Návod k použití HP PAVILION DV7-4015SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV7-4015SA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV7-4015SA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV7-4015SA.


HP PAVILION DV7-4015SA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4848 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DV7-4015SA (4742 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV7-4015SA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka k notebooku © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L. P. ATI a ATI Mobility Radeon jsou ochranné známky spolecnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka píslusného vlastníka a je uzívána spolecností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí. Intel je ochranná známka spolecnosti Intel Corporation v USA a dalsích zemích/regionech. [. . . ] Pokud je baterie kryta zárukou spolecnosti HP, v návodu naleznete identifikátor záruky. POZNÁMKA: Spolecnost HP doporucuje zakoupit novou baterii, pokud indikátor kapacity baterie zacne svítit zlut. Pepínání mezi grafickými rezimy (pouze u vybraných model) Pocítac je vybaven pepínatelnou grafikou a má dva rezimy zpracování grafiky. Po pepnutí ze síového na bateriové napájení se pocítac pepne z rezimu Vysoký výkon do úsporného rezimu prodluzujícího zivotnost baterie. Stejn tak po pepnutí z bateriového napájení na síové se pocítac pepne z úsporného rezimu na rezim Vysoký výkon. POZNÁMKA: Aby byl výkon pocítace optimální, mze systém pepnutí rezim zakázat, nebo po vás jejich zmnu vyzádat. POZNÁMKA: Port HDMI je funkcní pouze v rezimu Vysoký výkon. Po pepnutí mezi síovým a bateriovým napájením pocítac oznámí, ze dojde k pepnutí grafického rezimu. Mzete se vsak rozhodnout, ze ponecháte tentýz grafický rezim. Pi pepnutí rezim zmizí na Pepínání mezi grafickými rezimy (pouze u vybraných model) 43 nkolik sekund obraz na monitoru. Po dokoncení pepnutí se v oznamovací oblasti zobrazí oznámení a na obrazovce se obnoví obraz. POZNÁMKA: Pokud jsou vybrané modely pocítace v rezimu slate, bude po pepnutí grafického rezimu resetována orientace obrazovky. Chcete-li zjistit, jaký grafický rezim vyuzíváte, kliknte pravým tlacítkem na plochu systému Windows a z nabídky vyberte moznost Configure Switchable Graphics (Konfigurace pepínatelné grafiky) nebo Configure ATI PowerXpressTM (Konfigurace ATI PowerXpressTM). Vypnutí pocítace UPOZORNNÍ: Pi vypnutí pocítace budou neulozená data ztracena. POZNÁMKA: Pokud je pocítac v rezimu spánku nebo rezimu hibernace, je teba tyto rezimy ped vypnutím pocítace ukoncit. Píkaz Vypnout ukoncí vsechny spustné programy, vcetn operacního systému, a následn vypne displej i pocítac. Pocítac vypnte za následujících okolností: potebujete vymnit baterii nebo manipulovat s komponentami uvnit pocítace, chcete pipojit externí zaízení, které nelze pipojit k portu USB, chcete se na delsí dobu odpojit od externího zdroje. I kdyz mzete pocítac vypnout pomocí tlacítka napájení, spolecnost HP doporucuje pouzít píkaz Vypnout systému Windows. Klepnte na moznost Vypnout. Pokud pocítac pestane reagovat a nelze jej vypnout doporuceným postupem, zkuste následující nouzová esení v uvedeném poadí: 1. Stisknte klávesy ctrl+alt+delete a stisknte tlacítko napájení. Odpojte pocítac od externího zdroje napájení a vyjmte baterii. 44 Kapitola 5 ízení spoteby 6 Jednotky Manipulace s diskovými jednotkami Diskové jednotky jsou velmi citlivé a je teba s nimi manipulovat opatrn. Pi manipulaci s jednotkami dodrzujte následující bezpecnostní pokyny: UPOZORNNÍ: Aby nedoslo k poskození pocítace, diskové jednotky nebo ke ztrát dat, dodrzujte následující pokyny: Ped pemístním pocítace, ke kterému je pipojen externí pevný disk, nejprve aktivujte rezim spánku a pockejte, az obsah obrazovky zmizí, pípadn odpojte externí pevný disk pozadovaným zpsobem. Nez zacnete manipulovat s diskovou jednotkou, zbavte se elektrostatického náboje tím, ze se dotknete nelakovaného kovového povrchu jednotky. Nedotýkejte se kolík konektor výmnné jednotky nebo pocítace. Ped odebráním nebo vlozením jednotky vypnte pocítac. [. . . ] Aplikace MediaSmart je nainstalována v pocítaci a také je dostupná ke stazení na webových stránkách spolecnosti HP na adrese http://www. hp. com. Je poteba peinstalovat ovladac zaízení. 1. Otevete nabídku Start > Ovládací panely > Systém a zabezpecení. V oblasti Systém kliknte na polozku Správce zaízení. V okn Správce zaízení kliknte na sipku vedle typu ovladace, který chcete odinstalovat a peinstalovat (napíklad Jednotky DVD/CD ROM, Modemy atd. ). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV7-4015SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV7-4015SA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag