Návod k použití HP OFFICEJET 6000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP OFFICEJET 6000. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP OFFICEJET 6000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP OFFICEJET 6000.


HP OFFICEJET 6000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6476 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP OFFICEJET 6000 POSTER POSTAVLJANJE (1178 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP OFFICEJET 6000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] OFFICEJET 6000 Uzivatelská pírucka E609 Tiskárna HP Officejet 6000 (E609) Series Uzivatelská pírucka Informace o autorských právech © 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. vydání, 6/2009 Poznámky spolecnosti Hewlett-Packard Informace obsazené v tomto dokumentu mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Reprodukce, úpravy ci peklad tohoto dokumentu bez pedchozího písemného povolení spolecnosti Hewlett-Packard jsou zakázány s výjimkou pípad povolených zákony o autorských právech. Jediné záruky na produkty a sluzby spolecnosti HP jsou výslovn uvedeny v prohlásení o záruce, které je kazdému z tchto produkt a sluzeb pilozeno. [. . . ] esení: Odpojte napájecí kabel, pokud jiz není odpojen. Zkontrolujte, zda se vozík tiskových kazet mze voln pohybovat z jedné strany tiskárny na druhou. Nepokousejte se s ním pohybovat násilím, pokud nkde uvízne. Upozornní Dávejte pozor, abyste nepohybovali drzákem tiskových kazet násilím. Jestlize se vozík zasekl, jeho násilným pohybem by se poskodila tiskárna. Pokud se tímto problém nevyesí, zkuste následující esení. esení 9: Zkontrolujte pipojení mezi produktem a pocítacem esení: Zkontrolujte pipojení mezi produktem a pocítacem. Ovte, zda je kabel USB pevn pipojen k portu USB na zadní stran výrobku. Zkontrolujte, zda je druhý konec kabelu USB pipojen do portu USB v pocítaci. Po správném pipojení kabelu produkt vypnte a znovu zapnte. Jestlize je produkt pipojen k pocítaci pevnou nebo bezdrátovou sítí, zkontrolujte zda toto pipojení je aktivní a produkt je zapnut. Pokud jsou pipojení bez vad a pesto se ani po nkolika minutách po odeslání tiskové úlohy do produktu nic netiskne, zkontrolujte stav zaízení. V Centru esení HP klepnte na Nastavení a poté na Stav. Pokud se tímto problém nevyesí, zkuste následující esení. esení 10: Restartujte produkt esení: Vypnte produkt a odpojte napájecí kabel. Napájecí kabel znovu pipojte a stisknutím tlacítka Napájení zapnte zaízení. Pícina: Na zaízení doslo k chyb. Stránky dokumentu byly vytistny v nesprávném poadí esení: Vytisknte dokument v opacném poadí. Po dokoncení tisku budou stránky dokumentu seazeny ve správném poadí. Pícina: Tisk je nastaven tak, ze se vytiskne nejprve první stránka dokumentu. Vzhledem ke zpsobu vkládání papíru do produktu se první stránka bude nacházet ve spodní cásti stohu tiskovou stranou smrem nahoru. 78 Údrzba a odstraování problém Okraje se netisknou podle ocekávání Pro vyesení problému zkuste následující esení. esení jsou uvedena v poadí od toho nejpravdpodobnjsího úspsného. Pokud problém nevyesí první esení, zkuste ta následující, dokud se problém nevyesí. · · · esení 1: Zkontrolujte okraje tisku esení 2: Zkontrolujte nastavení formátu papíru esení 3: Vlozte balík papíru správným zpsobem esení 1: Zkontrolujte okraje tisku esení: Zkontrolujte nastavení okraj v tiskárn. Zkontrolujte, zda nastavení okraj dokumentu nepekracuje tiskovou oblast produktu. [. . . ] All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www. openssl. org/)" The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www. openssl. org/)" 3. 4. 5. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP OFFICEJET 6000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP OFFICEJET 6000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag