Návod k použití HP PAVILION DV6-3005SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV6-3005SA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV6-3005SA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV6-3005SA.


HP PAVILION DV6-3005SA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4862 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DV6-3005SA (4827 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV6-3005SA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka notebooku © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth je ochranná známka píslusného vlastníka a je uzívána spolecností HewlettPackard v souladu s licencí. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Microsoft a Windows jsou v USA registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation. [. . . ] ­ nebo ­ Vyberte Start > Ovládací panely > Systém a zabezpecení > Moznosti napájení. Pod aktuálním plánem napájení klepnte na Zmnit nastavení plánu. Znovu zadejte nastavení, která jste si poznamenali u polozek ve sloupci Baterie. Klepnte na tlacítko Zmnit pokrocilé nastavení napájení. Klepnte na znaménko plus vedle Rezim spánku, potom na znaménko plus vedle Hibernace po. Znovu zadejte nastavení, které jste si poznamenali pro volbu Baterie. Klepnte na tlacítko Ulozit zmny. Pouzití napájení z baterie 53 Úspora energie baterií Úspora energie: Vyberte Start > Ovládací panely > Systém a zabezpecení > Moznosti napájení > Rezim úspory energie. Ukoncete necinné aplikace pracující s modemem a vsechna nepouzívaná bezdrátová i kabelová pipojení k místní síti (LAN). Odpojte nepouzívaná externí zaízení, která nejsou pipojena k externímu zdroji napájení. Ukoncete cinnost, deaktivujte nebo vyjmte nepouzívané externí karty médií. Stisknte klávesu Snízení jasu obrazovky nebo Zvýsení jasu obrazovky pro nastavení jasu obrazovky dle poteby. Pokud chcete od pocítace odejít, aktivujte rezim spánku nebo rezim hibernace, pípadn pocítac vypnte. Skladování baterie UPOZORNNÍ: teplotám. Aby nedoslo k poskození baterie, nevystavujte ji po pílis dlouhou dobu vysokým Pokud pocítac nebude pouzíván a bude odpojen od externího zdroje napájení déle nez 2 týdny, vyjmte baterii a ulozte ji na bezpecné místo. Chcete-li prodlouzit zivotnost skladované baterie, skladujte ji na chladném a suchém míst. POZNÁMKA: Ulozenou baterii kontrolujte kazdých 6 msíc. Pokud je nabití baterie mensí nez 50 %, nabijte ji díve, nez ji ulozíte. Jestlize byla baterie skladována po dobu jednoho msíce nebo déle, provete ped pouzitím její kalibraci. Likvidace staré baterie VAROVÁNÍ!Aby nedoslo k pozáru nebo popálení, nepokousejte se baterii rozebírat, rozbíjet nebo propichovat. Dalsí bezpecnostní informace naleznete v Poznámky o pedpisech, bezpecnosti a zivotním prostedí, které jsou ulozeny na tomto pocítaci. Výmna baterie Zivotnost baterie se mní v závislosti na nastavení mozností napájení, programech spustných na pocítaci, jasu displeje, externích zaízeních pipojených k pocítaci a dalsích faktorech. Kontrola baterie vás upozorní na výmnu baterie, pokud se interní clánek nenabíjí správn, nebo pokud kapacita baterie dosáhne , , nízkého" stavu. Ve zpráv najdete odkaz na web spolecnosti HP, kde získáte více informací o objednání náhradní baterie. Pokud je baterie v záruce spolecnosti HP, budou instrukce obsahovat zárucní ID. [. . . ] Postupujte podle pokyn na obrazovce. Provedení obnovení POZNÁMKA: Obnovit mzete pouze ty soubory, které jste pedtím zálohovali. Spolecnost HP doporucuje, abyste pomocí nástroje HP Recovery Manager vytvoili sady disk pro obnovení (zálohu celého disku) ihned po instalaci pocítace. Software Recovery Manager opraví nebo obnoví obraz systému v pípad selhání nebo nestability systému. Tato aplikace se spoustí z vytvoených disk obnovení systému nebo z vyhrazeného oddílu pro obnovení na pevném disku (pouze vybrané modely). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV6-3005SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV6-3005SA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag