Návod k použití HP PAVILION DM4-2000EA ZAČÍNÁME

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DM4-2000EA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DM4-2000EA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DM4-2000EA.


HP PAVILION DM4-2000EA ZAČÍNÁME: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1772 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DM4-2000EA POČETAK (1754 ko)
   HP PAVILION DM4-2000EA GETTING STARTED (1693 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DM4-2000EAZAČÍNÁME

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zacínáme Notebook HP © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth je ochranná známka píslusného vlastníka a je uzívaná spolecností HewlettPackard Company v souladu s licencí. Microsoft a Windows jsou ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation registrované v USA. Logo SD je obchodní známka píslusného vlastníka. [. . . ] Chcete-li pouzít nkterou akcní klávesu, stisknte ji a podrzte. POZNÁMKA: Funkce akcních kláves je v nastavení od výrobce povolena. Tuto funkci mzete zakázat pomocí nástroje Setup (systém BIOS), címz bude obnoveno standardní nastavení. K aktivaci urcité funkce pak bude teba stisknout klávesu fn a píslusnou funkcní klávesu. Pokyny naleznete v cásti , , Nástroj Setup (systém BIOS) a diagnostika systému" v Referencní pírucce notebooku HP. UPOZORNNÍ: Pi provádní zmn v nástroji Setup dbejte maximální opatrnosti. Chybná nastavení mohou vést k nesprávnému fungování pocítace. Ikona Klávesa f1 Popis Otevírá Nápovdu a podporu, ve které jsou informace o operacním systému Windows a pocítaci, odpovdi na dotazy a výukové programy a informace o aktualizacích pocítace. Nápovda a podpora navíc poskytuje automatické esení problém a odkazy na odborníky v oblasti podpory. f2 f3 f4 Pokud podrzíte tuto klávesu stisknutou, bude se postupn snizovat jas obrazovky. Pokud podrzíte tuto klávesu stisknutou, postupn se zvýsí jas obrazovky. Pepne zobrazení mezi zobrazovacími zaízeními pipojenými k systému. Pokud je napíklad k pocítaci pipojen monitor, stisknutím této klávesy se postupn aktivuje pouze displej pocítace, poté pouze monitor a nakonec displej pocítace i monitor soucasn. Vtsina externích monitor pijímá obrazové informace z pocítace pomocí obrazového standardu VGA. Klávesa pepínání obrazu mze také pepínat mezi dalsími zaízeními, která pijímají obrazové informace z pocítace. Pouzívání klávesnice 21 Ikona Klávesa f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 Popis Pehraje pedchozí stopu na zvukovém disku CD nebo pedchozí kapitolu disku DVD nebo Blu-ray. Pehraje, pozastaví nebo obnoví stopu zvukového disku CD nebo kapitolu disku DVD nebo BD. Pehraje dalsí stopu zvukového disku CD nebo dalsí kapitolu disku DVD ci Blu-ray. Pokud drzíte tuto klávesu stisknutou, postupn se bude snizovat hlasitost reproduktoru. Pokud drzíte tuto klávesu stisknutou, postupn se bude zvysovat hlasitost reproduktoru. POZNÁMKA: Toto tlacítko nevytváí bezdrátové pipojení. Chcete-li navázat bezdrátové spojení, musí být také nastavena bezdrátová sí. Pouzití ukazovacích zaízení POZNÁMKA: Krom ukazovacích zaízení dodaných s pocítacem mzete pouzít také externí mys USB (prodává se samostatn), kterou pipojíte k jednomu z port USB na pocítaci. Nastavení pedvoleb ukazovacího zaízení Chcete-li upravit nastavení ukazovacích zaízení, napíklad konfiguraci tlacítka, rychlost kliknutí nebo moznosti kurzoru, pouzijte Vlastnosti mysi v systému Windows®. Chcete-li zobrazit dialog Vlastnosti mysi, vyberte polozku Start > Zaízení a tiskárny. Poté kliknte pravým tlacítkem na zaízení pedstavující vás pocítac a vyberte moznost Nastavení mysi. Pouzití zaízení TouchPad Chcete-li posunout ukazatel, pejete po zaízení TouchPad jedním prstem v pozadovaném smru. Levé a pravé tlacítko zaízení TouchPad mají stejné funkce jako tlacítka externí mysi. [. . . ] Vyberte polozky Start > Ovládací panely > Systém a zabezpecení > Systém. Postupujte podle pokyn na obrazovce. Obnovení na pedchozí datum a cas Vrácení do bodu obnovení (vytvoeného v dívjsí cas a datum), kdy pocítac fungoval optimáln: 1. Vyberte polozky Start > Ovládací panely > Systém a zabezpecení > Systém. Postupujte podle pokyn na obrazovce. Zálohování a obnovení dat 45 7 Zákaznická podpora Kontaktování zákaznické podpory Stítky 46 Kapitola 7 Zákaznická podpora Kontaktování zákaznické podpory Pokud v této uzivatelské pírucce, v Referencní pírucce notebooku HP ani v nabídce Nápovda a podpora nenajdete odpovdi na vsechny své dotazy, mzete se obrátit na zákaznickou podporu spolecnosti HP na adrese: http://www. hp. com/go/contactHP POZNÁMKA: Kontaktní informace pro zákaznickou podporu po celém svt získáte kliknutím na polozku Contact HP worldwide (Kontaktovat spolecnost HP po celém svt) v levé cásti stránky nebo na stránce http://welcome. hp. com/country/us/en/wwcontact_us. html. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DM4-2000EA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DM4-2000EA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag