Návod k použití HP PAVILION DV3-2050EA JEDNOTKY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DV3-2050EA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DV3-2050EA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DV3-2050EA.


HP PAVILION DV3-2050EA JEDNOTKY: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (939 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DV3-2050EA DRIVES (772 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DV3-2050EAJEDNOTKY

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Jednotky Uzivatelská pírucka © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této pírucce se mohou zmnit bez pedchozího upozornní. Jediné záruky na produkty a sluzby spolecnosti HP jsou výslovn uvedeny v prohlásení o záruce, které je kazdému z tchto produkt a sluzeb pilozeno. [. . . ] Seznam podporovaných formát naleznete v uzivatelské pírucce pehrávace DVD. Soubory MP3 vyuzívají mén místa nez ostatní formáty hudebních sobor a proces vytváení disk se soubory MP3 je stejný jako pi vytváení disku s datovými soubory. Soubory MP3 lze pehrávat pouze v pehrávacích MP3 nebo v pocítacích se softwarem podporujícím pehrávání soubor MP3. Chcete-li vypálit disk CD nebo DVD, postupujte podle následujících pokyn: 1. Stáhnte si nebo zkopírujte zdrojové soubory do slozky na pevném disku. Do optické jednotky vlozte prázdný disk CD nebo DVD. Vyberte polozky Start > Vsechny programy a vyberte název softwaru, který chcete pouzít. POZNÁMKA: Nkteré programy se mohou nacházet ve vnoených slozkách. Zvolte druh disku CD nebo DVD, který chcete vytvoit -- data, zvuk ci video. Klepnte pravým tlacítkem na nabídku Start, vyberte píkaz Prozkoumat a pejdte ke slozce, kde jsou ulozeny zdrojové soubory. Otevete slozku a pesute soubory na jednotku obsahující prázdný optický disk. Zahajte proces vypalování podle pokyn vybraného programu. Blizsí informace hledejte v pokynech výrobce softwaru, které mohou být poskytnuty se softwarem, na disku nebo na webové stránce výrobce. Vytvoení neboli , , vypálení" disku CD nebo DVD 9 Vyjmutí optického disku (CD, DVD nebo BD) 1. Stisknutím tlacítka (1) na jednotce uvolnte pihrádku disku a poté jemn táhnte za pihrádku (2), dokud se nezastaví. Vyjmte disk (3) z pihrádky tak, ze opatrn zatlacíte na veteno a soucasn zatáhnete za vnjsí hrany disku. POZNÁMKA: Pokud pihrádka není pln pístupná, disk opatrn naklote a vyjmte jej. 3. Zavete pihrádku disku a vlozte disk do ochranného obalu. 10 Kapitola 3 Pouzití optické jednotky 4 Zvýsení výkonu pevného disku Defragmentace disku Pi pouzívání pocítace dochází k fragmentaci soubor pevného disku. Software Defragmentace disku spojuje fragmentované cásti soubor a slozek pevného disku, a umozuje tak efektivnjsí provoz systému. Vyberte polozku Start > Vsechny programy > Píslusenství > Systémové nástroje > Defragmentace disku. POZNÁMKA: Za úcelem zvýsení bezpecnosti obsahuje systém Windows® nástroj ízení uzivatelských úct. Ped úkony, jako je napíklad instalace aplikací, spoustní nástroj nebo zmna nastavení systému Windows, mzete být vyzváni k jejich schválení nebo zadání hesla. Dalsí informace naleznete v cásti Nápovda a podpora. Dalsí informace naleznete v nápovd programu Defragmentace disku. Vycistní disku Program Vycistní disku vyhledává na pevném disku nepotebné soubory, které lze bezpecn smazat, a tak pomáhá uvolnit místo na disku a zvýsit výkonnost pocítace. Vyberte polozku Start > Vsechny programy > Píslusenství > Systémové nástroje > Vycistní disku. Postupujte podle pokyn na obrazovce. Defragmentace disku 11 5 Pouzívání ochrany pevného disku HP ProtectSmart Ochrana pevného disku HP ProtectSmart chrání pevný disk jeho zaparkováním a pozastavením pozadavk na vstup a výstup, a to v následujících pípadech: Pocítac vám upadne. [. . . ] Tento postup zopakujte pro vsechny ovladace, které chcete odstranit. V okn Správce zaízení klepnte na ikonu Vyhledat zmny hardwaru v panelu nástroj. Systém Windows vyhledá v systému nainstalovaný hardware a pro vsechna zaízení vyzadující ovladace nainstaluje výchozí ovladace. POZNÁMKA: Budete-li vyzváni k restartu pocítace, ulozte otevené soubory a pokracujte v restartu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DV3-2050EA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DV3-2050EA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag