Návod k použití HP PAVILION DV6-6002SA ZAČÍNÁME

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV6-6002SA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV6-6002SA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV6-6002SA.


HP PAVILION DV6-6002SA ZAČÍNÁME: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1822 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DV6-6002SA (6220 ko)
   HP PAVILION DV6-6002SA POČETAK RADA (1807 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV6-6002SAZAČÍNÁME

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zacínáme Notebook HP © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth je ochranná známka píslusného vlastníka a je uzívaná spolecností HewlettPackard Company v souladu s licencí. Microsoft a Windows jsou ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation registrované v USA. Logo SD je obchodní známka píslusného vlastníka. [. . . ] POZNÁMKA: V prvodci budete vyzváni, zda chcete povolit, nebo zakázat bránu firewall systému Windows. Povolte ji. Pipojení k bezdrátové síti Bezdrátová technologie penásí data pomocí rádiových vln místo kabel. Vás pocítac mze být vybaven nkterým z následujících bezdrátových zaízení: zaízení bezdrátové místní sít (WLAN), modul HP pro mobilní sirokopásmové pipojení ­ zaízení pro rozlehlou bezdrátovou sí (WWAN), zaízení Bluetooth. 18 Kapitola 3 Síové pipojení Dalsí informace o bezdrátové technologii a pipojení k bezdrátové síti naleznete v Referencní pírucce notebooku HP a na webových stránkách uvedených v okn Nápovda a podpora. Pipojení k existující síti WLAN 1. Kliknte na ikonu sít v oznamovací oblasti na pravé stran hlavního panelu. V pípad poteby zadejte klíc zabezpecení. Nastavení nové sít WLAN Pozadovaná zaízení: modem pro sirokopásmové pipojení (DSL nebo kabelový) (1) a vysokorychlostní pipojení k Internetu poízené od poskytovatele sluzeb sít Internet, bezdrátový smrovac (nutno zakoupit samostatn) (2), vás nový pocítac s bezdrátovým pipojením (3). POZNÁMKA: Nkteré modemy jsou vybaveny vestavným bezdrátovým smrovacem. Informace o typu vaseho modemu vám poskytne poskytovatel sluzeb sít Internet. Na následujícím obrázku vidíte píklad konfigurace sít WLAN, která je pipojena k síti Internet. Sí je mozné postupn rozsiovat a pipojovat do sít dalsí pocítace, které získají pístup k síti Internet. Pipojení k bezdrátové síti 19 Konfigurace bezdrátového smrovace Pi nastavování sít WLAN se ite pokyny od výrobce smrovace nebo poskytovatele sluzeb sít Internet. Operacní systém Windows obsahuje nkteré nástroje usnadující nastavení nové bezdrátové sít. Chcete-li pouzít nástroje systému Windows k nastavení bezdrátové sít, vyberte polozky Start > Ovládací panely > Sí a Internet > Centrum sítí a sdílení > Nastavit nové pipojení nebo sí > Nastavit novou sí. POZNÁMKA: Doporucujeme, abyste svj nový pocítac s mozností bezdrátového pipojení nejprve pipojili ke smrovaci pomocí síového kabelu dodaného se smrovacem. Jakmile se pocítac úspsn pipojí k Internetu, mzete kabel odpojit a poté se k Internetu pipojit pomocí bezdrátové sít. Ochrana WLAN Pokud nastavujete sí WLAN nebo se chystáte pipojit k veejné síti WLAN, vzdy zapnte funkce zabezpecení, abyste svou sí ochránili ped neoprávnným pístupem. Podrobnosti o ochran sít WLAN naleznete v Referencní pírucce notebooku HP. 20 Kapitola 3 Síové pipojení 4 Klávesnice a ukazovací zaízení Pouzívání klávesnice Pouzití ukazovacích zaízení 21 Pouzívání klávesnice Pouzití akcních kláves Akcní klávesy pedstavují pizpsobené akce, které jsou piazeny urcitým klávesám v horní cásti klávesnice. Ikony na klávesách f1 az f4 a f6 az f12 reprezentují funkce akcních kláves. Akcní klávesy pouzijte tak, ze je stisknete a podrzíte, dokud se neaktivuje piazená funkce. POZNÁMKA: Funkce akcních kláves je výrobcem povolena. Pokud tuto funkci v nástroji Setup Utility zakázete, piazenou funkci lze aktivovat stisknutím klávesy fn a akcní klávesy. Ikona Klávesa f1 Popis Otevírá Nápovdu a podporu, ve které jsou informace o operacním systému Windows a pocítaci, odpovdi na dotazy a výukové programy a informace o aktualizacích pocítace. Nápovda a podpora také poskytuje automatizované esení potízí a odkazy na specialisty podpory. f2 Pokud podrzíte tuto klávesu stisknutou, bude se postupn snizovat jas obrazovky. f3 Pokud podrzíte tuto klávesu stisknutou, postupn se zvýsí jas obrazovky. f4 Pepíná obraz mezi zobrazovacími zaízeními pipojenými k systému. Pokud je napíklad k pocítaci pipojen monitor, stisknutím této klávesy se postupn aktivuje displej pocítace, monitor a soucasn displej pocítace a monitor. Vtsina externích monitor pijímá obrazové informace z pocítace pomocí videostandardu VGA. Klávesa pro pepínání obrazu mze také pepínat mezi dalsími zaízeními, která pijímají obrazové informace z pocítace. f6 Pehrává pedchozí stopu zvukového disku CD nebo pedchozí kapitolu disku DVD nebo BD. Pehraje, pozastaví nebo obnoví stopu zvukového disku CD nebo kapitolu disku DVD nebo BD. [. . . ] Vyberte polozky Start > Ovládací panely > Systém a zabezpecení > Systém. Postupujte podle pokyn na obrazovce. Obnovení na pedchozí datum a cas Vrácení do bodu obnovení (vytvoeného v dívjsí cas a datum), kdy pocítac fungoval optimáln: 1. Vyberte polozky Start > Ovládací panely > Systém a zabezpecení > Systém. Postupujte podle pokyn na obrazovce. 46 Kapitola 6 Zálohování a obnovení 7 Zákaznická podpora Kontaktování zákaznické podpory Stítky Kontaktování zákaznické podpory Pokud v této uzivatelské pírucce, v Referencní pírucce notebooku HP ani v nabídce Nápovda a podpora nenajdete odpovdi na vsechny své dotazy, mzete se obrátit na zákaznickou podporu spolecnosti HP na adrese: http://www. hp. com/go/contactHP POZNÁMKA: Kontaktní informace pro zákaznickou podporu po celém svt získáte kliknutím na polozku Contact HP worldwide (Kontaktovat spolecnost HP po celém svt) v levé cásti stránky nebo na stránce http://welcome. hp. com/country/us/en/wwcontact_us. html. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV6-6002SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV6-6002SA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag