Návod k použití HP PAVILION DV9068EA TOUCHPAD A KLÁVESNICE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV9068EA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV9068EA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV9068EA.


HP PAVILION DV9068EA TOUCHPAD A KLÁVESNICE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (361 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DV9068EA MTIMEDIA (518 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV9068EATOUCHPAD A KLÁVESNICE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4 Otevení Centra pro nápovdu a odbornou pomoc (fn+f1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Otevení okna Moznosti tisku (fn+f2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Otevení webového prohlízece (fn+f3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pepnutí obrazu (fn+f4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ­ nebo ­ Podrzte klávesu fn, krátce stisknte druhou klávesu píkazu zkratky a potom ob klávesy soucasn uvolnte. Zobrazení informací o systému (fn+esc) Stisknutím fn+esc zobrazíte informace o hardwaru systému a císlo verze systému BIOS. V systému Windows se po stisknutí klávesové zkratky fn+esc verze systému BIOS (základní systém V/ V) zobrazuje jako datum systému BIOS. U nkterých model pocítace se datum systému BIOS zobrazuje v desítkovém formátu. Datum systému BIOS je nkdy oznacováno jako císlo verze systémové pamti ROM. Otevení Centra pro nápovdu a odbornou pomoc (fn+f1) Chcete-li otevít Centrum pro nápovdu a odbornou pomoc, stisknte klávesovou zkratku fn+f1. Krom informací o operacním systému Windows Centrum pro nápovdu a odbornou pomoc poskytuje Informace o pocítaci, jako je model a sériové císlo, instalovaný software, hardwarové komponenty a technické údaje. Odpovdi na otázky týkající se pouzívání pocítace. Výukové kurzy, které vám pomohou naucit se pouzívat funkce pocítace a systému Windows. Aktualizace operacního systému Windows, ovladac a softwaru instalovaného v pocítaci. Automatické a interaktivní esení problém, opravy a procesy obnovy systému. Odkazy na profesionální podporu HP. Otevení okna Moznosti tisku (fn+f2) Stisknutím klávesové zkratky fn+f2 otevete v aktivní aplikaci systému Windows okno Moznosti tisku. 4 Kapitola 2 Pouzívání klávesnice CSWW Otevení webového prohlízece (fn+f3) Stisknutím klávesové zkratky fn+f3 otevete webový prohlízec. Pokud nemáte nastaveny sluzby pro pipojení k Internetu, klávesová zkratka fn+f3 oteve Prvodce pipojením k Internetu. Po nastavení pipojení k Internetu a domácí stránky webového prohlízece slouzí stisknutí kláves fn+f3 k rychlému pístupu na domácí stránku v síti Internet. Pepnutí obrazu (fn+f4) Stisknutím klávesy fn+f4 lze pepínat mezi zobrazovacími zaízeními pipojenými k systému. Pokud je napíklad k pocítaci pipojen monitor, stisknutím klávesy fn+f4 se postupn aktivuje displej pocítace, monitor a displej pocítace a soucasn monitor. Vtsina externích monitor pijímá obrazové informace z pocítace pomocí obrazového standardu VGA. Klávesová zkratka fn+f4 mze také pepínat mezi dalsími zaízeními, která pijímají obrazové informace z pocítace. Klávesová zkratka fn+f4 podporuje následující typy penosu obrazu (s píklady zaízení, která je pouzívají): LCD (displej pocítace), externí zaízení VGA (vtsina externích monitor), S-Video (televizory, videokamery, videorekordéry a karty pro digitalizaci obrazu se vstupy SVideo), kompozitní video (televizory, videokamery, videorekordéry a karty pro digitalizaci obrazu se vstupy kompozitního videa; jen urcité modely). Poznámka Zaízení s kompozitním videem lze k systému pipojit pouze pomocí doplkového rozsiujícího zaízení. CSWW Pouzívání klávesových zkratek 5 Aktivace úsporného rezimu (fn+f5) Úsporný rezim lze aktivovat stisknutím klávesové zkratky fn+f5. Pi aktivaci úsporného rezimu se informace ulozí do pamti RAM, údaje na obrazovce se smazou a zahájí se úspora energie. Je-li úsporný rezim aktivní, bliká indikátor napájení. UPOZORNNÍ Z dvodu snízení rizika ztráty informací ulozte ped inicializací úsporného rezimu práci. Ped inicializací úsporného rezimu musí být pocítac zapnutý. Pokud je pocítac v rezimu spánku, ped inicializací úsporného rezimu nejdíve zruste rezim spánku. [. . . ] (Num lock je od výrobce vypnutý. ) Píklad: Pokud je funkce num lock zapnuta, slouzí vtsina kláves císelné klávesnice k zadávání císlic. Pokud je funkce num lock vypnuta, lze klávesy císelné klávesnice obvykle pouzívat jako klávesy se sipkami nebo klávesy page up ci page down. Pokud je funkce num lock na externí klávesnici zapnutá, indikátor rezimu num lock na pocítaci bude svítit. Pokud je funkce num lock na externí klávesnici vypnutá, indikátor rezimu num lock na pocítaci bude vypnutý. Zapnutí nebo vypnutí rezimu num lock pi práci s externí císelnou klávesnicí: Stisknte klávesu num lock na externí klávesnici, nikoli na klávesnici pocítace. CSWW Pouzití externí císelné klávesnice 11 4 Cistní zaízení TouchPad a klávesnice Necistoty a mastnota na povrchu zaízení TouchPad mohou zpsobit trhaný pohyb ukazatele na obrazovce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV9068EA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV9068EA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag