Návod k použití HP PAVILION DV7-6154EA ZAČÍNÁME

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV7-6154EA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV7-6154EA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV7-6154EA.


HP PAVILION DV7-6154EA ZAČÍNÁME: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2066 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DV7-6154EA (5672 ko)
   HP PAVILION DV7-6154EA POČETAK (2047 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV7-6154EAZAČÍNÁME

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zacínáme Notebook HP © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth je ochranná známka píslusného vlastníka a je uzívána spolecností HewlettPackard Company v souladu s licencí. Microsoft a Windows jsou ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation registrované v USA. Logo SD je obchodní známka píslusného vlastníka. [. . . ] Prvodce pipojením k Internetu systému Windows -- Tento nástroj lze pouzít pro pipojení k Internetu v následujících pípadech: Jiz máte zízený úcet u poskytovatele sluzby. Nemáte úcet pro pipojení k Internetu a chcete si vybrat poskytovatele sluzeb ze seznamu v prvodci. (Seznam poskytovatel sluzeb není k dispozici ve vsech regionech. ) Zvolili jste poskytovatele sluzeb, který není uveden v seznamu, a který vám poskytl údaje, jako je adresa IP nebo nastavení server POP3 a SMTP. Prvodce pipojením k Internetu v systému Windows otevete kliknutím na nabídku Start > Ovládací panely > Sí a Internet > Centrum sítí a sdílení. POZNÁMKA: V prvodci budete vyzváni, zda chcete povolit, nebo zakázat bránu firewall systému Windows. Povolte ji. Pipojení k bezdrátové síti Bezdrátová technologie penásí data pomocí rádiových vln místo kabel. Vás pocítac mze být vybaven nkterým z následujících bezdrátových zaízení: zaízení bezdrátové místní sít (WLAN), zaízení Bluetooth. Dalsí informace o bezdrátové technologii a pipojení k bezdrátové síti naleznete v Referencní pírucce notebooku HP a na webových stránkách uvedených v okn Nápovda a podpora. Vyuzití sluzeb poskytovatele pipojení k síti Internet (ISP) 17 Pipojení k existující síti WLAN 1. Kliknte na ikonu sít v oznamovací oblasti na pravé stran hlavního panelu. V pípad poteby zadejte klíc zabezpecení. 18 Kapitola 3 Síové pipojení Nastavení nové sít WLAN Pozadovaná zaízení: modem pro sirokopásmové pipojení (DSL nebo kabelový) (1) a vysokorychlostní pipojení k Internetu poízené od poskytovatele sluzeb sít Internet, bezdrátový smrovac (nutno zakoupit samostatn) (2), vás nový pocítac s bezdrátovým pipojením (3). POZNÁMKA: Nkteré modemy jsou vybaveny vestavným bezdrátovým smrovacem. Informace o typu vaseho modemu vám poskytne poskytovatel sluzeb sít Internet. Na následujícím obrázku vidíte píklad konfigurace sít WLAN, která je pipojena k síti Internet. Sí je mozné postupn rozsiovat a pipojovat do sít dalsí pocítace, které získají pístup k síti Internet. Pipojení k bezdrátové síti 19 Konfigurace bezdrátového smrovace Pi nastavování sít WLAN se ite pokyny od výrobce smrovace nebo poskytovatele sluzeb sít Internet. Operacní systém Windows obsahuje nkteré nástroje usnadující nastavení nové bezdrátové sít. Chcete-li pouzít nástroje systému Windows k nastavení bezdrátové sít, vyberte polozky Start > Ovládací panely > Sí a Internet > Centrum sítí a sdílení > Nastavit nové pipojení nebo sí > Nastavit novou sí. POZNÁMKA: Doporucujeme, abyste svj nový pocítac s mozností bezdrátového pipojení nejprve pipojili ke smrovaci pomocí síového kabelu dodaného se smrovacem. Jakmile se pocítac úspsn pipojí k Internetu, mzete kabel odpojit a poté se k Internetu pipojit pomocí bezdrátové sít. Ochrana WLAN Pokud nastavujete sí WLAN nebo se chystáte pipojit k veejné síti WLAN, vzdy zapnte funkce zabezpecení, abyste svou sí ochránili ped neoprávnným pístupem. Podrobnosti o ochran sít WLAN naleznete v Referencní pírucce notebooku HP. 20 Kapitola 3 Síové pipojení 4 Klávesnice a ukazovací zaízení Pouzívání klávesnice Pouzití ukazovacích zaízení 21 Pouzívání klávesnice Pouzití akcních kláves Akcní klávesy pedstavují pizpsobené akce, které jsou piazeny urcitým klávesám v horní cásti klávesnice. Ikony na klávesách f1 az f4 a f6 az f12 pedstavují funkce klávesových zkratek. Chcete-li pouzít nkterou akcní klávesu, stisknte ji a podrzte. POZNÁMKA: Funkce akcních kláves je v nastavení od výrobce povolena. Tuto funkci mzete deaktivovat pomocí nástroje Setup Utility. Pokud tuto funkci v nástroji Setup Utility zakázete, piazenou funkci lze aktivovat stisknutím klávesy fn a akcní klávesy. Ikona Klávesa f1 Popis Otevírá Nápovdu a podporu, ve které jsou informace o operacním systému Windows a pocítaci, odpovdi na dotazy a výukové programy a informace o aktualizacích pocítace. Nápovda a podpora navíc poskytuje automatické esení problém a odkazy na odborníky v oblasti podpory. f2 Pokud podrzíte tuto klávesu stisknutou, bude se postupn snizovat jas obrazovky. f3 Pokud podrzíte tuto klávesu stisknutou, postupn se zvýsí jas obrazovky. f4 Pepne zobrazení mezi zobrazovacími zaízeními pipojenými k systému. [. . . ] Dalsí informace naleznete v nabídce Nápovda a podpora. Zálohování a obnovení dat 49 Pouzití bod obnovení systému Windows Body obnovení systému umozují ulození a pojmenování snímku pevného disku v urcitém case. Budete-li pozdji chtít zrusit následn provedené zmny, mzete systém obnovit zpt do tohoto bodu. POZNÁMKA: Obnovení do pedchozího bodu obnovení neovlivní datové soubory ani e-maily vytvoené od zálohování posledního bodu obnovy. Mzete také vytvoit dalsí body obnovení, které vám poskytnou vyssí ochranu soubor a nastavení. Kdy vytváet body obnovení ped pidáním hardwaru nebo softwaru, pravideln, kdykoli pocítac funguje optimáln. POZNÁMKA: Pokud vrátíte pocítac do bodu obnovení a poté zmníte názor, mzete obnovení zrusit. Vytvoení bodu obnovení systému 1. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV7-6154EA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV7-6154EA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag