Návod k použití HP PAVILION DV6910EA MODEM A SÍŤ LAN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV6910EA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV6910EA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV6910EA.


HP PAVILION DV6910EA MODEM A SÍŤ LAN: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (285 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DV6910EA BACKUP AND RECOVERY (360 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV6910EAMODEM A SÍŤ LAN

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4 Pidání nového umístní, pokud cestujete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 esení problém s pipojením na cestách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Pipojení k místní síti Rejstík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pokud chcete pouzívat modem v rzných zemích a pitom zachovat nastavení výchozí zem, pidejte novou konfiguraci pro kazdé umístní, kde chcete modem pouzívat. UPOZORNNÍ: Aby nedoslo ke konfiguraci modemu, která by byla v rozporu s telefonními naízeními a zákony zem, ve které se nacházíte, vyberte tuto zemi v nastavení modemu. Modem nemusí fungovat správn, pokud není v nastavení vybrána odpovídající zem. Postup pidání nastavení umístní modemu: 1. Vyberte Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Moznosti telefonu a modemu. Klepnte na tlacítko Nový (zobrazí se okno Nové umístní). V poli Název umístní zadejte název nového nastavení umístní (domov, práce apod. ). Zvolte zemi nebo oblast v rozevíracím seznamu Zem/oblast (pokud zvolíte zemi nebo oblast, která není modemem podporována, zobrazí se ve výchozím nastavení v seznamu Zem/oblast nastavení USA nebo UK). Zadejte kód oblasti, kód nosné stránky (je-li teba) a císlo pro pístup k vnjsí lince (je-li teba). U polozky Zpsob vytácení klepnte na moznost Tónová volba, nebo Pulzní volba. Klepnutím na tlacítko OK ulozíte nové nastavení umístní (zobrazí se okno Moznosti telefonu a modemu). Provete jednu z následujících akcí: Pokud chcete vybrat nov vytvoené nastavení umístní jako aktuální umístní, klepnte na tlacítko OK. Pokud chcete jako aktuální umístní vybrat jiné nastavení umístní, zvolte upednostované nastavení ze seznamu Umístní a klepnte na tlacítko OK. 6. 9. POZNÁMKA: Pomocí pedchozího postupu mzete pidat nastavení umístní pro místa ve výchozí zemi stejn jako v ostatních zemích. [. . . ] Postup nastavení modemu, aby ped vytácením ignoroval oznamovací tón: 1. Vyberte Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Moznosti telefonu a modemu. Zruste zaskrtnutí pole Ped vytácením cekat na oznamovací tón. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV6910EA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV6910EA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag