Návod k použití HP PAVILION ZX5010EA HARDWARE GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION ZX5010EA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION ZX5010EA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION ZX5010EA.


HP PAVILION ZX5010EA HARDWARE GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2653 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION ZX5010EA (6711 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION ZX5010EAHARDWARE GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] P írucka k hardwaru ada p enosných pocítac spolecnosti HP Císlo dokumentace: 355386-221 listopad 2003 V této pírucce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich pouzití, vcetn konektor pro externí zaízení. Pírucka obsahuje také specifikace napájení a prostedí, které mohou být uzitecné pi cestování s notebookem. © 2003 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft® a Windows® jsou ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation registrované ve Spojených státech. Logo SD je ochranná známka píslusného vlastníka. [. . . ] Odpojte nepouzívaná externí zaízení, která nejsou pipojená k externímu zdroji napájení. 3­10 P írucka k hardwaru Jednotky bateriových zdroj Vypnte nebo vyjmte kartu PC nebo kartu digitálních médií, kterou nepouzíváte. Energii usetíte snízením jasu obrazovky pomocí klávesové zkratky FN+F7. Dalsí informace o pouzívání klávesové zkratky FN+F7 získáte v cásti , , Píkazy klávesových zkratek" v kapitole TouchPad a klávesnice. Místo interních reproduktor pouzívejte volitelné externí reproduktory se samostatným napájením nebo podle poteby pomocí tlacítek pro nastavení hlasitosti rychle zvysujte a snizujte hlasitost systému. Pi perusení práce aktivujte úsporný rezim ci rezim spánku nebo pocítac vypnte. Jako casový limit monitoru nastavte krátkou cekací dobu, 5 minut nebo mén. Chcete-li zmnit nastavení casového limitu monitoru, klepnte na tlacítko Start > Ovládací panely > Výkon a údrzba > ikona Moznosti napájení > karta Mic napájení. V rozevíracím seznamu Vypnout monitor vyberte polozku odpovídající krátké dob cekání a poté klepnte na tlacítko OK. Dalsí informace o volitelném nastavení napájení naleznete v Pírucce k softwaru v kapitole Napájení na tomto disku CD-ROM. Skladování jednotky bateriových zdroj Ä UPOZORN NÍ: Chcete-li zabránit poskození jednotky bateriových zdroj , nevystavujte ji dlouhodob vysokým teplotám. Jestlize notebook nebudete pouzívat a nebude zapnutý déle nez 2 týdny, vyjmte jednotku bateriových zdroj a ulozte ji. Vysoké teploty zrychlují samovolné vybíjení ulozené jednotky bateriových zdroj, takze je vhodné jednotku skladovat na chladném a suchém míst. Ped pouzitím jednotky bateriových zdroj, která byla skladována po dobu 1 msíce nebo déle, provete její kalibraci. Tím zajistíte pesné zobrazení informací o bateriích v notebooku. P írucka k hardwaru 3­11 Jednotky bateriových zdroj Likvidace pouzité jednotky bateriových zdroj Å VAROVÁNÍ: P i nesprávném zacházení hrozí nebezpecí popálení a poleptání. Nepokousejte se jednotku bateriových zdroj rozebírat, rozbíjet, propichovat, ani zkratovat její kontakty. Nevystavujte baterii ohni ci teplotám vyssím nez 60 °C, nepono ujte ji do vody a nevhazujte ji do ohn . Pokud jednotka bateriových zdroj dosáhla konce zivotnosti, nelikvidujte ji spolecn s domovním odpadem. V Evrop odevzdejte jednotky bateriových zdroj k recyklaci do sbrny nebo ji vrate spolecnosti HP, autorizovaným partnerm spolecnosti HP nebo jejich zástupcm. V ostatních oblastech vyhledejte v brozue Svtová telefonní císla, která byla dodána s notebookem, telefonní císlo prodejce nebo poskytovatele sluzeb a pozádejte jej o informace ohledn likvidace jednotky bateriových zdroj. Dalsí informace o bezpecnostních opateních a zpsobu likvidace jednotky bateriových zdroj a úplné znní naízení vládních orgán naleznete v pírucce Poznámky o pedpisech a bezpecnosti na tomto disku CD-ROM. Vyhledání dalsích informací o napájení Dalsí informace týkající se úspory energie, nastavení pedvoleb napájení a pouzití úsporného rezimu a rezimu spánku naleznete v Pírucce k softwaru v kapitole Napájení na tomto disku CD-ROM. 3­12 P írucka k hardwaru 4 Jednotky Termíny týkající se jednotek Pevné disky obvykle slouzí jako trvalá úlozist datových soubor a softwaru, jako jsou systémové soubory, aplikace a ovladace. Pevný disk je také oznacován jako jednotka pevného disku. Volitelné diskové jednotky (u vybraných model) zahrnují disketové jednotky. Diskové jednotky obvykle slouzí k ulození nebo penosu dat. Optické jednotky slouzí k ulození nebo penosu dat a k pehrávání hudby a film. Jednotky DVD mají vyssí kapacitu úlozist nez jednotky CD-ROM. jednotka DVD+RW/R CD-RW Kombinovanázapisovatelné disky CD aa DVD. umozuje zapisovat na DVD/CD-RW umozuje Kombinovaná jednotkaCD (CD-R a CD-RW), alezapisovat na zapisovatelné disky neumozuje zápis na zapisovatelné disky DVD (DVD+R, DVD+RW, DVD-R nebo DVD-RW). P írucka k hardwaru 4­1 Jednotky V závislosti na vasem modelu mze notebook císt nebo zapisovat data na optické jednotky, jak je popsáno v následující tabulce. Optická jednotka CD-ROM DVD-ROM DVD/CD-RW Kombinovaná jednotka DVD+RW/R a CD-RW Ctení Ano Ano Ano Ano Zápis Ne Ne Ano, ale pouze disky CD Ano Volitelné jednotky HP USB Digital Drive (u vybraných model) jsou pamové jednotky kapesní velikosti, které jsou zalozeny na standardu SD (Secure Digital) a hodí se pro ukládání a penásení digitálních obrázk, hudby, videa nebo velkých datových soubor. [. . . ] Odpojte veskerá externí zaízení pipojená k notebooku. Vyjmte jednotku bateriových zdroj. 8­12 P írucka k hardwaru Inovace hardwaru 5. Povolte sroub, kterým je pipevnn kryt pozice pamti 1, a potom kryt naklote smrem nahoru a vyjmte jej 2. Otev ení pozice pam ti P írucka k hardwaru 8­13 Inovace hardwaru Otev ení pozice pam ti 8­14 P írucka k hardwaru Inovace hardwaru 7. Pi vyjmutí pamového modulu postupujte následujícím zpsobem: a. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION ZX5010EA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION ZX5010EA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag