Návod k použití HP PAVILION DV3500EA ZABEZPEČENÍ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV3500EA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV3500EA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV3500EA.


HP PAVILION DV3500EA ZABEZPEČENÍ: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (482 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DV3500EA BACKUP AND RECOVERY (360 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV3500EAZABEZPEČENÍ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Zadání hesla správce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Heslo vyzadované po zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Správa hesla vyzadovaného po zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Funkce QuickLock chrání pocítac tím, ze pozaduje zadání hesla v dialogovém okn systému Windows pedtím, nez vstoupíte do pocítace. Po nastavení hesla uzivatele nebo správce postupujte následovn: 1. Opuste funkci QuickLock zadáním hesla uzivatele nebo správce systému Windows. Funkce QuickLock Nastavení hesla v nástroji Setup Heslo Heslo správce* Funkce Omezuje pístup k nástroji Setup. Poté, co je toto heslo nastaveno, musí být zadáno pi kazdém spustní nástroje Setup. UPOZORNNÍ: Pokud zapomenete heslo správce, nemzete spoustt nástroj Setup. Heslo vyzadované po zapnutí* Omezuje pístup k obsahu pocítace. Poté, co je toto heslo nastaveno, musí být zadáno po kazdém zapnutí nebo restartování pocítace a ukoncení rezimu spánku. UPOZORNNÍ: Pokud zapomenete heslo vyzadované po zapnutí, nemzete zapínat a restartovat pocítac ani ukoncovat rezim spánku. *Podrobnosti o kazdém hesle naleznete v následujících cástech. Heslo správce Heslo správce chrání pístup k nastavením a identifikacním informacím systému v nástroji Setup. Poté, co je toto heslo nastaveno, musí být zadáno pi kazdém spustní nástroje Setup. Vase administrátorské heslo nelze zamnit za administrátorské heslo nastavené ve Windows a nezobrazuje se pi nastavování, zadávání, zmn nebo odstraování. Ujistte se, ze máte heslo poznacené a ulozené na bezpecném míst. Nastavení hesel v systému Windows 3 Správa hesla správce. Nastavení, zmna a odstranní tohoto hesla: 1. Spuste instalacní program zapnutím nebo restartováním pocítace a stisknutím klávesy f10 v okamziku, kdy je v dolním levém rohu obrazovky zobrazena instalacní zpráva. Pomocí kláves se sipkami vyberte polozky Zabezpecení > Heslo administrátora a stisknte klávesu enter. Chcete-li nastavit heslo správce, zadejte je do polí Zadat nové heslo a Potvrdit nové heslo a poté stisknte klávesu enter. Chcete-li zmnit heslo správce, zadejte aktuální heslo do pole Zadat aktuální heslo zadejte nové heslo do polí Zadat nové heslo a Potvrdit nové heslo a poté stisknte klávesu enter. Chcete-li vymazat heslo správce, zadejte aktuální heslo do pole Zadat aktuální heslo a poté ctyikrát stisknte klávesu enter. 3. Chcete-li ulozit nastavení a ukoncit nástroj Setup, stisknte klávesu f10 a potom postupujte podle pokyn na obrazovce. Nastavení se zavede po restartování pocítace. Zadání hesla správce V dialogu Heslo vyzadované po zapnutí zadejte heslo (pomocí stejné kombinace kláves, která byla pouzita pi vytváení hesla) a stisknte klávesu enter. Pokud heslo správce zadáte tikrát neúspsn, budete muset restartovat pocítac a zkusit zadat heslo znovu. Heslo vyzadované po zapnutí Vase heslo vyzadované po zapnutí chrání pocítac ped neoprávnným pouzitím. Poté, co je toto heslo nastaveno, musí být zadáno po kazdém zapnutí nebo restartování pocítace a ukoncení rezimu spánku. Heslo vyzadované po zapnutí se pi nastavení, zadání, zmn ani odstranní nezobrazuje. 4 Kapitola 2 Pouzívání hesel Správa hesla vyzadovaného po zapnutí Nastavení, zmna a odstranní tohoto hesla: 1. Spuste instalacní program zapnutím nebo restartováním pocítace a stisknutím klávesy f10 v okamziku, kdy je v dolním levém rohu obrazovky zobrazena instalacní zpráva. Pomocí kláves se sipkami vyberte polozky Zabezpecení > Heslo vyzadované po zapnutí a stisknte klávesu enter. [. . . ] Klepnte na prst na obrazovce, který odpovídá prstu, který chcete registrovat. POZNÁMKA: Pokud se sejmutí nepodailo, zobrazí se vysvtlující zpráva, proc je tomu tak. POZNÁMKA: Nejlepsích výsledk dosáhnete, pokud budete stejný prst pikládat ve stejném smru pokazdé, kdyz budete pouzívat ctecku otisk prst. Pokracujte ve snímání stejného prstu senzorem otisk prst, dokud tak úspsn neuciníte ctyikrát po sob. Po úspsné registraci otisku prstu se opt oteve stránka , , Registrace otisk prst" a vy budete moci registrovat více otisk prst. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV3500EA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV3500EA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag