Návod k použití HP PAVILION DM1-2010SA ZÁKLADY PRÁCE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PAVILION DM1-2010SA. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PAVILION DM1-2010SA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PAVILION DM1-2010SA.


HP PAVILION DM1-2010SA ZÁKLADY PRÁCE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3452 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PAVILION DM1-2010SA (4068 ko)
   HP PAVILION DM1-2010SA NOTEBOOK ESSENTIALS (679 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PAVILION DM1-2010SAZÁKLADY PRÁCE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Základy práce s notebookem Dalsí informace o produktech a sluzbách spolecnosti HP naleznete na stránkách spolecnosti HP http://www. hp. com. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky spolecnosti Microsoft registrované v USA. Informace uvedené v této pírucce mohou být bez pedchozího upozornní zmnny. Jediné záruky na produkty a sluzby spolecnosti HP jsou výslovn uvedeny v prohlásení o záruce, které je ke kazdému z tchto produkt a sluzeb pilozeno. [. . . ] novému bezdrátovému smrovaci pomocí Doporucuje se docasnjepipojit pocítac kse smrovacem. Tato akce zajistí, ze pocítac síového kabelu, který dodáván spolu bude mít pístup k Internetu. Pokudpedpokládá, zeQuickWeb, bude spustn vzdy po zapnutíQuickWebNásledující sekce byl aktivován QuickWeb. Pokud chcete zakázat, informace naleznete v Kapitole 3 , , Pouzití HP QuickWeb (pouze vybrané modely)". Spuste operacní systém Windows tak, ze pockáte, az se automatický casovac nad ikonou Spustit Windows zmní na nulu nebo tak, ze klepnete na ikonu Spustit Windows na levé stran úvodní obrazovky QuickWeb. Více informací o casovaci QuickWeb a zmn jeho nastavení viz softwarová Nápovda HP QuickWeb. Ujistte se, ze kontrolka bezdrátového pipojení svítí. Pokud je bezdrátové zaízení zapnuto, vypnte funkci bezdrátového pipojení stisknutím tlacítka nebo spínace bezdrátového pipojení v závislosti na modelu vaseho pocítace. Návod jak najít tlacítko, kontrolku nebo spínac bezdrátového pipojení sít naleznete v Uzivatelské pírucce v Nápovd a podpoe. Bhem instalace smrovace vám software výrobce smrovace nabídne moznost zmnit jméno sít (SSID) a aktivovat zabezpecení slouzící k ochran soukromí bezdrátové sít. Mnohé smrovace jsou dodávány s nastaveným výchozím jménem sít a s vypnutým zabezpecením. Pokud zmníte výchozí nastavení názvu sít a zapnete zabezpecení, zaznamenejte si tyto informace a ulozte je na bezpecném míst. Tuto informaci budete potebovat pozdji pi konfiguraci pocítace ci pocítac pro pístup ke smrovaci. Pokud u své sít WLAN nezapnete funkce zabezpecení, mze se neoprávnný uzivatel dostat bez vaseho vdomí do pocítace a vyuzívat vase pipojení k síti Internet. Operacní systém Windows vám také poskytuje nástroje pro první nastavení bezdrátové sít. Chcete-li pouzít nástroje Windows pro nastavení sít, klepnte na Start, klepnte na Ovládací panely, klepnte na Sí a Internet, klepnte na Centrum sítí a sdílení, klepnte na Nastavit nové pipojení nebo sí, poté na Nastavit novou sí a poté klepnte na Dalsí. Postupujte podle pokyn na obrazovce. 20 Základy práce s notebookem Kapitola 5: Sí ové p ipojení Krok 3: Konfigurace po íta e pro p ipojení k bezdrátové síti 1. Pokud je bezdrátové zaízení vypnuto, zapnte funkci bezdrátového pipojení stisknutím tlacítka nebo spínace bezdrátového pipojení v závislosti na modelu vaseho pocítace. Návod jak najít tlacítko, kontrolku nebo spínac bezdrátového pipojení sít naleznete v Uzivatelské pírucce v Nápovd a podpoe. Chcete-li pipojit pocítac k existující bezdrátové síti ve Windows, postupujte následovn: byl aktivován pocítace. Pokudpedpokládá, zeQuickWeb, bude spustn vzdy po zapnutíQuickWebNásledující sekce byl aktivován QuickWeb. Pokud chcete zakázat, informace naleznete v Kapitole 3 , , Pouzití HP QuickWeb (pouze vybrané modely)". [. . . ] Dalsí informace o pouzívání antivirových prostedk v pocítaci najdete v cásti , , Ochrana pocítace ped viry" v kapitole 4. Po íta je zapnutý, ale nereaguje Pokud je pocítac zapnutý, ale nereaguje na pokyny softwaru nebo klávesnice, zkuste následující postupy pro pohotovostní vypnutí: Ä UPOZORNýNÍ: Nouzové vypnutí zp sobuje ztrátu neulozených dat. Q Q Pidrzte tlacítko napájení alespo 5 sekund. Odpojte pocítac od externího zdroje napájení a vyjmte baterii. Po íta se nadm rn zah ívá Je normální, ze se pocítac pi bzném provozu zahívá. Pokud se vsak pocítac nadmrn zahívá, je mozné, ze je zablokován vtrací otvor. Pokud se domníváte, ze se pocítac pehívá, nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PAVILION DM1-2010SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PAVILION DM1-2010SA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag