Návod k použití HP PAVILION DV6154EU JEDNOTKY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV6154EU. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV6154EU bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV6154EU.


HP PAVILION DV6154EU JEDNOTKY: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (382 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV6154EUJEDNOTKY

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 12 zabránní aktivaci úsporného rezimu nebo rezimu spánku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rejstík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 CSWW iii iv CSWW 1 Péce o jednotky Diskové jednotky jsou velmi citlivé a je teba s nimi manipulovat opatrn. [. . . ] Potom pocítac vypnte prostednictvím nabídky operacního systému. Poznámka Vás pocítac se mze od obrázk v této kapitole mírn lisit. Vyjmutí primárního pevného disku: 1. Odpojte vsechna externí zaízení pipojená k pocítaci. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Otocte pocítac dnem vzhru a polozte jej na rovný povrch. Umístte pocítac tak, aby pozice pevného disku smovala k vám. Potom uvolnte 2 sroubky krytu pevného disku (1). CSWW Výmna primárního pevného disku 5 8. Sejmte kryt pevného disku (2). Poznámka Vybrané modely mají druhou pozici pevného disku pro sekundární pevný disk. Primární pevný disk je oznacen císlem 1 a sekundární pevný disk císlem 2. Zatáhnte za výstupek pevného disku smrem vzhru a poté disk vytáhnte z pocítace. Instalace primárního pevného disku: 1. Vlozte pevný disk do pozice pro pevný disk. 6 Kapitola 3 Pevné disky CSWW 2. Zlehka jej zatlacte do smrem dol, aby zcela zapadl. 3. 5. Zarovnejte výstupky (1) na krytu pevného disku s výezy na pocítaci. Utáhnte sroubky krytu pevného disku (3). CSWW Výmna primárního pevného disku 7 Pouzívání sekundárního pevného disku (jen u vybraných model) Pocítac mze být vybaven volitelnou sekundární pozicí pro pevný disk. Tato pozice mze být prázdná nebo osazená sekundárním pevným diskem. Poznámka Neinstalujte sekundární pevný disk, dokud pocítac nenakonfigurujete tak, aby sekundární pevný disk podporoval. [. . . ] Opatrn zatlacte na symbol kanceláské svorky, dokud nedojde k uvolnní. Vyjmte disk (3) z pihrádky tak, ze opatrn zatlacíte na veteno a soucasn zatáhnete za vnjsí hrany disku (nedotýkejte se povrchu disku). Poznámka Pokud pihrádka není pln pístupná, disk opatrn naklote a vyjmte jej. 4. Zavete pihrádku média a vlozte disk do ochranného obalu. 12 Kapitola 4 Optické jednotky CSWW zabránní aktivaci úsporného rezimu nebo rezimu spánku UPOZORNNÍ Chcete-li pedejít moznému perusení poslechu hudebního disku nebo sledování videa, pípadn ztrát funkcí pro pehrávání zvuku nebo videa, nespoustjte bhem ctení nebo zápisu na disky CD nebo DVD úsporný rezim ani rezim spánku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV6154EU

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV6154EU bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag