Návod k použití HP PAVILION DM1-3100SA ZAČÍNÁME

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DM1-3100SA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DM1-3100SA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DM1-3100SA.


HP PAVILION DM1-3100SA ZAČÍNÁME: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2226 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DM1-3100SA (2809 ko)
   HP PAVILION DM1-3100SA POČETAK (2207 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DM1-3100SAZAČÍNÁME

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zacínáme Notebook HP © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth je ochranná známka píslusného vlastníka a je uzívaná spolecností HewlettPackard Company v souladu s licencí. Microsoft a Windows jsou ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation registrované v USA. Logo SD je obchodní známka píslusného vlastníka. [. . . ] Nastavení nového úctu pro pipojení k Internetu nebo konfiguraci pocítace pro pouzití stávajícího úctu vám usnadní následující funkce: Internetové sluzby a nabídky (k dispozici v nkterých regionech) -- Tento nástroj se pouzívá pi registraci nového úctu pro pipojení k Internetu a konfiguraci pocítace pro pouzití stávajícího úctu. Chcete-li tento nástroj otevít, kliknte na polozky Start > Vsechny programy > Sluzby online > Pipojit se. Ikony poskytované ISP (k dispozici v nkterých regionech) -- Tyto ikony mohou být zobrazeny jednotliv na pracovní plose systému Windows nebo ve slozce na plose s názvem Sluzby online. Chcete-li nastavit nový úcet pro pipojení k Internetu nebo pocítac nakonfigurovat pro pouzití stávajícího úctu, dvakrát kliknte na ikonu a poté postupujte podle pokyn na obrazovce. Prvodce pipojením k Internetu systému Windows -- Tento nástroj lze pouzít pro pipojení k Internetu v následujících pípadech: Jiz máte zízený úcet u poskytovatele sluzby. Nemáte úcet pro pipojení k Internetu a chcete si vybrat poskytovatele sluzeb ze seznamu v prvodci. (Seznam poskytovatel sluzeb není k dispozici ve vsech regionech. ) Zvolili jste poskytovatele sluzeb, který není uveden v seznamu, a který vám poskytl údaje, jako je adresa IP nebo nastavení server POP3 a SMTP. Chcete-li otevít Prvodce pipojením k Internetu systému Windows a zobrazit pokyny k jeho pouzití, kliknte na polozky Start > Nápovda a podpora a poté do pole pro vyhledávání zadejte text Prvodce pipojením k Internetu. POZNÁMKA: V prvodci budete vyzváni, zda chcete povolit, nebo zakázat bránu firewall systému Windows. Povolte ji. Pipojení k bezdrátové síti Bezdrátová technologie penásí data pomocí rádiových vln místo kabel. Vás pocítac mze být vybaven nkterým z následujících bezdrátových zaízení: zaízení bezdrátové místní sít (WLAN), modul HP pro mobilní sirokopásmové pipojení ­ zaízení pro rozlehlou bezdrátovou sí (WWAN), zaízení Bluetooth. Dalsí informace o bezdrátové technologii a pipojení k bezdrátové síti naleznete v Referencní pírucce notebooku HP a na webových stránkách uvedených v okn Nápovda a podpora. 24 Kapitola 4 Síové pipojení Pipojení k existující síti WLAN 1. Kliknte na ikonu sít v oznamovací oblasti na pravé stran hlavního panelu. V pípad poteby zadejte klíc zabezpecení. Nastavení nové sít WLAN Pozadovaná zaízení: modem pro sirokopásmové pipojení (DSL nebo kabelový) (1) a vysokorychlostní pipojení k Internetu poízené od poskytovatele sluzeb sít Internet, bezdrátový smrovac (nutno zakoupit samostatn) (2), vás nový pocítac s bezdrátovým pipojením (3). POZNÁMKA: Nkteré modemy jsou vybaveny vestavným bezdrátovým smrovacem. Informace o typu vaseho modemu vám poskytne poskytovatel sluzeb sít Internet. Na následujícím obrázku vidíte píklad konfigurace sít WLAN, která je pipojena k síti Internet. Sí je mozné postupn rozsiovat a pipojovat do sít dalsí pocítace, které získají pístup k síti Internet. Pipojení k bezdrátové síti 25 Konfigurace bezdrátového smrovace Pi nastavování sít WLAN se ite pokyny od výrobce smrovace nebo poskytovatele sluzeb sít Internet. Operacní systém Windows obsahuje nkteré nástroje usnadující nastavení nové bezdrátové sít. Chcete-li pouzít nástroje systému Windows k nastavení bezdrátové sít, vyberte polozky Start > Ovládací panely > Sí a Internet > Centrum sítí a sdílení > Nastavit nové pipojení nebo sí > Nastavit novou sí. POZNÁMKA: Doporucujeme, abyste svj nový pocítac s mozností bezdrátového pipojení nejprve pipojili ke smrovaci pomocí síového kabelu dodaného se smrovacem. Jakmile se pocítac úspsn pipojí k Internetu, mzete kabel odpojit a poté se k Internetu pipojit pomocí bezdrátové sít. Ochrana WLAN Pokud nastavujete sí WLAN nebo se chystáte pipojit k veejné síti WLAN, vzdy zapnte funkce zabezpecení, abyste svou sí ochránili ped neoprávnným pístupem. Podrobnosti o ochran sít WLAN naleznete v Referencní pírucce notebooku HP. 26 Kapitola 4 Síové pipojení 5 Klávesnice a ukazovací zaízení Pouzívání klávesnice Pouzití ukazovacích zaízení Pouzívání klávesnice Identifikace klávesových zkratek Klávesová zkratka je kombinace klávesy fn (1) a jedné z funkcních kláves (2). Pouzití klávesové zkratky: Krátce stisknte tlacítko fn a potom krátce stisknte druhou klávesu kombinace klávesové zkratky. Popis Stisknutím kláves fn+esc (1) a (2) se zobrazí informace o hardwarových komponentách systému a císlo verze systému BIOS. Nápovda a podpora obsahuje návody, odpovdi na otázky a aktualizace produktu. fn+f2 Snizuje úrove jasu obrazu obrazovky. Klávesová zkratka fn+esc Pouzívání klávesnice 27 Klávesová zkratka fn+f3 Popis Zvysuje úrove jasu obrazovky. fn+f4 Pepne zobrazení mezi zobrazovacími zaízeními pipojenými k systému. [. . . ] Postupujte podle pokyn na obrazovce. Obnovení na pedchozí datum a cas Vrácení do bodu obnovení (vytvoeného v dívjsí cas a datum), kdy pocítac fungoval optimáln: 1. Vyberte Start > Ovládací panely > Systém a zabezpecení > Systém. Postupujte podle pokyn na obrazovce. Zálohování a obnovení dat 53 8 Zákaznická podpora Kontaktování zákaznické podpory Stítky Kontaktování zákaznické podpory Pokud v této uzivatelské pírucce, v Referencní pírucce notebooku HP ani v nabídce Nápovda a podpora nenajdete odpovdi na vsechny své dotazy, mzete se obrátit na zákaznickou podporu spolecnosti HP na adrese: http://www. hp. com/go/contactHP POZNÁMKA: Kontaktní informace pro zákaznickou podporu po celém svt získáte kliknutím na polozku Contact HP worldwide (Kontaktovat spolecnost HP po celém svt) v levé cásti stránky nebo na stránce http://welcome. hp. com/country/us/en/wwcontact_us. html. Dostupné moznosti: chat online s technikem spolecnosti HP, POZNÁMKA: Není-li chat s technickou podporou dostupný ve vasem jazyce, mzete vyuzít chat v anglictin. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DM1-3100SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DM1-3100SA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag