Návod k použití HP PHOTOSMART 329 REFERENČNÍ PŘÍRUČKA TISKÁRNY PHOTOSMART

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PHOTOSMART 329. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PHOTOSMART 329 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PHOTOSMART 329.


HP PHOTOSMART 329 REFERENČNÍ PŘÍRUČKA TISKÁRNY PHOTOSMART: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1417 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PHOTOSMART 329 (1168 ko)
   HP PHOTOSMART 329 SETUP (650 ko)
   HP PHOTOSMART 329 Setup Guide (6604 ko)
   HP PHOTOSMART 329 Reference Guide (946 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PHOTOSMART 329REFERENČNÍ PŘÍRUČKA TISKÁRNY PHOTOSMART

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Referencní pírucka tiskárny HP Photosmart 320 series Cesky Autorská práva a ochranné známky © Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informace obsazené v tomto dokumentu mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Kopírování, úpravy ci peklady bez pedchozího písemného souhlasu jsou zakázány az na výjimky vyplývající ze zákon o autorském právu. Upozornní Na produkty a sluzby spolecnosti HP se vztahují výhradn záruky, které jsou výslovn uvedeny v zárucních listech dodaných s tmito produkty a sluzbami. Zádná cást tohoto dokumentu by nemla být chápána jako dalsí záruka. [. . . ] V nkterých zemích/oblastech není ochranný kryt pro tiskové kazety soucástí balení tiskárny, je vsak dodáván s sedou fotografickou kazetou, kterou lze zakoupit samostatn. V ostatních zemích/oblastech je ochranný kryt soucástí balení tiskárny. Chcete-li vlozit kazetu do ochranného krytu, zasute kazetu do krytu pod mírným úhlem a zaklapnutím ji zajistte. Referencní pírucka tiskárny HP Photosmart 320 series 15 Kapitola 1 16 HP Photosmart 320 series 2 Pouzívání tiskárny Tiskárna umozuje jednoduse tisknout vysoce kvalitní fotografie. Tato cást obsahuje strucné informace o pouzívání tiskárny, ale také podrobné pokyny pro pouzívání pamových karet, výbr fotografií a podobn. Strucný úvod Tisk fotografií je velmi jednoduchý. Dalsí informace naleznete v cásti Informace o tiskových kazetách. Nedotýkejte se mdných kontakt ani inkoustových trysek. b Vytazením nástavce výstupního zásobníku otevete pední cást tiskárny. c Otevete dvíka tiskové kazety vpravo vedle slot pro pamové karty. Dalsí informace naleznete v cásti Informace o papíru. a Otevete vstupní zásobník v zadní cásti tiskárny. b Vlozte do vstupního zásobníku nkolik list papíru. c Posute vodítko síky papíru tsn k papíru. Vlození tiskové kazety 2 Vkládání papíru Referencní pírucka tiskárny HP Photosmart 320 series 17 Kapitola 2 Krok 2: Vybrání fotografií 1 Vlozte do tiskárny pamovou kartu obsahující fotografie. Upozornní Nesprávné vlození pamové karty mze poskodit kartu i tiskárnu. Dalsí informace o pamových kartách naleznete v cásti Vkládání pamových karet. 2 Kdyz vás tiskárna vyzve k vybrání rozvrzení stránky, vyberte pomocí tlacítek a pozadované rozvrzení a poté stisknte tlacítko OK. Stisknutím tlacítka OK vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout. V levém rohu fotografie na displeji tiskárny se objeví zaskrtnutí. Dalsí informace o vybírání fotografií naleznete v cásti Vybrání fotografií. Krok 3: Tisk Stisknutím tlacítka Print (Tisk) vytisknete vybrané fotografie. Vlození pamové karty Vybrání fotografie 3 4 Tisk fotografií Tisk bez pouzití pocítace Tiskárna HP Photosmart 320 series umozuje tisknout nádherné fotografie bez nutnosti jakéhokoli pouzití pocítace. Pouzití pamových karet Po vyfocení snímk digitálním fotoaparátem, mzete z fotoaparátu vyjmout pamovou kartu a vlozit ji do tiskárny, abyste mohli tyto fotografie zobrazit a vytisknout. Tiskárna je kompatibilní s tmito typy pamových karet: CompactFlashTM, Memory Stick, MultiMediaCardTM, Secure DigitalTM, SmartMediaTM a xD-Picture CardTM. Upozornní Pouzití jiného typu pamové karty mze poskodit pamovou kartu a tiskárnu. 18 HP Photosmart 320 series Informace o dalsích zpsobech penosu fotografií z digitálního fotoaparátu do tiskárny naleznete v cásti Pipojení. Podporované formáty soubor Tiskárna mze rozpoznat a vytisknout pímo z pamové karty soubory v tchto formátech: JPEG, nekomprimovaný TIFF, pohyblivý JPEG AVI, pohyblivý JPEG Quicktime a MPEG-1. Pokud digitální fotoaparát ukládá fotografie a videosekvence v jiných formátech soubor, ulozte tyto soubory do pocítace a vytisknte je pomocí píslusné aplikace. [. . . ] Informace o moznostech podpory získáte od vaseho prodejce HP nebo na telefonním císle podpory pro vasi zemi/oblast. Chcete-li vyuzít telefonické podpory HP, zavolejte na píslusné telefonní císlo pro vasi zemi/ oblast. Za telefonáty se úctují bzné telefonní poplatky. Poznámka Zákazníci v Západní Evrop naleznou telefonní císla telefonické podpory pro jednotlivé zem/oblasti na adrese www. hp. com/support. Referencní pírucka tiskárny HP Photosmart 320 series 25 Kapitola 4 www. hp. com/support 61 56 45 43 Argentina Argentina Australia 800 171 Brasil (dentro da grande São Paulo) Brasil (fora da grande São Paulo) Canada Caribbean Central America Chile (11) 3747-7799 0800-157751 (800) 474-6836 1-800-711-2884 1-800-711-2884 800-360-999 (8621) 38814518 Columbia Costa Rica Ceská republika Ecuador (Andinatel) Ecuador (Pacifitel) 2 532 5222 Greece (international) Greece (in-country) Greece (Cyprus) Guatemala + 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649 1-800-999-5105 852-2802 4098 Magyarország India Indonesia (0) 9 830 4848 Jamaica 0-800-7112884 0570-000511 +81-3-3335-9800 1 382 1111 1 600 44 7737 62 (21) 350 3408 01-800-011-4726 0-800-011-4114 + 1-800-711-2884 261 307 310 1-800-711-2884 1-800-225528 (54) 11-4778-8380 0-810-555-5520 13 10 47 Malaysia México (Ciudad de México) México (fuera de Ciudad de México) 22 404747 New Zealand Nigeria Panama Perú Philippines Polska Puerto Rico Republica Dominicana România Russia (Moscow) Russia (St. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PHOTOSMART 329

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PHOTOSMART 329 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag