Návod k použití HP PAVILION G7-1054SA ZAČÍNÁME

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION G7-1054SA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION G7-1054SA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION G7-1054SA.


HP PAVILION G7-1054SA ZAČÍNÁME: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2805 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION G7-1054SA (7840 ko)
   HP PAVILION G7-1054SA POČETAK (2788 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION G7-1054SAZAČÍNÁME

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zacínáme Notebook HP © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth je ochranná známka píslusného vlastníka a je uzívaná spolecností HewlettPackard Company v souladu s licencí. Microsoft a Windows jsou ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation registrované v USA. Logo SD je obchodní známka píslusného vlastníka. [. . . ] Chcete-li pouzít nástroje systému Windows k nastavení bezdrátové sít, vyberte polozky Start > Ovládací panely > Sí a Internet > Centrum sítí a sdílení > Nastavit nové pipojení nebo sí > Nastavit novou sí. POZNÁMKA: Doporucujeme, abyste svj nový pocítac s mozností bezdrátového pipojení nejprve pipojili ke smrovaci pomocí síového kabelu dodaného se smrovacem. Jakmile se pocítac úspsn pipojí k Internetu, mzete kabel odpojit a poté se k Internetu pipojit pomocí bezdrátové sít. 16 Kapitola 3 Síové pipojení Ochrana WLAN Pokud nastavujete sí WLAN nebo se chystáte pipojit k veejné síti WLAN, vzdy zapnte funkce zabezpecení, abyste svou sí ochránili ped neoprávnným pístupem. Podrobnosti o ochran sít WLAN naleznete v Referencní pírucce notebooku HP. Pipojení k bezdrátové síti 17 4 Klávesnice a ukazovací zaízení Tato kapitola obsahuje následující cásti: Pouzívání klávesnice Pouzití ukazovacích zaízení Pouzívání klávesnice Pouzití akcních kláves Akcní klávesy se pouzívají pro spustní akcí, které jsou piazeny urcitým klávesám v horní cásti klávesnice. Ikony na klávesách f1 az f12 znázorují funkce akcních kláves. Chcete-li pouzít nkterou akcní klávesu, stisknte ji a podrzte. POZNÁMKA: Funkce akcních kláves je v nastavení od výrobce povolena. Pokud tuto funkci v nástroji Setup zakázete, piazenou funkci lze aktivovat stisknutím klávesy fn a akcní klávesy. Ikona Akce Nápovda a podpora Popis Oteve Nápovdu a podporu. Nápovda a podpora obsahuje návody, odpovdi na otázky a aktualizace produktu. Snízení jasu obrazovky Snizuje úrove jasu obrazovky. Zvýsení jasu obrazovky Zvysuje úrove jasu obrazovky. Pepnutí zobrazení Pepne zobrazení mezi zobrazovacími zaízeními pipojenými k systému. Napíklad pokud je k pocítaci pipojen monitor, stisknutím této klávesy se postupn aktivuje displej pocítace, monitor a displej pocítace a soucasn monitor. 18 Kapitola 4 Klávesnice a ukazovací zaízení Ikona Akce Popis Vtsina externích monitor pijímá obrazové informace z pocítace pomocí obrazového standardu VGA. Klávesa pepínání zobrazení mze také pepínat mezi dalsími zaízeními, která pijímají obrazové informace z pocítace. Web Oteve webový prohlízec. POZNÁMKA: Pokud nemáte nastaveny sluzby pro pipojení k Internetu, tato klávesa spustí Prvodce pipojením k Internetu. Pedchozí Pehraje pedchozí stopu na zvukovém disku CD nebo pedchozí kapitolu disku DVD nebo Blu-ray. Pehraje, pozastaví nebo obnoví pehrávání zvukového disku CD, disku DVD nebo Blu-ray. Pehraje dalsí stopu zvukového disku CD nebo dalsí kapitolu disku DVD ci Blu-ray. Pehrát/pozastavit Dalsí Snízení hlasitosti Snízí hlasitost reproduktoru. Zvýsení hlasitosti Zvýsí hlasitost reproduktoru. Vypnutí zvuku Vypne nebo obnoví zvuk reproduktoru. Bezdrátové pipojení Zapne nebo vypne funkci bezdrátového pipojení. POZNÁMKA: Tato klávesa nenavazuje bezdrátové spojení. Chcete-li navázat bezdrátové spojení, musí být nastavena bezdrátová sí. Pouzívání klávesnice 19 Pouzívání klávesnice Pocítac je vybaven integrovanou numerickou klávesnicí. Pocítac podporuje také volitelnou externí numerickou klávesnici nebo volitelnou externí klávesnici, která má i numerickou klávesnici. Pouzití integrované numerické klávesnice Soucást (1) Klávesa num lk Popis Pepíná mezi navigacními a numerickými funkcemi kláves vestavné numerické klávesnice. POZNÁMKA: Po zapnutí pocítace je nastavena ta funkce klávesnice, která byla aktivní v okamziku vypnutí. (2) Kontrolka funkce num lock Svítí: Aktivní je numerická funkce klávesnice. Nesvítí: Aktivní je navigacní funkce klávesnice. (3) Integrovaná numerická klávesnice Lze ji pouzívat stejn jako externí císelnou klávesnici. 20 Kapitola 4 Klávesnice a ukazovací zaízení Pouzití ukazovacích zaízení POZNÁMKA: Krom ukazovacích zaízení dodaných s pocítacem mzete pouzít také externí mys USB (prodává se samostatn), kterou pipojíte k jednomu z port USB na pocítaci. Nastavení pedvoleb ukazovacího zaízení Chcete-li upravit nastavení ukazovacích zaízení, napíklad konfiguraci tlacítka, rychlost kliknutí nebo moznosti kurzoru, pouzijte Vlastnosti mysi v systému Windows®. Chcete-li zobrazit dialog Vlastnosti mysi, vyberte polozku Start > Zaízení a tiskárny. Poté kliknte pravým tlacítkem na zaízení pedstavující vás pocítac a vyberte moznost Nastavení mysi. Pouzití zaízení TouchPad Chcete-li posunout ukazatel, pejete po zaízení TouchPad jedním prstem v pozadovaném smru. Levé a pravé tlacítko zaízení TouchPad mají stejné funkce jako tlacítka externí mysi. Zapnutí a vypnutí zaízení TouchPad Pokud chcete zaízení TouchPad vypnout nebo zapnout, dvakrát rychle klepnte na tlacítko pro zapnutí/ vypnutí zaízení TouchPad. [. . . ] Budete-li pozdji chtít zrusit následn provedené zmny, mzete systém obnovit zpt do tohoto bodu. POZNÁMKA: Obnovení do pedchozího bodu obnovení neovlivní datové soubory ani e-maily vytvoené od zálohování posledního bodu obnovy. Mzete také vytvoit dalsí body obnovení, které vám poskytnou vyssí ochranu soubor a nastavení. Kdy vytváet body obnovení Ped pidáním nebo úpravou hardwaru nebo softwaru. pravideln, kdykoli pocítac funguje optimáln. POZNÁMKA: Pokud vrátíte pocítac do bodu obnovení a poté zmníte názor, mzete obnovení zrusit. Vytvoení bodu obnovení systému 1. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION G7-1054SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION G7-1054SA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag