Návod k použití HP PAVILION DV6124EA TOUCHPAD A KLÁVESNICE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV6124EA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV6124EA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV6124EA.


HP PAVILION DV6124EA TOUCHPAD A KLÁVESNICE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (364 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV6124EATOUCHPAD A KLÁVESNICE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] TouchPad a klávesnice Uzivatelská pírucka © Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této pírucce se mohou zmnit bez pedchozího upozornní. Jediné záruky na produkty a sluzby spolecnosti HP jsou výslovn uvedeny v prohlásení o záruce, které je kazdému z tchto produkt a sluzeb pilozeno. [. . . ] V systému Windows se po stisknutí klávesové zkratky fn+esc verze systému BIOS (základní systém V/ V) zobrazuje jako datum systému BIOS. U nkterých model pocítace se datum systému BIOS zobrazuje v desítkovém formátu. Datum systému BIOS je nkdy oznacováno jako císlo verze systémové pamti ROM. Otevení Centra pro nápovdu a odbornou pomoc (fn+f1) Chcete-li otevít Centrum pro nápovdu a odbornou pomoc, stisknte klávesovou zkratku fn+f1. Krom informací o operacním systému Windows Centrum pro nápovdu a odbornou pomoc poskytuje Informace o pocítaci, jako je model a sériové císlo, instalovaný software, hardwarové komponenty a technické údaje. Odpovdi na otázky týkající se pouzívání pocítace. Výukové kurzy, které vám pomohou naucit se pouzívat funkce pocítace a systému Windows. Aktualizace operacního systému Windows, ovladac a softwaru instalovaného v pocítaci. Automatické a interaktivní esení problém, opravy a procesy obnovy systému. Odkazy na profesionální podporu HP. Otevení okna Moznosti tisku (fn+f2) Stisknutím klávesové zkratky fn+f2 otevete v aktivní aplikaci systému Windows okno Moznosti tisku. 4 Kapitola 2 Pouzívání klávesnice CSWW Otevení webového prohlízece (fn+f3) Stisknutím klávesové zkratky fn+f3 otevete webový prohlízec. Pokud nemáte nastaveny sluzby pro pipojení k Internetu, klávesová zkratka fn+f3 oteve Prvodce pipojením k Internetu. Po nastavení pipojení k Internetu a domácí stránky webového prohlízece slouzí stisknutí kláves fn+f3 k rychlému pístupu na domácí stránku v síti Internet. Pepnutí obrazu (fn+f4) Stisknutím klávesy fn+f4 lze pepínat mezi zobrazovacími zaízeními pipojenými k systému. Pokud je napíklad k pocítaci pipojen monitor, stisknutím klávesy fn+f4 se postupn aktivuje displej pocítace, monitor a displej pocítace a soucasn monitor. Vtsina externích monitor pijímá obrazové informace z pocítace pomocí obrazového standardu VGA. Klávesová zkratka fn+f4 mze také pepínat mezi dalsími zaízeními, která pijímají obrazové informace z pocítace. Klávesová zkratka fn+f4 podporuje následující typy penosu obrazu (s píklady zaízení, která je pouzívají): LCD (displej pocítace), externí zaízení VGA (vtsina externích monitor), S-Video (televizory, videokamery, videorekordéry a karty pro digitalizaci obrazu se vstupy SVideo), kompozitní video (televizory, videokamery, videorekordéry a karty pro digitalizaci obrazu se vstupy kompozitního videa; jen urcité modely). Poznámka Zaízení s kompozitním videem lze k systému pipojit pouze pomocí doplkového rozsiujícího zaízení. CSWW Pouzívání klávesových zkratek 5 Aktivace úsporného rezimu (fn+f5) Úsporný rezim lze aktivovat stisknutím klávesové zkratky fn+f5. Pi aktivaci úsporného rezimu se informace ulozí do pamti RAM, údaje na obrazovce se smazou a zahájí se úspora energie. Je-li úsporný rezim aktivní, bliká indikátor napájení. UPOZORNNÍ Z dvodu snízení rizika ztráty informací ulozte ped inicializací úsporného rezimu práci. Ped inicializací úsporného rezimu musí být pocítac zapnutý. [. . . ] Chcete-li zobrazit nebo povolit pedvolbu, klepnte na polícko vedle pozadované polozky. ­ nebo ­ Chcete-li pedvolbu smazat nebo zakázat, zruste zaskrtnutí polícka vedle pozadované polozky. Chcete-li pedvolby ulozit a zavít ovládací panel, klepnte na tlacítko OK. Poznámka Chcete-li získat informace o libovolné polozce na kart Preferences (Pedvolby), klepnte na tlacítko nápovdy v horním pravém rohu okna a potom klepnte na polozku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV6124EA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV6124EA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag