Návod k použití HP PAVILION DV9372EU NAPÁJENÍ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV9372EU. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV9372EU bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV9372EU.


HP PAVILION DV9372EU NAPÁJENÍ: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (474 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DV9372EU MTIMEDIA (608 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV9372EUNAPÁJENÍ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Napájení © Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka píslusného vlastníka a uzívaná spolecností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí. Informace uvedené v této pírucce se mohou zmnit bez pedchozího upozornní. [. . . ] ­ nebo ­ Vyberte polozku Start > Vypnout pocítac. * Poté podrzte klávesu shift a vyberte polozku Rezim spánku. Pokud se v systému Windows XP Professional polozka Rezim spánku nezobrazí: a. Umoznní systému aktivovat rezim spánku (rezim spánku je povolen). Není teba zádné akce. Pokud je pocítac napájen z baterie, systém aktivuje rezim spánku Po 30 minutách necinnosti pocítace. Pokud jednotka bateriových zdroj dosáhne velmi nízké úrovn nabití (kritický stav). Poznámka Nastavení a casové limity napájení lze zmnit v okn Moznosti napájení v okn Ovládací panely systému Windows. Návrat z rezimu spánku aktivovaného uzivatelem nebo systémem. Stisknte tlacítko napájení. Indikátory napájení svítí. Obsah obrazovky se obnoví. *Pokud je pocítac registrován do síové domény, bude tlacítko pro ukoncení práce s pocítacem pojmenováno Vypnout namísto Vypnout pocítac. Pokud systém aktivoval rezim spánku, protoze baterie dosáhla kritického stavu nabití, ped stisknutím tlacítka napájení pipojte externí zdroj napájení nebo nabitou jednotku bateriových zdroj. (Systém mze pestat reagovat, pokud je vybitá jednotka bateriových zdroj jediným zdrojem napájení. ) 12 Kapitola 4 Nastavení napájení CSWW 5 Moznosti napájení V Ovládacích panelech systému Windows mzete zmnit adu výchozích nastavení napájení. Mzete nastavit napíklad zvukovou výstrahu, která zazní, jakmile dosáhne jednotka bateriových zdroj stavu nízkého nabití. Mzete také zmnit výchozí nastavení tlacítka napájení. Pokud je pocítac zapnutý: Stisknutím klávesy fn+f5 (v operacním systému nazvané "tlacítko rezimu spánku") se aktivuje úsporný rezim. Vypínac displeje standardn vypne displej a aktivuje úsporný rezim. Vypínac displeje je aktivován sklopením displeje. Zobrazení okna Moznosti napájení ­ vlastnosti Chcete-li zobrazit okno Moznosti napájení ­ vlastnosti, postupujte následovn: Klepnte pravým tlacítkem mysi na ikonu Mic napájení v oznamovací oblasti v pravé cásti hlavního panelu a potom klepnte na polozku Upravit nastavení napájení. ­ nebo ­ Vyberte následující polozky: Start > Ovládací panely > Výkon a údrzba > Moznosti napájení. CSWW Zobrazení okna Moznosti napájení ­ vlastnosti 13 Zobrazení ikony Mic napájení Standardn se ikona Mic napájení zobrazuje v oznamovací oblasti pravé cásti hlavního panelu. Ikona se zmní podle toho, zda je systém napájen baterií nebo externím zdrojem napájení. Odebrání ikony Mic napájení z oznamovací oblasti: 1. Klepnte pravým tlacítkem mysi na ikonu Mic napájení v oznamovací oblasti a potom klepnte na polozku Upravit nastavení napájení. Zruste zaskrtnutí polícka Vzdy zobrazit ikonu na hlavním panelu. Klepnte na tlacítko Pouzít a potom na tlacítko OK. Zobrazení ikony Mic napájení v oznamovací oblasti: 1. Vyberte následující polozky: Start > Ovládací panely > Výkon a údrzba > Moznosti napájení. Zaskrtnte polícko Vzdy zobrazit ikonu na hlavním panelu. [. . . ] Vyberte následující polozky: Start > Ovládací panely > Výkon a údrzba > Moznosti napájení. Zadejte nastavení, která jste si poznamenali, do sloupce Napájen ze sít a Napájen bateriemi. UPOZORNNÍ Po kalibraci jednotky bateriových zdroj opt povolte rezim spánku. Pokud byste tak neucinili, mohlo by dojít k úplnému vybití baterie, coz by mohlo vést ke ztrát dat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV9372EU

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV9372EU bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag