Návod k použití HP PAVILION DV7-2230EA ŘÍZENÍ SPOTŘEBY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV7-2230EA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV7-2230EA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV7-2230EA.


HP PAVILION DV7-2230EA ŘÍZENÍ SPOTŘEBY: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (727 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DV7-2230EA EXTERNAL DEVICES (363 ko)
   HP PAVILION DV7-2230EA STVARANJE SIGURNOSNIH KOPIJA I OPORAVAK (429 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV7-2230EAŘÍZENÍ SPOTŘEBY

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ízení spoteby Uzivatelská pírucka © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Windows je registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této pírucce se mohou zmnit bez pedchozího upozornní. Jediné záruky na produkty a sluzby spolecnosti HP jsou výslovn uvedeny v prohlásení o záruce, které je kazdému z tchto produkt a sluzeb pilozeno. [. . . ] Je-li pocítac zapnutý, zmní se vzhled ikony mice baterie v oznamovací oblasti. Pi odpojení pocítace od externího zdroje napájení nastanou tyto události: Pocítac zacne pouzívat napájení z baterie. Jas displeje se automaticky snízí, aby se prodlouzila zivotnost baterie. Chcete-li jas displeje zvýsit, stisknte klávesovou zkratku fn+f8 nebo znovu pipojte adaptér stídavého proudu. 6 Kapitola 2 Pouzití externího zdroje napájení Pipojení adaptéru stídavého proudu VAROVÁNÍ!Aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem nebo poskození zaízení, dodrzujte následující zásady: Pipojujte napájecí kabel do zásuvky napájení, která bude vzdy snadno pístupná. Chcete-li pocítac odpojit od zdroje napájení, vytáhnte zástrcku napájecího kabelu ze zásuvky (neodpojujte napájecí kabel od pocítace). Pipojte napájecí adaptér k pocítaci: POZNÁMKA: Aby nástroj Kontrola bateriového zdroje fungoval správn, pocítac musí být pipojen k externímu napájení. Klepnte na nabídku Start > Nápovda a podpora > Nástroje esení problém > Kontrola bateriového zdroje. Nástroj Kontrola bateriového zdroje vyzkousí baterii a její clánky, aby zjistil, zda fungují správn, a poté oznámí výsledky této zkousky. 10 Kapitola 3 Pouzití napájení z baterie Zobrazení zbývající úrovn nabití baterie Pesute ukazatel nad ikonu mice baterie v oznamovací oblasti na pravé stran hlavního panelu. Zobrazení zbývající úrovn nabití baterie 11 Vlození a vyjmutí baterie UPOZORNNÍ: Vyjmutí baterie, která je jediným zdrojem energie, mze zpsobit ztrátu informací. Chcete-li zabránit ztrát dat, aktivujte ped vyjmutím baterie rezim spánku nebo pocítac vypnte prostednictvím nabídky operacního systému Windows. Otocte pocítac dnem vzhru a polozte jej na rovný povrch. Vlozte baterii do pihrádky (1) a otocte ji, az zapadne do správné polohy (2). Západka pro uvolnní jednotky bateriových zdroj (3) baterii automaticky zajistí. Vyjmutí baterie: 1. Otocte pocítac dnem vzhru a polozte jej na rovný povrch. Posunutím západky pro uvolnní baterie (1) uvolnte baterii. Otocte baterii nahoru (2) a vyjmte ji z pocítace (3). 12 Kapitola 3 Pouzití napájení z baterie Nabíjení baterie VAROVÁNÍ!Baterie se zacne nabíjet po pipojení pocítace k externímu zdroji napájení pomocí adaptéru stídavého proudu, doplkového adaptéru napájení nebo doplkové stolní jednotky. Baterie se nabíjí, kdyz je pocítac zapnutý i vypnutý. Nabíjení vsak probhne rychleji, kdyz bude pocítac vypnutý. Nabíjení mze trvat déle v pípad, ze nabíjíte novou baterii, ze baterie nebyla pouzívána 2 týdny a déle nebo ze je v porovnání s teplotou v místnosti mnohem teplejsí nebo chladnjsí. Chcete-li prodlouzit zivotnost baterie a zpesnit indikaci jejího stavu, snazte se dodrzovat tato doporucení: Pokud nabíjíte novou baterii, zapnte pocítac az po jejím úplném nabití. Nechte baterii nabíjet az do zhasnutí indikátoru stavu baterie. POZNÁMKA: Pokud je pi nabíjení baterie pocítac zapnutý, mic baterie v oznamovací oblasti mze ukazovat stoprocentní nabití jest ped plným nabitím baterie. Ped zacátkem nabíjení umoznte, aby se baterie bhem normálního pouzívání vybila piblizn na 5 % úrovn plného nabití. [. . . ] 8. Klepnte na znaménko plus vedle moznosti Rezim spánku a poté na znaménko plus vedle moznosti Hibernace po. Znovu zadejte nastavení, které jste si poznamenali pro moznost Napájení z baterie. Klepnte na tlacítko Ulozit zmny. Kalibrace baterie 19 Úspora energie baterií Vyberte schéma napájení Úspora energie v okn Moznosti napájení na panelu Systém a zabezpecení v ovládacích panelech systému Windows. Ukoncete necinné aplikace pracující s modemem a vsechna nepouzívaná bezdrátová i kabelová pipojení k místní síti (LAN). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV7-2230EA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV7-2230EA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag