Návod k použití HP PAVILION DV3-4100SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV3-4100SA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV3-4100SA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV3-4100SA.


HP PAVILION DV3-4100SA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4548 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DV3-4100SA (4374 ko)
   HP PAVILION DV3-4100SA OSNOVE PRIJENOSNOG RAČUNALA (1312 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV3-4100SA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka píslusného vlastníka a je uzívána spolecností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí. Logo SD je obchodní známka píslusného vlastníka. [. . . ] Peinstalujte ovladac zaízení pro vypalování disk, který se nachází v sekci Jednotky DVD/CDROM v cásti Správce zaízení. Pi pehrávání disku DVD nebo BD v aplikaci Windows Media Player se nepehrává zvuk nebo obraz Pouzití aplikace MediaSmart k pehrávání disk DVD nebo BD. Aplikace MediaSmart je nainstalována v pocítaci. Ovladac zaízení musí být znovu instalován 1. Vyberte moznost Start > Ovládací panely > Systém a zabezpecení. Následn v oblasti Systém kliknte na polozku Správce zaízení. V okn Správce zaízení kliknte na sipku vedle typu ovladace, který chcete odinstalovat a peinstalovat (napíklad Jednotky DVD/CD ROM, Modemy atd. ). Pravým tlacítkem kliknte na zaízení v seznamu a poté kliknte na moznost Odinstalovat. Pi dotazu potvrte, ze chcete zaízení odebrat, avsak nerestartujte pocítac. Tento postup zopakujte pro vsechny ovladace, které chcete odstranit. V okn Správce zaízení kliknte na moznost Akce a poté na moznost Vyhledat zmny hardwaru. Systém Windows vyhledá v systému nainstalovaný hardware a pro vsechna zaízení vyzadující ovladace nainstaluje výchozí ovladace. POZNÁMKA: Pokud budete vyzváni k restartu pocítace, ulozte vsechny otevené soubory a poté pokracujte s restartem. Pokud je to nutné, znovu otevete Správce zaízení a ovte, zda jsou ovladace v seznamu. Zkuste program znovu spustit. 5. Pokud odinstalování a peinstalování ovladac zaízení nepomze problém napravit, mze být zapotebí aktualizace ovladac prostednictvím postup uvedených v následující cásti. Získání nejnovjsích ovladac zaízení HP 1. Spuste webový prohlízec, zadejte adresu http://www. hp. com/support a zvolte svou zemi/oblast. Kliknte na moznost pro stazení softwaru a ovladace, do pole pro produkt zadejte modelové císlo vaseho pocítace a potom stisknte enter. ­ nebo ­ Pokud pozadujete specifický SoftPaq, zadejte císlo SoftPaq (ped císlo nedávejte sp) do okna Hledat, stisknte enter a postupujte dle poskytnutých instrukcí. Kliknte na specifický produkt ze seznamu model. esení potízí 45 4. Kdyz se zobrazí seznam ovladac, kliknte na aktualizovaný ovladac pro otevení okna, které obsahuje dodatecné informace. Kliknte na Instalovat nyní pro instalaci aktualizovaného ovladace bez stazení souboru. ­ nebo ­ Kliknte na Pouze stáhnout pro ulození souboru na pocítac. Po vyzvání kliknte na Ulozit a poté zvolte umístní pro ulození na pevný disk. Po stazení souboru pejdte do slozky, kde byl soubor ulozen a dvojím kliknutím na spuste instalaci. 7. Pokud k tomu budete vyzváni, restartujte vás pocítac po dokoncení instalace a poté ovte funkci zaízení. Získání nejnovjsích ovladac zaízení Windows Nejnovjsí ovladace zaízení systému Windows lze získat pomocí sluzby Windows Update. [. . . ] Najdte aktualizaci systému BIOS, která je novjsí nez aktuální verze systému BIOS v pocítaci. Zapamatujte si datum, název a dalsí identifikacní údaje. Tyto informace budete pravdpodobn potebovat pozdji k vyhledání aktualizace po jejím stazení na pevný disk. Chcete-li stáhnout vybrané polozky na pevný disk, postupujte podle pokyn na obrazovce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV3-4100SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV3-4100SA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag