou kartu a vlozit ji do tiskárny, abyste mohli tyto fotografie zobrazit a vytisknout. Tiskárna je kompatibilní s tmito typy pamových karet: CompactFlashTM, Memory Sticks, MultiMediaCardTM, Secure DigitalTM, SmartMedia a xD-Picture CardTM. [. . . ] jinak omezit moznost výrobce uplatnit takováto prohlásení nebo omezení, c. udlit zákazníkovi dalsí zárucní práva, urcovat trvání pedpokládaných záruk, které výrobce nemze odmítnout, nebo povolit omezení doby trvání pedpokládané záruky. ZÁRUCNÍ PODMÍNKY OBSAZENÉ V TOMTO USTANOVENÍ, S VÝJIMKOU ZÁKONN POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUCUJÍ, NEOMEZUJÍ, ANI NEUPRAVUJÍ, ALE DOPLUJÍ ZÁVAZNÁ ZÁKONEM STANOVENÁ PRÁVA PLATNÁ PRO PRODEJ PRODUKT ZÁKAZNÍKOVI. Informace o omezené záruce HP Vázený zákazníku, v píloze jsou uvedeny názvy a adresy spolecností skupiny HP, které poskytují omezenou záruku HP (záruku výrobc) ve Vasí zemi. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PHOTOSMART 385

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PHOTOSMART 385 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag