Návod k použití HP LASERJET PRO M1536DNF

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP LASERJET PRO M1536DNF. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP LASERJET PRO M1536DNF bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP LASERJET PRO M1536DNF.


HP LASERJET PRO M1536DNF : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5163 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP LASERJET PRO M1536DNF (5402 ko)
   HP LASERJET PRO M1536DNF (3529 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP LASERJET PRO M1536DNF

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uzivatelská pírucka ada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uzivatelská pírucka Autorská práva a licence © 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Reprodukce, úpravy nebo peklad jsou bez pedchozího písemného souhlasu zakázány krom pípad, kdy to povoluje autorský zákon. Zmna informací obsazených v tomto dokumentu je vyhrazena. Jediné záruky na výrobky HP a sluzby jsou uvedeny ve výslovných prohláseních o záruce dodaných s tmito výrobky a sluzbami. [. . . ] O dalsí informace a pomoc pozádejte poskytovatele sluzby PBX. ISDN O dalsí informace a pomoc pozádejte poskytovatele sluzby ISDN. Pouzití faxu ve sluzb VoIP Sluzby VoIP (Voice over internet protocol) casto nejsou kompatibilní s faxovými pístroji, pokud poskytovatel výslovn neuvádí, ze podporuje faxování pes sluzbu IP. Pokud má zaízení potíze s faxováním v síti VoIP, ovte, zda jsou vsechny kabely a nastavení správné. Odeslání faxu pes sí VoIP se mze podait po snízení nastavení rychlosti faxování. Pokud k problémm s faxováním dochází i nadále, obrate se na poskytovatele sluzby VoIP. Pam faxu CSWW Pouzití faxu 139 Zachování pamti faxu v pípad výpadku napájení Pam flash slouzí k ochran ped ztrátou dat, pokud dojde k výpadku napájení. Jiná faxová zaízení ukládají faxové stránky bu v normální pamti RAM, nebo v krátkodobé pamti RAM. V pípad výpadku napájení ztrácí normální pam RAM data okamzit a krátkodobá pam RAM piblizn po 60 minutách. Pam flash dokáze uchovávat data bez napájení celé roky. Odeslání faxu Faxování ze sklenné desky skeneru 1. Dokument umístte pední stranou dol na sklo skeneru. 2. 3. Stisknte tlacítko Telefonní seznam . Ze seznamu vyberte polozku telefonního seznamu. Pokud zádná neexistuje, vytocte císlo pomocí klávesnice na ovládacím panelu. Na ovládacím panelu stisknte tlacítko Spustit faxování . Zaízení zahájí faxovou úlohu. 4. 140 Kapitola 10 Fax CSWW Faxování z podavace dokument 1. POZNÁMKA: Maximální kapacita podavace dokument je 35 list média s hmotností 75 g/ m2. UPOZORNNÍ: Aby nedoslo k poskození zaízení, nepouzívejte pedlohy opravované korekcní páskou nebo barvou, obsahující kanceláské sponky nebo sesité svorkami. Do podavace dokument nevkládejte ani fotografie, malé nebo kehké pedlohy. 2. Nastavte vodítka tak, aby piléhala k papíru. 3. 4. Stisknte tlacítko Telefonní seznam . Ze seznamu vyberte polozku telefonního seznamu. Pokud zádná neexistuje, vytocte císlo pomocí klávesnice na ovládacím panelu. Na ovládacím panelu stisknte tlacítko Spustit faxování . Zaízení zahájí faxovou úlohu. 5. Faxování s rucním vytácením Obvykle zaízení provede vytácení po stisknutí tlacítka Spustit faxování . V nkterých pípadech vsak mze být zádoucí vytácet jednotlivé císlice pímo v okamziku, kdy je stisknete. Pokud napíklad úctujete fax pes volací kartu, je obvykle teba vytocit císlo faxu, pockat na pijímací tón telekomunikacní spolecnosti a poté zadat císlo volací karty. Pi mezinárodním volání je v nkterých pípadech teba vytocit cást císla, pockat na oznamovací tón a az poté pokracovat ve vytácení. CSWW Pouzití faxu 141 Rucní odeslání faxu skupin (faxování skupinám vytvoeným ad hoc) Následující pokyny slouzí k odeslání faxu skupin píjemc: 1. [. . . ] Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary. The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service. If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty information. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP LASERJET PRO M1536DNF

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP LASERJET PRO M1536DNF bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag