Návod k použití HP LASERJET PRO CP1525NW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP LASERJET PRO CP1525NW. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP LASERJET PRO CP1525NW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP LASERJET PRO CP1525NW.


HP LASERJET PRO CP1525NW : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4574 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP LASERJET PRO CP1525NW LASERJET PRO CP1520 (4442 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP LASERJET PRO CP1525NW

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] LASERJET PRO CP1520 ADA BAREVNÝCH TISKÁREN Uzivatelská pírucka ada barevných tiskáren HP LaserJet Pro CP1520 Uzivatelská pírucka Autorská práva a licence © 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Reprodukce, úpravy nebo peklad jsou bez pedchozího písemného souhlasu zakázány krom pípad, kdy to povoluje autorský zákon. Zmna informací obsazených v tomto dokumentu je vyhrazena. Jediné záruky na výrobky HP a sluzby jsou uvedeny ve výslovných prohláseních o záruce dodaných s tmito výrobky a sluzbami. [. . . ] písem PCL6 Protokol vyuzití barev Servisní stránka Diagnostická stránka Kvalita tisku Vytiskne seznam vsech nainstalovaných písem PCL. Vytiskne seznam vsech nainstalovaných postscriptových písem (písem PS). Vytiskne protokol, který obsahuje jméno uzivatele, název aplikace a informace o vyuzití barev pro jednotlivé tiskové úlohy. Vytiskne stránky s diagnostickými informaci o kalibraci a barvách. Vytiskne barevnou zkusební stránku, která mze být uzitecná pi diagnostice závad kvality tisku. 1. nebo Sipka vpravo vyberte moznost Sestavy a stisknte 94 Kapitola 9 Správa a údrzba CSWW 3. 4. Stisknutím tlacítka Sipka vlevo nebo Sipka vpravo vytisknout, a vytisknte ji stisknutím tlacítka OK. Stisknutím tlacítka X ukoncíte nabídky. pejdte na sestavu, kterou chcete CSWW Tisk stránek s informacemi 95 Pouzití softwaru HP ToolboxFX Program HP ToolboxFX mzete pouzívat k provádní následujících úkon: kontrola stavu produktu, konfigurace nastavení produktu, zobrazení informací o esení potízí, Program HP ToolboxFX mzete zobrazit, kdyz je produkt pipojen pímo k pocítaci nebo kdyz je pipojen k síti. Chcete-li pouzívat program HP ToolboxFX, je teba provést doporucovanou instalaci softwaru. POZNÁMKA: Program HP ToolboxFX není podporován v operacních systémech Windows Server 2003, Server 2008, Vista Starter nebo Mac OS. Pouzití programu HP ToolboxFX není podmínno pístupem na Internet. Zobrazení nástroje HP ToolboxFX Otevete program HP ToolboxFX jedním z následujících zpsob: Na hlavním panelu systému Windows dvakrát kliknte na ikonu HP ToolboxFX ( ). V nabídce Start systému Windows kliknte na polozku Programy (nebo Vsechny programy v systému Windows XP a Vista) a následn na polozky HP, kliknte na název tohoto produktu a pak kliknte na polozku HP ToolboxFX. Program HP ToolboxFX obsahuje následující slozky: Stav Nápovda Nastavení systému Tisková nastavení Nastavení sít Cásti zaízení HP ToolboxFX Stav Slozka Stav obsahuje odkazy na následující hlavní stránky: Stav zaízení. Tato stránka informuje napíklad o okolnostech souvisejících se stavem produktu, jako je uvíznutý papír nebo prázdný zásobník. Po odstranní potízí kliknte na polozku Obnovit stav. Zobrazení podrobností, napíklad odhadovaného zbývajícího mnozství toneru v tiskové kazet a poctu stránek, které dosud byly vytistny pomocí aktuální tiskové kazety. Na stránce jsou také uvedeny odkazy, pomocí kterých lze objednat spotební materiál nebo vyhledat informace týkající se recyklace. 96 Kapitola 9 Správa a údrzba CSWW Konfigurace zaízení. Zobrazí podrobný popis aktuální konfigurace zaízení, vcetn informací o velikosti nainstalované pamti a nainstalovaných doplkových zásobnících. Na této stránce se zobrazuje podrobný popis aktuální síové konfigurace, vcetn adresy IP a stavu sít. Tisk konfiguracní stránky a dalsích informacní stránek, napíklad stránky stavu spotebního materiálu. Zobrazuje informace o pouzití barev produktem. Protokol událostí Protokol událostí je tabulka, do které jsou protokolovány události slouzící uzivatelm pro referenci. Protokol obsahuje kódy odpovídající chybovým zprávám, které se zobrazují na displeji ovládacího panelu zaízení. Císlo uvedené ve sloupci Pocet stran oznacuje celkový pocet stran vytistných v zaízení do doby, nez doslo k chyb. Nápovda Slozka Nápovda obsahuje odkazy na následující hlavní stránky: Nástroje pro barevný tisk. Slouzí k otevení palety základních barev sady Microsoft Office nebo úplné palety barev s piazenými hodnotami RGB. Nastavení systému Slozka Nastavení systému obsahuje odkazy na následující hlavní stránky: Informace o zaízení: Slouzí k zobrazení informací, napíklad popisu zaízení a jména kontaktní osoby. [. . . ] Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. HUOLTO HP Color LaserJet CP1525n, CP1525nw - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP LASERJET PRO CP1525NW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP LASERJET PRO CP1525NW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag