Návod k použití HP OFFICEJET PRO K8600DN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP OFFICEJET PRO K8600DN. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP OFFICEJET PRO K8600DN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP OFFICEJET PRO K8600DN.


HP OFFICEJET PRO K8600DN : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3521 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP OFFICEJET PRO K8600DN (3457 ko)
   HP OFFICEJET PRO K8600DN SETUP GUIDE (979 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP OFFICEJET PRO K8600DN

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tiskárna HP Officejet Pro série K8600 Uzivatelská pírucka Podrcznik uytkownika Tiskárna HP Officejet Pro série K8600 Uzivatelská pírucka Informace o autorských právech © 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Vydání 2, 03/2008 Kopírování, úpravy nebo peklad bez pedchozího písemného svolení je zakázán s výjimkami uvedenými v zákon o autorských právech. Informace obsazené v tomto dokumentu podléhají zmnám bez pedchozího upozornní. Jedinými zárukami na produkt a sluzby HP jsou ty, které jsou uvedeny ve strucných zárucních prohláseních u tchto produkt a sluzeb. [. . . ] Nepipojujte zaízení k pocítaci, dokud není dokoncena nová instalace softwaru. Disk Starter CD pro zaízení vlozte do jednotky CD-ROM pocítace a potom spuste program Setup. Postupujte podle pokyn na obrazovce a podívejte se také na Instalace softwaru ped pipojením zaízení (doporuceno). Odebrání z pocítace se systémem Windows, zpsob 3 Poznámka Tuto metodu pouzijte tehdy, kdyz v nabídce Start systému Windows není k dispozici moznost Odinstalovat. Disk Starter CD pro zaízení vlozte do jednotky CD-ROM pocítace a potom spuste program Setup. Poznámka Je dlezité, abyste ped restartováním pocítace zaízení odpojili. Nepipojujte zaízení k pocítaci, dokud není dokoncena nová instalace softwaru. Postupujte podle pokyn na obrazovce a podívejte se také na Instalace softwaru ped pipojením zaízení (doporuceno). V rozbalovací nabídce vyberte Uninstall your HP Software (Odinstalovat software HP). Opakovanou instalaci softwaru spustíte vlozením disku Starter CD pro zaízení do jednotky CD-ROM pocítace. 46 Konfigurace a správa 6. Z pracovní plochy otevete CD-ROM a pak poklepejte na HP Installer (Instalacní program HP). Postupujte podle pokyn na obrazovce a podívejte se také na Instalace software pro síové nebo pímé pipojení. Odebrání a opakovaná instalace software 47 5 Údrzba a odstraování problém Tato cást obsahuje následující témata: · · · · · · · · · · · Podporované inkoustové kazety Výmna inkoustových kazet Údrzba tiskových hlav Ukládání tiskového spotebního materiálu Rady a zdroje pro esení problém esení problém s tiskem Nízká kvalita tisku a neocekávané výsledky tisku esení problém s tiskem esení problém se správou zaízení esení problém pi instalaci Odstranní uvíznutí Podporované inkoustové kazety Dostupnost inkoustových kazet se lisí v závislosti na zemi nebo oblasti. Inkoustové kazety se mohou dodávat v rzných velikostech. K získání seznamu podporovaných inkoustových kazet pro vase zaízení vytisknte diagnostickou stránku autotestu a pectte si informace v cásti týkající se stavu inkoustové kazety. Dalsí informace viz Vysvtlení diagnostické stránky autotestu. Císlo inkoustové kazety mzete vyhledat na následujících místech: Poznámka Inkoust z tiskových kazet se v procesu tisku pouzívá rznými zpsoby, vcetn procesu inicializace, který slouzí na pípravu zaízení a tiskových kazet pro tisk, nebo v servisních úkonech tiskové hlavy, které udrzují inkoustové trysky cisté a proud ikoustu plynulý. Zbytky inkoustu zstávají rovnz v pouzitých kazetách. · · · · Na diagnostické stránce autotestu (viz Vysvtlení diagnostické stránky autotestu). Na stránce informací o vestavném webovém serveru (viz Vestavný webový server). Windows: V nástroji Toolbox, jestlize máte obousmrnou komunikaci, klepnte na kartu Odhadované hladiny inkoustu, posute se k tlacítku Detaily kazety, a potom klepnte na Detaily kazety. Mac OS: V HP Printer Utility, klepnte na Supplies Info (Informace o spotebním materiálu) z panelu Information and Support (Informace a podpora) a potom klepnte na Retail Supplies Information (Informace o dodávce spotebního materiálu). · 48 Údrzba a odstraování problém Výmna inkoustových kazet Piblizné mnozství inkoustu v kazetách máte moznost zkontrolovat pomocí nástroje Toolbox (Windows), nástroje HP Printer Utility (Mac OS), nebo vestavného webového serveru. Informace o pouzití tchto nástroj viz Pouzití nástroj pro správu zaízení. [. . . ] Kapacita Bulharstina, chorvatstina, cestina, dánstina, nizozemstina, anglictina, finstina, francouzstina, nmcina, ectina, maarstina, italstina, japonstina, korejstina, norstina, polstina, portugalstina, rumunstina, rustina, zjednodusená cínstina, slovenstina, spanlstina, svédstina, tradicní cínstina, turectina, ukrajinstina. Technické údaje procesoru a pamti Procesor zaízení ARM9463ES 192 MH Pam zaízení · 32 MB vestavné pamti RAM · 8 MB v pamti MROM + 2 MB v pamti Flash ROM Systémové pozadavky Poznámka Nejnovjsí informace o podporovaných operacních systémech a systémových pozadavcích najdete na stránkách http://www. hp. com/support/ Kompatibilita s operacními systémy · Windows 2000, Windows XP, Windows XP (32 a 64 bitová verze), Windows XP Starter Edition, Windows XP Reduced Media Edition, Windows Vista (32 a 64 bitová verze), Windows 2003 Server Poznámka Pro Windows 2000 jsou k dispozici jen ovladac tiskárny a nástroj Toolbox. · · Mac OS X (v10. 3. 8, v10. 4 a vyssí) Linux Poznámka Ovladac tiskárnya skeneru pro Windows Server 2003 (32 bitová a 64 bitová verze) vyzaduje alespo procesor Intel® Pentium® II nebo Celeron®, 128 MB RAM, 200 MB volného místa na disku. Minimální pozadavky · Windows 2000 Service Pack 4: Procesor Intel Pentium II nebo Celeron, 128 MB RAM, 150 MB volného místa na pevném disku Microsoft Internet Explorer 6. 0 · Windows XP (32bitová verze): Procesor Intel Pentium II nebo Celeron, 128 MB RAM, 300 MB volného místa na pevném disku Microsoft Internet Explorer 6. 0 Windows XP verze x64: Procesory AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon s podporou technologie Intel EM64T nebo procesor Intel Pentium 4 s podporou technologie Intel EM64T, 128 MB RAM, 270 MB volného místa na disku Microsoft Internet Explorer 6. 0 Windows Vista: Procesor 800 MHz 32 bitová (x86) nebo 64 bitová verze (x64), 512 MB RAM, 730 MB volného místa na disku. Microsoft Internet Explorer 7. 0 · · 92 Technické údaje zaízení · Mac OS X (v10. 3. 9 a vyssí, v10. 4. 6 a vyssí): Procesor Power PC G3 400 MHz (v10. 3. 9 a vyssí, v10. 4. 6 a vyssí) nebo Intel Core Duo 1. 83 GHz (v10. 4. 6 a vyssí), 256 MB RAM, 200 MB volného místa na disku QuickTime 5. 0 nebo novjsí Adobe Acrobat Reader 5. 0 nebo novjsí · Doporucené systémové pozadavky · Windows 2000 Service Pack 4: Procesor Intel Pentium III nebo vyssí, 200 MB RAM, 150 MB volného místa na pevném disku · · Windows XP (32bitová verze): Procesor Intel Pentium III nebo vyssí, 256 MB RAM, 350 MB volného místa na pevném disku Windows XP verze x64: Procesory AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon s podporou technologie Intel EM64T nebo procesor Intel Pentium 4 s podporou technologie Intel EM64T, 256 MB RAM, 340 MB volného místa na disku Windows Vista: Procesor 1 GHz 32 bitová (x86) nebo 64 bitová verze (x64), 1 GB RAM, 790 MB volného místa na disku Mac OS X (v10. 3. 9 a vyssí, v10. 4. 6 a vyssí): Procesor Power PC G3 400 MHz (v10. 3. 9 a vyssí, v10. 4. 6 a vyssí) nebo Intel Core Duo 1. 83 GHz (v10. 4. 6 a vyssí), 256 MB RAM, 500 MB volného místa na disku · · Specifikace síového protokolu Kompatibilita síového operacního systému · Windows 2000, Windows XP (32bitová verze), Windows XP x64 (verze Professional a Home), Windows Vista · · · · · · · · Mac OS X (10. 4 a vyssí) Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services s Citrix Metaframe XP s Feature Release 3 Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services s Citrix Presentation Server 4. 0 Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services s Citrix Presentation Server 4. 0 Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services s Citrix Metaframe XP s Feature Release 3 Novell Netware 6, 6. 5, Open Enterprise Server 6. 5 Kompatibilní síové protokoly TCP/IP Správa sít · Doplnk HPWeb Jetadmin · Vestavný webový server Funkce: Schopnost dálkové konfigurace a správy síových zaízení myPrintMileage Specifikace vestavného webového serveru Pozadavky · Sí zalozená na protokolu TCP/IP (sít zalozené na protokolu IPX/SPX nejsou podporovány) · Webový prohlízec (Microsoft Internet Explorer 6. 0, Netscape 7. 0, Opera 7. 54, Mozilla Firefox 1. 0, Safari 1. 2 nebo novjsí) Specifikace vestavného webového serveru 93 Dodatek C · · Síové pipojení (vestavný webový server nelze pouzít, pokud je zaízení pipojeno pímo k pocítaci pomocí kabelu USB) Pipojení k internetu (nutné pro nkteré funkce) Poznámka Vestavný webový server mzete otevít a pouzívat i bez pipojení k síti Internet. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP OFFICEJET PRO K8600DN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP OFFICEJET PRO K8600DN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag