Návod k použití HP PAVILION DV7-4040SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV7-4040SA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV7-4040SA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV7-4040SA.


HP PAVILION DV7-4040SA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4912 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DV7-4040SA (4857 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV7-4040SA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka k notebooku © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth je ochranná známka píslusného vlastníka a je uzívaná spolecností HewlettPackard Company v souladu s licencí. Intel je ochranná známka spolecnosti Intel Corporation v USA a dalsích zemích/ regionech. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA. [. . . ] Dalsí informace naleznete v dokumentu Poznámky o pedpisech, bezpecnosti a zivotním prostedí dodaném s tímto pocítacem. Výmna baterie Zivotnost baterie se mní v závislosti na nastavení mozností napájení, programech spustných na pocítaci, jasu displeje, externích zaízeních pipojených k pocítaci a dalsích faktorech. Nástroj Kontrola bateriového zdroje oznámí, abyste vymnili baterii, pokud se vnitní clánek nenabíjí správn nebo pokud se kapacita baterie dostala na nízkou úrove. Zobrazí se zpráva odkazující na stránky spolecnosti HP, kde najdete dalsí informace o objednání náhradní baterie. Pokud je baterie kryta zárukou spolecnosti HP, návod obsahuje identifikátor záruky. POZNÁMKA: Spolecnost HP doporucuje zakoupit novou baterii, kdyz se indikátor kapacity pro ukládání rozsvítí zelenozlut. 50 Kapitola 5 ízení spoteby Pepínání mezi grafickými rezimy (pouze u vybraných model) Pocítac je vybaven pepínáním grafiky a má dva rezimy pro zpracování grafiky. Po pepnutí ze síového napájení na baterii pocítac pepne z rezimu výkonné grafiky do rezimu úspory energie, aby setil nabití baterie. Podobn po pepnutí z bateriového napájení na síové napájení pocítac pepne zpt do rezimu výkonné grafiky. POZNÁMKA: Aby byl výkon pocítace optimální, systém nemusí umoznit pepínání rezim, nebo vás vyzve k pepnutí rezimu. Ped pepnutím mze být nutné zavít vsechny programy. POZNÁMKA: HDMI pracuje pouze v rezimu výkonné grafiky. Po pepnutí mezi síovým a bateriovým napájením pocítac oznámí, ze dojde k pepnutí grafického rezimu. Mzete se vsak rozhodnout, ze ponecháte tentýz grafický rezim. Pi pepnutí rezim zmizí na nkolik sekund obraz na monitoru. Po dokoncení pepnutí se v oznamovací oblasti zobrazí oznámení a na obrazovce se obnoví obraz. POZNÁMKA: U vybraných model pocítac v rezimu slate se pi pepnutí mezi grafickými rezimy resetuje orientace obrazovky. Chcete-li zjistit, který grafický rezim pouzíváte, kliknte pravým tlacítkem mysi na pracovní plochu systému Windows a poté kliknte na moznost Konfigurovat pepínatelnou grafiku. Pepínání mezi grafickými rezimy (pouze u vybraných model) 51 Vypnutí pocítace UPOZORNNÍ: Pi vypnutí pocítace budou neulozená data ztracena. POZNÁMKA: Pokud je pocítac v rezimu spánku nebo hibernace, ukoncete tento rezim pedtím, nez pocítac vypnete. Píkaz Vypnout ukoncí vsechny spustné programy vcetn operacního systému a následn vypne displej i pocítac. Vypnte pocítac v následujících pípadech: Mníte baterii nebo manipulujete s komponentami uvnit pocítace. Pipojujete externí hardwarové zaízení, které nelze pipojit k portu USB. Odpojujete pocítace od externího zdroje napájení na delsí dobu. I kdyz mzete pocítac vypnout pomocí tlacítka napájení, doporucený postup je pouzít píkaz Vypnout systému Windows. Kliknte na moznost Vypnout. Pokud pocítac pestane reagovat a nelze jej vypnout pedchozími postupy, zkuste následující doporucená nouzová esení v uvedeném poadí: 1. [. . . ] Postupujte podle pokyn na obrazovce. Provedení obnovy POZNÁMKA: Obnoví pouze soubory, které jste pedtím zálohovali. Spolecnost HP doporucuje pomocí nástroje HP Recovery Manager vytvoit sadu disk obnovy systému (úplná záloha pevného disku) ihned po spustní pocítace. Software Recovery Manager opraví nebo obnoví systém v pípad, ze dojde k selhání nebo nestabilnímu chování systému. Software Recovery Manager pracuje z disk obnovy systému, které jste vytvoili, nebo z oddílu pro obnovu na pevném disku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV7-4040SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV7-4040SA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag