Návod k použití HP PAVILION DV7-6051EA ZAČÍNÁME

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV7-6051EA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV7-6051EA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV7-6051EA.


HP PAVILION DV7-6051EA ZAČÍNÁME: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1917 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DV7-6051EA GETTING STARTED (1846 ko)
   HP PAVILION DV7-6051EA REFERENTNI PRIRUČNIK (3188 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV7-6051EAZAČÍNÁME

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zacínáme Notebook HP © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth je ochranná známka píslusného vlastníka a je uzívána spolecností HewlettPackard Company v souladu s licencí. Microsoft a Windows jsou ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation registrované v USA. Logo SD je obchodní známka píslusného vlastníka. [. . . ] Informace o typu vaseho modemu vám poskytne poskytovatel sluzeb sít Internet. Na následujícím obrázku vidíte píklad konfigurace sít WLAN, která je pipojena k síti Internet. Sí je mozné postupn rozsiovat a pipojovat do sít dalsí pocítace, které získají pístup k síti Internet. Pipojení k bezdrátové síti 17 Konfigurace bezdrátového smrovace Pi nastavování sít WLAN se ite pokyny od výrobce smrovace nebo poskytovatele sluzeb sít Internet. Operacní systém Windows obsahuje nkteré nástroje usnadující nastavení nové bezdrátové sít. Chcete-li pouzít nástroje systému Windows k nastavení bezdrátové sít, vyberte polozky Start > Ovládací panely > Sí a Internet > Centrum sítí a sdílení > Nastavit nové pipojení nebo sí > Nastavit novou sí. POZNÁMKA: Doporucujeme, abyste svj nový pocítac s mozností bezdrátového pipojení nejprve pipojili ke smrovaci pomocí síového kabelu dodaného se smrovacem. Jakmile se pocítac úspsn pipojí k Internetu, mzete kabel odpojit a poté se k Internetu pipojit pomocí bezdrátové sít. Ochrana WLAN Pokud nastavujete sí WLAN nebo se chystáte pipojit k veejné síti WLAN, vzdy zapnte funkce zabezpecení, abyste svou sí ochránili ped neoprávnným pístupem. Podrobnosti o ochran sít WLAN naleznete v Referencní pírucce notebooku HP. 18 Kapitola 3 Síové pipojení 4 Klávesnice a ukazovací zaízení Pouzívání klávesnice Pouzití ukazovacích zaízení Pouzívání klávesnice Pouzití akcních kláves Akcní klávesy pedstavují pizpsobené akce, které jsou piazeny urcitým klávesám v horní cásti klávesnice. Ikony na klávesách f1 az f4 a f6 az f12 pedstavují funkce klávesových zkratek. Chcete-li pouzít nkterou akcní klávesu, stisknte ji a podrzte. POZNÁMKA: Funkce akcních kláves je v nastavení od výrobce povolena. Tuto funkci mzete deaktivovat pomocí nástroje Setup Utility. Pokud tuto funkci v nástroji Setup Utility zakázete, piazenou funkci lze aktivovat stisknutím klávesy fn a akcní klávesy. Ikona Klávesa f1 Popis Otevírá Nápovdu a podporu, ve které jsou informace o operacním systému Windows a pocítaci, odpovdi na dotazy a výukové programy a informace o aktualizacích pocítace. Nápovda a podpora navíc poskytuje automatické esení problém a odkazy na odborníky v oblasti podpory. f2 Pokud podrzíte tuto klávesu stisknutou, bude se postupn snizovat jas obrazovky. f3 Pokud podrzíte tuto klávesu stisknutou, postupn se zvýsí jas obrazovky. f4 Pepne zobrazení mezi zobrazovacími zaízeními pipojenými k systému. Pokud je napíklad k pocítaci pipojen monitor, stisknutím této klávesy se postupn aktivuje pouze displej pocítace, poté pouze monitor a nakonec displej pocítace i monitor soucasn. Vtsina externích monitor pijímá obrazové informace z pocítace pomocí obrazového standardu VGA. Klávesa pepínání obrazu mze také pepínat mezi dalsími zaízeními, která pijímají obrazové informace z pocítace. f6 Pehraje pedchozí stopu na zvukovém disku CD nebo pedchozí kapitolu disku DVD nebo Blu-ray. Pehraje, pozastaví nebo obnoví stopu zvukového disku CD nebo kapitolu disku DVD nebo BD. f7 Pouzívání klávesnice 19 f8 Pehraje dalsí stopu zvukového disku CD nebo dalsí kapitolu disku DVD ci Blu-ray. f9 Pokud drzíte tuto klávesu stisknutou, postupn se bude snizovat hlasitost reproduktoru. Pokud drzíte tuto klávesu stisknutou, postupn se bude zvysovat hlasitost reproduktoru. Ztlumí nebo obnoví zvuk reproduktoru. f10 f11 f12 Vypne nebo zapne funkci bezdrátového pipojení. POZNÁMKA: Toto tlacítko nevytváí bezdrátové pipojení. Chcete-li navázat bezdrátové spojení, musí být také nastavena bezdrátová sí. Pouzití klávesových zkratek Klávesová zkratka je kombinace klávesy fn (1) a klávesy esc (2) nebo klávesy b (3). [. . . ] Budete-li pozdji chtít zrusit následn provedené zmny, mzete systém obnovit zpt do tohoto bodu. POZNÁMKA: Obnovení do pedchozího bodu obnovení neovlivní datové soubory ani e-maily vytvoené od zálohování posledního bodu obnovy. Mzete také vytvoit dalsí body obnovení, které vám poskytnou vyssí ochranu soubor a nastavení. Kdy vytváet body obnovení Ped pidáním nebo úpravou hardwaru nebo softwaru. pravideln, kdykoli pocítac funguje optimáln. POZNÁMKA: Pokud vrátíte pocítac do bodu obnovení a poté zmníte názor, mzete obnovení zrusit. Vytvoení bodu obnovení systému 1. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV7-6051EA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV7-6051EA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag