Návod k použití HP PAVILION W17E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION W17E. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION W17E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION W17E.


HP PAVILION W17E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (830 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION W17E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zpt na stránku obsahu LCD Monitor w17e/W17q Uzivatelská p rucka · · · · · · · · · Úvod Bezpecnostn pokyny a údrzba Nastaven Pouz ván monitoru Instalace ovladac a pouzit funkce Automatické nastaven Technická podpora, nejcastjs dotazy Specifikace Kvalita monitoru LCD a zásady týkaj c se pixel Smrnice Jediné záruky poskytované spolecnost HP na produkty a sluzby jsou výslovná prohlásen o záruce, která doprovázej dané produkty a sluzby. Nic ze zde uvedeného nemze být chápáno tak, ze by zakládalo dodatecnou záruku. Spolecnost HP nen zodpovdná za technické nebo redakcn chyby nebo opomenut , které tento dokument obsahuje. Spolecnost HP nepeb rá zádnou zodpovdnost za pouz ván nebo spolehlivost svého softwaru v za zen , které nen poskytováno spolecnost HP. [. . . ] Chcete li nakonfigurovat monitor pro toto rozlisen , dokoncete instalaci a zkontrolujte, zda je monitor pipojen k poc taci. Zapnte monitor a postupujte takto: 1 Klepnte na tlac tko Start systému Windows , a poté klepnte na polozku Ovládac panely. 2 V panelu Vzhled a pizpsoben klepnte na polozku Upravit rozlisen obrazovky. 3 Nastavte posuvn k rozlisen na hodnotu 1440x900. POZNÁMKA: Pokud se hodnota 1440x900 nezobraz , stáhnte ovladac monitoru z webu. Dals informace naleznete v cásti Pouz ván monitoru. Nastaven hlasitosti Pomoc tlac tek pro zvýsen a sn zen hlasitosti na pedn m panelu nastavte hlasitost na pozadovanou úrove. Hlasitost nelze upravit v nab dce OSD. Uzamcen nab dky OSD Chcete li uzamknout nab dku OSD (onscreen display), stisknte a podrzte tlac tko Menu (Nab dka) pi vypnutém monitoru. Pokud je nab dka OSD uzamknuta, nelze v n mnit nastaven . Úprava nastaven v nab dce OSD 1 Stisknut m tlac tka Menu (Nab dka) aktivujte obrazovkovou nab dku OSD. 2 Klávesami + a ­ na pedn m panelu monitoru lze procházet jednotlivé funkce. Po zvýraznn pozadované funkce ji aktivujte stisknut m tlac tka Menu (Nab dka). Po zvýraznn pozadované funkce podnab dky ji aktivujte stisknut m tlac tka Menu. Stáhnte a nainstalujte soubory ovladace a softwaru podle pokyn na stránkách pro stazen . Pouzit funkce Automatické nastaven Stisknut m tlac tka Auto (Automaticky) optimalizujete obrazovku pro vstup VGA (analogový). Funkce Automatické nastaven je také dostupná prostednictv m nab dky OSD. Funkce Automatické nastaven mze opravit následuj c nedostatky kvality obrazu: · · · · · neostrý nebo nejasný obraz, duchy, pruhy, efekty st n, nepatrné vertikáln prouzky, tenké horizontáln cáry pi posuvu, obraz mimo sted. Zpt na stránku obsahu Technická podpora, nejcastjs dotazy Technická podpora, nejcastjs dotazy Technická podpora, nejcastjs dotazy Problém a otázka Kontrolka zapnut (LED) nesv t . Mozná esen · Ovte, zda je zapnuto tlac tko napájen a zda je napájec kabel správn pipojen k uzemnné zásuvce a k monitoru. · Aby mohla funkce Plug & Play monitoru správn fungovat, je teba poc tac a grafická karta s podporou technologie Plug & Play. · Zkontrolujte obrazový kabel monitoru a ovte, zda nen zádný pin ohnutý. · Ovte, zda jsou v poc taci nainstalovány ovladace monitor HP (Ovladace jsou dostupné na adrese: http://www. hp. com/support). Obraz je rozmazaný a objevuj se duchy a st ny. · Upravte nastaven kontrastu a jasu. · Ovte, zda nepouz váte prodluzovac kabel nebo pep nac. Doporucujeme monitor pipojit p mo k výstupn mu konektoru grafické karty na zadn stran poc tace. · Upravte nastaven pomoc funkce Image Setup (Nastaven obrazu) v hlavn nab dce OSD. · Je mozné, ze se tento problém poda vyesit pomoc funkce Automatické nastaven . Obraz se chvje, bliká, p padn je zvlnný. · Pesute elektrická za zen , která by mohla zpsobovat rusen , co nejdále od monitoru. · Pouzijte nejvyss obnovovac frekvenci, kterou monitor v pouzitém rozlisen zvládá. Monitor je v rezimu aktivn ho vypnut a nereaguje. · · · · · Tlac tko pro zapnut poc tace by mlo být v poloze zapnuto. Grafická karta poc tace by mla být pevn usazena v p slusném slotu. Zkontrolujte obrazový kabel monitoru a ovte, zda nen zádný pin ohnutý. [. . . ] Tato omezen jsou navrzena tak, aby poskytovala dostatecnou ochranu proti rusivému vyzaován pi instalaci v domácnosti. Toto za zen vytvá , pouz vá a mze vyzaovat vysokofrekvencn energii. Nen li nainstalováno a pouz váno pesn podle návodu, mze rusit radiokomunikacn techniku. Výrobce nezarucuje, ze k rusen nedojde pi konkrétn instalaci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION W17E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION W17E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag