Návod k použití HP PAVILION G6-1014SA ZAČÍNÁME

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION G6-1014SA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION G6-1014SA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION G6-1014SA.


HP PAVILION G6-1014SA ZAČÍNÁME: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1936 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION G6-1014SA GETTING STARTED (1869 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION G6-1014SAZAČÍNÁME

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zacínáme Notebook HP © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth je ochranná známka píslusného vlastníka a je uzívaná spolecností HewlettPackard Company v souladu s licencí. Microsoft a Windows jsou ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation registrované v USA. Logo SD je obchodní známka píslusného vlastníka. [. . . ] POZNÁMKA: Funkce akcních kláves je v nastavení od výrobce povolena. Tuto funkci mzete deaktivovat pomocí nástroje Setup Utility. Pokud tuto funkci v nástroji Setup Utility zakázete, piazenou funkci lze aktivovat stisknutím klávesy fn a akcní klávesy. Ikona Klávesa f1 Popis Otevírá Nápovdu a podporu, ve které jsou informace o operacním systému Windows a pocítaci, odpovdi na dotazy a výukové programy a informace o aktualizacích pocítace. Nápovda a podpora navíc poskytuje automatické esení problém a odkazy na odborníky v oblasti podpory. f2 Pokud podrzíte tuto klávesu stisknutou, bude se postupn snizovat jas obrazovky. f3 Pokud podrzíte tuto klávesu stisknutou, postupn se zvýsí jas obrazovky. f4 Pepne zobrazení mezi zobrazovacími zaízeními pipojenými k systému. Pokud je napíklad k pocítaci pipojen monitor, stisknutím této klávesy se postupn aktivuje pouze displej pocítace, poté pouze monitor a nakonec displej pocítace i monitor soucasn. Vtsina externích monitor pijímá obrazové informace z pocítace pomocí obrazového standardu VGA. Akcní klávesa pepínání obrazu mze také pepínat mezi dalsími zaízeními, která pijímají obrazové informace z pocítace. f5 Oteve webový prohlízec. POZNÁMKA: Pokud nemáte nastaveny sluzby pro pipojení k Internetu, tato akcní klávesa oteve Prvodce pipojením k Internetu. f6 Pehraje pedchozí stopu na zvukovém disku CD nebo pedchozí kapitolu disku DVD nebo Blu-ray. f7 Pehraje, pozastaví nebo obnoví pehrávání zvukového disku CD, disku DVD nebo Blu-ray. f8 Pehraje dalsí stopu zvukového disku CD nebo dalsí kapitolu disku DVD ci Blu-ray. f9 Pokud drzíte tuto klávesu stisknutou, postupn se bude snizovat hlasitost reproduktoru. f10 Pokud drzíte tuto klávesu stisknutou, postupn se bude zvysovat hlasitost reproduktoru. 18 Kapitola 4 Klávesnice a ukazovací zaízení Ikona Klávesa f11 Popis Ztlumí nebo obnoví zvuk reproduktoru. f12 Vypne nebo zapne funkci bezdrátového pipojení. POZNÁMKA: Tato akcní klávesa nevytváí bezdrátové pipojení. Chcete-li navázat bezdrátové spojení, musí být nastavena bezdrátová sí. Pouzívání klávesnice 19 Pouzití ukazovacích zaízení POZNÁMKA: Krom ukazovacích zaízení dodaných s pocítacem mzete pouzít také externí mys USB (prodává se samostatn), kterou pipojíte k jednomu z port USB na pocítaci. Nastavení pedvoleb ukazovacího zaízení Chcete-li upravit nastavení ukazovacích zaízení, napíklad konfiguraci tlacítka, rychlost kliknutí nebo moznosti kurzoru, pouzijte Vlastnosti mysi v systému Windows®. Chcete-li zobrazit dialog Vlastnosti mysi, vyberte polozku Start > Zaízení a tiskárny. Poté kliknte pravým tlacítkem na zaízení pedstavující vás pocítac a vyberte moznost Nastavení mysi. Pouzití zaízení TouchPad Chcete-li posunout ukazatel, pejete po zaízení TouchPad dvma prsty v pozadovaném smru. Levé a pravé tlacítko zaízení TouchPad mají stejné funkce jako tlacítka externí mysi. 20 Kapitola 4 Klávesnice a ukazovací zaízení Zapnutí a vypnutí zaízení TouchPad Chcete-li zaízení TouchPad zapnout nebo vypnout, dvakrát rychle za sebou klepnte prstem na toto tlacítko. POZNÁMKA: Pokud je zaízení TouchPad aktivní, kontrolka nesvítí. Navigace Chcete-li posunout ukazatel, pejete po zaízení TouchPad jedním prstem v pozadovaném smru. Pouzití ukazovacích zaízení 21 Výbr Levé a pravé tlacítko zaízení TouchPad pouzívejte jako odpovídající tlacítka externí mysi. Pouzití gest zaízení TouchPad POZNÁMKA: Gesta zaízení Touchpad nejsou podporována ve vsech programech. v oznamovací oblasti v pravé cásti hlavního >Kliknte pravým tlacítkem na ikonu Synaptics panelu a potom kliknte na polozku Vlastnosti zaízení Touchpad. Kliknutím na gesto spustíte demonstraci. Zaízení TouchPad umozuje pouzití rzných gest. Chcete-li pouzít gesta zaízení TouchPad, polozte na zaízení TouchPad soucasn dva prsty. v oznamovací oblasti v pravé cásti hlavního Kliknte pravým tlacítkem na ikonu Synaptics panelu a potom kliknte na polozku Vlastnosti zaízení Touchpad. Kliknte na tlacítko Pouzít a potom na tlacítko OK. 22 Kapitola 4 Klávesnice a ukazovací zaízení Posouvání Posouvání je vhodné pro pesun v rámci obrázku nebo stránky smrem nahoru, dol nebo do stran. Chcete-li tuto funkci pouzít, dotknte se zaízení TouchPad dvma prsty a pak je posouvejte po zaízení TouchPad nahoru, dol, doleva nebo doprava. POZNÁMKA: Rychlost posouvání je dána rychlostí pohybu prst. POZNÁMKA: Posunování pomocí dvou prst je v nastavení od výrobce povoleno. Stisknutí/piblizování Roztazení nebo sevení umozuje zvtsit, resp. [. . . ] Budete-li pozdji chtít zrusit následn provedené zmny, mzete systém obnovit zpt do tohoto bodu. POZNÁMKA: Obnovení do pedchozího bodu obnovení neovlivní datové soubory ani e-maily vytvoené od zálohování posledního bodu obnovy. Mzete také vytvoit dalsí body obnovení, které vám poskytnou vyssí ochranu soubor a nastavení. Kdy vytváet body obnovení Ped pidáním nebo úpravou softwaru nebo hardwaru. pravideln, kdykoli pocítac funguje optimáln. POZNÁMKA: Pokud vrátíte pocítac do bodu obnovení a poté zmníte názor, mzete obnovení zrusit. Vytvoení bodu obnovení systému 1. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION G6-1014SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION G6-1014SA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag