Návod k použití HP LASERJET PRO P1102 LASERJET P1100 PRINTER

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP LASERJET PRO P1102. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP LASERJET PRO P1102 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP LASERJET PRO P1102.


HP LASERJET PRO P1102 LASERJET P1100 PRINTER : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2664 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP LASERJET PRO P1102LASERJET P1100 PRINTER

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tiskárna ady LASERJET PROFESSIONAL P1100 Uzivatelská pírucka www. hp. com/support/ljp1100series Tiskárna ady HP LaserJet Professional P1100 Autorská práva a licence © 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Reprodukce, úpravy nebo peklad jsou bez pedchozího písemného souhlasu zakázány krom pípad, kdy to povoluje autorský zákon. Zmna informací obsazených v tomto dokumentu je vyhrazena. Jediné záruky na výrobky HP a sluzby jsou uvedeny ve výslovných prohláseních o záruce dodaných s tmito výrobky a sluzbami. [. . . ] Pokud vyprsí, podle pokyn znovu povolte Webové sluzby HP a získejte nový kód. Zobrazí se dialogové okno Nastavení funkce HP ePrint. K dispozici jsou ti karty: Povolení odesílatelé. Chcete-li zabránit tomu, aby produkt tiskl neocekávané dokumenty, kliknte na kartu Povolení odesílatelé. Kliknte na kartu Pouze povolení odesílatelé a pidejte e-mailové adresy, ze kterých chcete povolit úlohy ePrint. Chcete-li nastavit výchozí nastavení pro vsechny úlohy ePrint, kliknte na kartu Moznosti tisku a poté vyberte nastavení, která chcete pouzít. Chcete-li zmnit e-mailovou adresu produktu, kliknte na kartu Upesnit. 3. CSWW Tisk v operacním systému Windows 49 Pouzití protokolu AirPrint Pímý tisk s vyuzitím funkce AirPrint spolecnosti Apple je podporován pro systém iOS 4. 2 nebo vyssí. Funkci AirPrint pouzijte pro pímý tisk do produktu ze zaízení iPad (iOS 4. 2), iPhone (3GS nebo vyssí) nebo iPod Touch (tetí generace nebo novjsí) u tchto aplikací: Mail Fotografie Safari Vyberte aplikace dalsích výrobc POZNÁMKA: Produkt musí být pipojen ke kabelové nebo bezdrátové síti. POZNÁMKA: Tisknete-li poprvé nebo je-li díve vybraný produkt nedostupný, je poteba ped pistoupením k dalsímu kroku nejprve vybrat produkt. . 2. 50 Kapitola 6 Tiskové úlohy CSWW 7 Správa a údrzba produktu Tisk stránek s informacemi Pouzití implementovaného serveru WWW HP (pouze bezdrátové modely) Úsporná nastavení Správa spotebního materiálu a píslusenství Cistní produktu Aktualizace produktu CSWW 51 Tisk stránek s informacemi Mzete vytisknout následující stránky s informacemi: Konfiguracní stránka Na konfiguracní stránce je uvedeno aktuální nastavení produktu a jeho vlastnosti. Chcete-li konfiguracní stránku vytisknout, postupujte takto: 1. Otevete ovladac tiskárny a pak klepnte na tlacítko Vlastnosti nebo Pedvolby. Klepnte na kartu Sluzby a poté v rozevíracím seznamu Tisk stránek s informacemi klepnte na polozku Konfiguracní stránka. Klepnte na tlacítko Tisk. U bezdrátových model lze tisknout konfiguracní stránku z ovládacího panelu produktu. Na ovládacím panelu stisknte tlacítko Zrusit a poté tlacítko uvolnte. , dokud nezacne blikat indikátor Pipraveno , Stránka stavu zásob Chcete-li vytisknout zkusební stránku, vyberte ji v rozevíracím seznamu Tisk stránek s informacemi na kart Sluzby v ovladaci tiskárny. Stránka stavu spotebního materiálu obsahuje následující informace: kolik procent toneru v tiskové kazet piblizn zbývá, údaje o poctu zpracovaných tiskových úloh a vytistných stránek, informace o objednání a recyklaci. Zkusební stránka Chcete-li vytisknout zkusební stránku, vyberte ji v rozevíracím seznamu Tisk stránek s informacemi na kart Sluzby v ovladaci tiskárny. Zkusební stránka obsahuje píklady textu a grafiky a má ovit kvalitu tisku. 52 Kapitola 7 Správa a údrzba produktu CSWW Pouzití implementovaného serveru WWW HP (pouze bezdrátové modely) Implementovaný server WWW HP (EWS) umozuje zobrazit stav produktu a sít a spravovat tiskové funkce z pocítace. Zobrazení informací o stavu produktu Urcení zbývající zivotnosti veskerého spotebního materiálu a objednání nového Zobrazení a zmny výchozího nastavení konfigurace produktu Zobrazení a zmny konfigurace sít Do pocítace není teba instalovat zádný software. Musíte být pouze vybaveni jedním z tchto podporovaných webových prohlízec. Internet Explorer 6. 0 (a novjsí) Firefox 1. 0 (a novjsí) Mozilla 1. 6 (a novjsí) Opera 7. 0 (a novjsí) Safari 1. 2 (a novjsí) Konqueror 3. 2 (a novjsí) Implementovaný server WWW HP funguje, kdyz je produkt pipojen k síti zalozené na protokolu TCP/ IP. Implementovaný server WWW HP nepodporuje pipojení zalozené na IPX nebo pímé pipojení USB. [. . . ] HUOLTO HP LaserJet Professional P1100, P1100w - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja. Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP LASERJET PRO P1102

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP LASERJET PRO P1102 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag