Návod k použití HP PAVILION DV3-2230EA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV3-2230EA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV3-2230EA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV3-2230EA.


HP PAVILION DV3-2230EA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5509 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DV3-2230EA (5346 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV3-2230EA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka píslusného vlastníka a je uzívána spolecností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí. Logo SD je obchodní známka píslusného vlastníka. [. . . ] POZNÁMKA: Pokud pihrádka není pln pístupná, disk opatrn naklote a vyjmte jej. 4. Zavete pihrádku disku a vlozte disk do ochranného obalu. Pocítac nerozpoznal optickou jednotku Pokud systém Windows nerozpozná nainstalované zaízení, je mozné, ze ovladac zaízení chybí nebo je poskozen. Jestlize se zdá, ze optická jednotka není rozpoznána, ovte, zda je uvedena v nástroji Správce zaízení. Vyberte moznost Start > Ovládací panely > Systém a zabezpecení. Následn v oblasti Systém kliknte na polozku Správce zaízení. Chcete-li rozbalit seznam vsech nainstalovaných zaízení, kliknte na sipku vedle nabídky Jednotky DVD/CD-ROM Kliknte pravým tlacítkem na optickou jednotku a provete nkterou z následujících operací: Aktualizace softwaru ovladace Deaktivace Odinstalace Vyhledání zmn hardwaru. Systém Windows provede rozpoznání nainstalovaného hardwaru a nainstaluje potebné ovladace. Po kliknutí na polozku Vlastnosti se zobrazí informace o tom, zda zaízení pracuje správn: Okno Vlastnosti poskytuje informace o zaízení a pomáhá pi odstraování potízí. Po kliknutí na kartu Ovladac mzete aktualizovat, zakázat nebo odinstalovat ovladace zaízení. esení potízí 53 Disk se nepehraje Ped pehráváním disku ulozte práci a ukoncete veskeré programy. Ped pehráváním disku se odpojte od sít Internet. V pípad poteby vycistte disk pomocí cisté vody a hadíku, který nepoustí vlákna. Pokud najdete skrábance, osetete disk pomocí sady pro opravu disk, kterou lze zakoupit v bzném obchod s elektronikou. Deaktivujte rezim spánku ped pehráváním disku. Bhem pehrávání disku neaktivujte rezim spánku ani hibernace. Jinak se mze zobrazit varování a výzva, zda chcete pokracovat. Po kliknutí na tlacítko Ne mze pocítac reagovat nkterým z následujících zpsob: Pehrávání se obnoví. ­ nebo ­ Okno pehrávání v multimediálním programu se zave. Chcete-li se vrátit k pehrávání disku, kliknte na tlacítko Pehrát, címz pehrávání restartujete. V ojedinlých pípadech bude poteba ukoncit program a opt jej spustit. Uvolnte systémové prostedky: Vypnte tiskárny, skenery a odpojte fotoaparáty a penosná pírucní zaízení. Odpojením tchto zaízení typu Plug and Play se uvolní cenné prostedky systému, coz se projeví vyssí spolehlivostí pehrávání. Protoze lidské oko není schopné snadno rozlisit více nez 16bitovou hloubku barev, nezpozorujete zmnu v detailech barev pi pehrávání filmu po následujícím nastavení úrovn barev systému na 16bitové barvy: 1. Kliknte pravým tlacítkem na prázdné místo na plose a vyberte polozku Rozlisení zobrazení. Vyberte moznost High Color (16 bit), pokud toto nastavení jiz není vybráno. Kliknte na tlacítko OK. Disk se nepehraje automaticky 1. [. . . ] Najdte aktualizaci systému BIOS, která je novjsí nez aktuální verze systému BIOS v pocítaci. Zapamatujte si datum, název a dalsí identifikacní údaje. Tyto informace budete pravdpodobn potebovat pozdji k vyhledání aktualizace po jejím stazení na pevný disk. Chcete-li stáhnout vybrané polozky na pevný disk, postupujte podle pokyn na obrazovce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV3-2230EA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV3-2230EA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag