Návod k použití HP PAVILION DV6-3181EA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV6-3181EA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV6-3181EA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV6-3181EA.


HP PAVILION DV6-3181EA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4691 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DV6-3181EA (3904 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV6-3181EA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka k notebooku © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth je ochranná známka píslusného vlastníka a je uzívaná spolecností HewlettPackard Company v souladu s licencí. Intel je ochranná známka spolecnosti Intel Corporation v USA a dalsích zemích/ regionech. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA. [. . . ] Vypnte aplikace modemu a vsechna bezdrátová i kabelová pipojení k místní síti (LAN), kdyz je nepouzíváte. Odpojte nepouzívaná externí zaízení, která nejsou pipojena k externímu zdroji napájení. Ukoncete cinnost, deaktivujte nebo vyjmte nepouzívané externí karty médií. Stisknutím klávesy Decrease Screen Brightness (Snízit jas displeje) nebo Increase Screen Brightness (Zvýsit jas displeje) upravíte jas obrazovky podle poteby. Pokud od pocítace odcházíte, aktivujte úsporný rezim nebo rezim spánku, pípadn pocítac vypnte. Skladování baterie UPOZORNNÍ: teplotám. Aby nedoslo k poskození baterie, nevystavujte ji po pílis dlouhou dobu vysokým Pokud se pocítac nepouzívá a je odpojen od externího zdroje napájení déle nez 2 týdny, vyjmte baterii a ulozte ji oddlen. Chcete-li prodlouzit zivotnost skladované baterie, skladujte ji na chladném a suchém míst. POZNÁMKA: Uskladnnou baterii kontrolujte kazdých 6 msíc. Pokud je kapacita baterie nizsí nez 50 procent, nabijte baterii ped jejím optovným uskladnním. Jestlize byla baterie skladována po dobu jednoho msíce nebo déle, provete ped pouzitím její kalibraci. Likvidace staré baterie VAROVÁNÍ!Aby nedoslo k pozáru nebo popálení, nepokousejte se baterii rozebírat, rozbíjet ani propichovat. Dalsí informace naleznete v dokumentu Poznámky o pedpisech, bezpecnosti a zivotním prostedí dodaném s tímto pocítacem. Výmna baterie Zivotnost baterie se mní v závislosti na nastavení mozností napájení, programech spustných na pocítaci, jasu displeje, externích zaízeních pipojených k pocítaci a dalsích faktorech. Nástroj Kontrola bateriového zdroje oznámí, abyste vymnili baterii, pokud se vnitní clánek nenabíjí správn nebo pokud se kapacita baterie dostala na nízkou úrove. Zobrazí se zpráva odkazující na webové stránky spolecnosti HP, kde najdete více informací o objednání náhradní baterie. Pokud je baterie kryta zárukou spolecnosti HP, návod obsahuje identifikátor záruky. POZNÁMKA: Spolecnost HP doporucuje zakoupení nové baterie, az bude indikátor kapacity pro ukládání svítit zelenozlut. Pouzití napájení z baterie 53 Pepínání mezi grafickými rezimy (pouze u vybraných model) Pocítac je vybaven pepínatelnou grafikou a má dva rezimy pro zpracování grafiky. Pi pepnutí ze síového napájení na napájení z baterie pocítac pepne z rezimu vysokého výkonu na úsporný rezim, aby se prodlouzila zivotnost baterie. Obdobn pi pepnutí z napájení z baterie na síové napájení pocítac pepne zpt na rezim vysokého výkonu. POZNÁMKA: Aby se optimalizoval výkon pocítace, systém pepnutí rezim nemusí povolit nebo vás k pepnutí rezim vyzve. Ped pepnutím mze být nutné zavít vsechny programy. POZNÁMKA: Rezim HDMI funguje pouze v rezimu vysokého výkonu. Po pepnutí mezi napájením ze sít a z baterie pocítac oznámí, ze dojde k pepnutí grafického rezimu. [. . . ] Spolecnost HP doporucuje pouzít nástroj HP Recovery Manager k vytvoení sady disk pro obnovu systému (úplná záloha pevného disku) ihned po nastavení pocítace. Software Recovery Manager opravuje nebo obnovuje systém v pípad, ze dojde k selhání nebo nestabilnímu chování systému. Software Recovery Manager pracuje z disk pro obnovení nebo z oddílu vyhrazeného pro obnovu (pouze u vybraných model) na pevném disku. Pokud ale pocítac obsahuje jednotku SSD (Solid-state drive), nemusí oddíl pro obnovu obsahovat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV6-3181EA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV6-3181EA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag