Návod k použití HP PAVILION DV9657EM JEDNOTKY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV9657EM. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV9657EM bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV9657EM.


HP PAVILION DV9657EM JEDNOTKY : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (597 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DV9657EM POWER MANAGEMENT (324 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV9657EMJEDNOTKY

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 7 4 Zvýsení výkonu pevného disku Defragmentace disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Vycistní disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 Výmna pevného disku Rejstík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Tyto disky ukládají a penásejí data, pehrávají hudbu a filmy. Disky DVD mají vtsí kapacitu pro ukládání nez disky CD. Optické jednotky mohou císt z optických médií a vybrané modely na n mohou zapisovat (viz následující tabulka). Typ optické jednotky Ctení médií CD a DVDROM Zápis na média CD-RW Zápis na média DVD±RW/ R Zápis na média DVD+R DL Popisky disk LightScrib e CD nebo DVD±RW/R Ne Ne Zápis na média DVD-RAM Ctení médií Bluray DVDROM Zápis na média HD DVD Jednotka DVD-ROM Disková jednotka HD DVD-R s dvouvrstvým zápisem SuperMulti DVD+/-R/RW Disková jednotka HDDVD ROM s dvouvrstvým zápisem SuperMulti DVD±R/RW Kombinovaná jednotka DVD ±RW/R a CDRW Kombinovaná jednotka DVD ±RW/R a CDRW s podporou dvouvrstvých nosic Kombinovaná jednotka DVD ±RW/R a CDRW LightScribe Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne 3 Typ optické jednotky Ctení médií CD a DVDROM Zápis na média CD-RW Zápis na média DVD±RW/ R Zápis na média DVD+R DL Popisky disk LightScrib e CD nebo DVD±RW/R Zápis na média DVD-RAM Ctení médií Bluray DVDROM Zápis na média HD DVD s podporou dvouvrstvých nosic Disková jednotka Blu­ ray ROM s dvouvrstvým zápisem SuperMulti DVD±R/RW Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne POZNÁMKA: Nkteré z uvedených optických jednotek nemusí vás pocítac podporovat. Tabulka optických jednotek nepedstavuje úplný výcet podporovaných optických jednotek. UPOZORNNÍ: Chcete-li pedejít moznému perusení poslechu hudebního disku nebo sledování videa, pípadn ztrát informací nebo funkcí pro pehrávání zvuku nebo videa, neaktivujte bhem ctení nebo zápisu na disky CD nebo DVD rezim spánku nebo hibernace. Aby nedoslo ke ztrát dat, neaktivujte bhem zápisu na disky CD nebo DVD rezim spánku nebo hibernace. Pokud je rezim spánku nebo hibernace aktivován bhem pehrávání disku, mze dojít k následujícím reakcím: Pehrávání mze být peruseno. Mze se zobrazit varování a výzva, zda chcete pokracovat. Pi zobrazení této zprávy klepnte na tlacítko Ne. Pehrávání zvuku nebo videa bude pravdpodobn mozné az po optovném spustní disku CD nebo DVD. 4 Kapitola 3 Pouzití optické jednotky Vlození optického disku 1. Stisknutím tlacítka (1) na krytu jednotky uvolnte pihrádku médií. Uchopte disk za hrany (nedotýkejte se povrch disku) a umístte jej do stedu pihrádky, popsanou stranu vzhru. POZNÁMKA: Pokud pihrádka není zcela pístupná, opatrn disk naklote a umístte jej na veteno. Opatrn zatlacte disk (3) na veteno pihrádky (disk musí zapadnout na místo). 6. Zavete pihrádku média. POZNÁMKA: Po vlození disku dojde ke krátké standardní prodlev. Pokud jste nevybrali pehrávac médií, zobrazí se dialog funkce automatického pehrávání. Budete vyzváni k volb pouzití obsahu média. Vlození optického disku 5 Vyjmutí optického disku pi provozu na baterie nebo externí napájení 1. Stisknutím tlacítka (1) na jednotce uvolnte pihrádku médií a poté jemn táhnte za pihrádku (2), dokud se nezastaví. Vyjmte disk (3) z pihrádky tak, ze opatrn zatlacíte na veteno a soucasn zatáhnete za vnjsí hrany disku (nedotýkejte se povrchu disku). POZNÁMKA: Pokud pihrádka není pln pístupná, disk opatrn naklote a vyjmte jej. 3. Zavete pihrádku média a vlozte disk do ochranného obalu. 6 Kapitola 3 Pouzití optické jednotky Vyjmutí optického disku bez napájení 1. [. . . ] Odpojte vsechna externí zaízení pipojená k pocítaci. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky napájení. Otocte pocítac dnem vzhru a polozte jej na rovný povrch. 9 6. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV9657EM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV9657EM bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag