Návod k použití HP PAVILION DV7-4141SA ZÁKLADY PRÁCE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV7-4141SA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV7-4141SA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV7-4141SA.


HP PAVILION DV7-4141SA ZÁKLADY PRÁCE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1841 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DV7-4141SA (4115 ko)
   HP PAVILION DV7-4141SA OSNOVE PRIJENOSNOG RAČUNALA (1834 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV7-4141SAZÁKLADY PRÁCE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Základy práce s notebookem Dalsí informace o produktech a sluzbách spolecnosti HP naleznete na stránkách spolecnosti HP http://www. hp. com. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky spolecnosti Microsoft registrované v USA. Informace uvedené v této pírucce mohou být bez pedchozího upozornní zmnny. Jediné záruky na produkty a sluzby spolecnosti HP jsou výslovn uvedeny v prohlásení o záruce, které je ke kazdému z tchto produkt a sluzeb pilozeno. [. . . ] Obrate se na poskytovatele sluzeb vysokorychlostního Internetu ve své oblasti se zádostí o zakoupení sluzby a modemu DSL ci kabelového modemu. Poskytovatel sluzeb sít Internet vám pomze s nastavením modemu a instalací kabeláze pro pipojení bezdrátového pocítace k modemu a oví funkcnost internetové sluzby. Poskytovatel sluzeb sít Internet vám rovnz sdlí pístupové jméno a heslo pro pipojení k Internetu. Tuto informaci si poznamenejte a ulozte na bezpecném míst. Základy práce s notebookem 19 Kapitola 5: Síové pipojení Krok 2: Zakoupení a instalace bezdrátového smrovace Nez zacnete s instalací bezdrátového smrovace a jeho pipojením k pocítaci podle pokyn od výrobce smrovace, pozorn si tuto cást pectte. Pokud budete pi instalaci smrovace potebovat technickou podporu, obrate se na výrobce smrovace. pipojit bezdrátový pocítac ke smrovaci pomocí Doporucuje se docasnsmrovacem. Tato akce zajistí, ze pocítac bude mítsíového kabelu dodávaného se pístup k Internetu. Pokud byl systém QuickWeb aktivován, spustí se piHP QuickWeb aktivovali. V následující cásti se pedpokládá, ze jste jiz systém Informace o zakázání systému QuickWeb naleznete v kapitole 3 , , Pouzití systému HP QuickWeb (pouze u vybraných model)". Zobrazí se domovská obrazovka systému HP QuickWeb. Vyckejte, nez automatický casovac nad ikonou Start Windows dosáhne hodnoty nula a spuste operacní systém Windows kliknutím na ikonu Start Windows na levé stran domovské obrazovky systému QuickWeb. Dalsí informace o casovaci a zmn nastavení casovace naleznete v nápovd k softwaru HP QuickWeb. Ujistte se, ze indikátor bezdrátového pipojení nesvítí. Je-li bezdrátové zaízení zapnuto, vypnte funkci bezdrátového pipojení stisknutím tlacítka nebo pepínace pro bezdrátové pipojení v závislosti na modelu pocítace. Pomoc pi nalezení indikátoru ci tlacítka nebo pepínace bezdrátového pipojení naleznete v Uzivatelské pírucce v cásti Nápovda a podpora. Bhem instalace smrovace vám software výrobce smrovace nabídne moznost zmnit jméno sít (SSID) a aktivovat zabezpecení slouzící k ochran soukromí bezdrátové sít. Vtsina smrovac je dodávána s výchozím jménem sít a s vypnutým zabezpecením. Zmníte-li bhem instalace smrovace výchozí jméno sít nebo aktivujete zabezpecení, poznamenejte si tuto informaci a uschovejte ji na bezpecném míst. Mzete tuto informaci potebovat pozdji pi konfiguraci pocítace ci pocítac pro pístup ke smrovaci. Pokud neaktivujete funkci zabezpecení, mze neoprávnný uzivatel pomocí bezdrátového pipojení získat pístup bez vaseho vdomí k datm v pocítaci a vyuzívat vase pipojení k síti Internet. Operacní systém Windows obsahuje nástroje, které vám pomohou pi prvním nastavení bezdrátové sít. [. . . ] Odpojte pocítac od externího zdroje napájení a vyjmte baterii. Pocítac se nadmrn zahívá Je normální, ze se pocítac pi bzném provozu zahívá. Pokud se vsak pocítac zahívá nadmrn, je mozné, ze jsou zablokovány vtrací otvory. Pokud se domníváte, ze se pocítac pehívá, nechejte jej vychladnout na pokojovou teplotu. Potom se ujistte, ze bhem pouzívání pocítace není zakrytý zádný ventilacní otvor. Å VAROVÁNÍ! [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV7-4141SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV7-4141SA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag