Návod k použití HP OFFICEJET PRO K5400DN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP OFFICEJET PRO K5400DN. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP OFFICEJET PRO K5400DN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP OFFICEJET PRO K5400DN.


HP OFFICEJET PRO K5400DN : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2313 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP OFFICEJET PRO K5400DN (2217 ko)
   HP OFFICEJET PRO K5400DN KORISNIČKI PRIRUČNIK (2246 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP OFFICEJET PRO K5400DN

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HP Officejet Pro K5300/K5400 Uzivatelská pírucka Tiskárna HP Officejet Pro série K5300/K5400 Uzivatelská pírucka Informace o autorských právech © 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Vydání 1, 2/2007 Kopírování, úpravy nebo peklad bez pedchozího písemného svolení je zakázán s výjimkami uvedenými v zákon o autorských právech. Informace obsazené v tomto dokumentu podléhají zmnám bez pedchozího upozornní. Jedinými zárukami na produkt a sluzby HP jsou ty, které jsou uvedeny ve strucných zárucních prohláseních u tchto produkt a sluzeb. [. . . ] Stisknutím tlacítka Napájení zapnte zaízení. Po pipojení a zapnutí zaízení budete pravdpodobn muset cekat nkolik minut, nez se dokoncí vsechny kroky procesu Plug and Play. Po dokoncení instalace softwaru se v systémové oblasti hlavního panelu Windows zobrazí ikona HP Digital Imaging Monitor. Odebrání z pocítace se systémem Windows, zpsob 2 Poznámka Tuto metodu pouzijte tehdy, kdyz v nabídce Start systému Windows není k dispozici moznost Odinstalovat. Na hlavním panelu Windows klepnte na Start, vyberte Nastavení, vyberte Ovládací panely a potom klepnte na Pidat/Odebrat programy. -neboKlepnte na Start, pejdte na Ovládací panely a potom poklepejte na Pidat nebo odebrat programy. Vyberte zaízení, které chcete odinstalovat, a potom klepnte na Zmnit nebo odebrat nebo Odebrat/Zmnit. Poznámka Je dlezité, abyste ped restartováním pocítace zaízení odpojili. Nepipojujte zaízení k pocítaci, dokud není dokoncena nová instalace softwaru. Disk Starter CD pro zaízení vlozte do jednotky CD-ROM pocítace a potom spuste program Setup. Postupujte podle pokyn na obrazovce a podívejte se také na Instalace softwaru ped pipojením zaízení (doporuceno). Odebrání z pocítace se systémem Windows, zpsob 3 Poznámka Tuto metodu pouzijte tehdy, kdyz v nabídce Start systému Windows není k dispozici moznost Odinstalovat. Disk Starter CD pro zaízení vlozte do jednotky CD-ROM pocítace a potom spuste program Setup. Poznámka Je dlezité, abyste ped restartováním pocítace zaízení odpojili. Nepipojujte zaízení k pocítaci, dokud není dokoncena nová instalace softwaru. Spuste znovu instalacní program pro zaízení. 46 Konfigurace a správa 6. Postupujte podle pokyn na obrazovce a podívejte se také na Instalace softwaru ped pipojením zaízení (doporuceno). V rozbalovací nabídce vyberte Uninstall HP AiO Software (Odinstalovat software HP AiO). Opakovanou instalaci softwaru spustíte vlozením disku Starter CD pro zaízení do jednotky CD-ROM pocítace. Z pracovní plochy otevete CD-ROM a pak poklepejte na HP All-in-One Installer. Postupujte podle pokyn na obrazovce a podívejte se také na Instalace softwaru ped pipojením zaízení (doporuceno). Odebrání a opakovaná instalace software 47 5 Údrzba a odstraování problém Tato cást obsahuje následující témata: · · · · · · · · · · · Podporované inkoustové kazety Výmna inkoustových kazet Údrzba tiskových hlav Ukládání tiskového spotebního materiálu Rady a zdroje pro esení problém esení problém s tiskem Nízká kvalita tisku a neocekávané výsledky tisku esení problém s tiskem esení problém se správou zaízení esení problém pi instalaci Odstranní uvíznutí Podporované inkoustové kazety Dostupnost inkoustových kazet se lisí v závislosti na zemi nebo oblasti. Inkoustové kazety se mohou dodávat v rzných velikostech. [. . . ] HP rovnz vyvíjí procesy pro minimalizaci negativního vlivu odpad ze zaízení po ukoncení jeho zivotnosti. Dalsí informace o programu HP zameném na ohleduplnost k zivotního prostedí viz www. hp. com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index. html. · · · · Snízení a vyloucení Spoteba energie Bezpecnostní listy materiálu Recyklace Snízení a vyloucení Pouzití papíru Tiskové funkce tohoto produktu pro oboustranný (duplexní) tisk a tisk typu N-up (který umozuje tisk nkolika stránek dokumentu na jeden list papíru) mze snízit spotebu papíru s výsledkem snízení nárok na pírodní zdroje. Dalsí informace o pouzití tchto funkcí viz tato pírucka. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP OFFICEJET PRO K5400DN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP OFFICEJET PRO K5400DN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag