Návod k použití HP LASERJET PRO CP1025NW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP LASERJET PRO CP1025NW. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP LASERJET PRO CP1025NW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP LASERJET PRO CP1025NW.


HP LASERJET PRO CP1025NW : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3343 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP LASERJET PRO CP1025NW (3385 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP LASERJET PRO CP1025NW

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] LASERJET PRO CP1020 ADA BAREVNÝCH TISKÁREN Uzivatelská pírucka ada barevných tiskáren HP LaserJet Pro CP1020 Uzivatelská pírucka Autorská práva a licence © 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Reprodukce, úpravy nebo peklad jsou bez pedchozího písemného souhlasu zakázány krom pípad, kdy to povoluje autorský zákon. Zmna informací obsazených v tomto dokumentu je vyhrazena. Jediné záruky na výrobky HP a sluzby jsou uvedeny ve výslovných prohláseních o záruce dodaných s tmito výrobky a sluzbami. [. . . ] Výstrazné hlásení <Spotební materiál> Velmi nízká úrove se zobrazí, kdyz je 82 Kapitola 8 Správa a údrzba produktu CSWW tisková kazeta nastavena na hodnotu Pokracovat pi velmi nízké úrovni. Jakmile tisková kazeta HP dosáhne stavu velmi nízké úrovn, skoncí u ní platnost záruky HP Premium Protection Warranty. Na hlavním panelu systému Windows kliknte pravým tlacítkem mysi na ikonu Nastavení zaízení a potom kliknte na název produktu. V rozevíracím seznamu Tém prázdná vyberte jednu z následujících mozností: Pokud vyberete moznost Pokracovat, produkt vás upozorní, ze je toner tém prázdný, ale ze tisk bude pokracovat. Výbrem moznosti Zastavit nastavte produkt tak, aby vás upozornil a pestal tisknout, dokud nevymníte tiskovou kazetu. Pokud vyberete moznost Výzva (výchozí), produkt nebude tisknout a zobrazí výzvu k výmn tiskové kazety. Výzvu mzete potvrdit a pokracovat v tisku. Správa tiskových kazet a zobrazovacích válc Skladování tiskové kazety a zobrazovacího válce Tiskovou kazetu a zobrazovací válec rozbalujte az ped vlastním pouzitím. Zásady spolecnosti HP týkající se neoriginálního spotebního materiálu Spolecnost Hewlett-Packard nedoporucuje pouzívání nových nebo repasovaných tiskových kazet a zobrazovacích válc od jiných výrobc. POZNÁMKA: Pouzívání laserových tiskových kazet od jiného výrobce nez HP U tiskáren HP nemá pouzití tiskových kazet ci zobrazovacího válce od jiného výrobce nez HP nebo recyklovaných tiskových kazet zádný vliv na záruku pro zákazníka ani na jakoukoli smlouvu o poskytování podpory HP zákazníkovi. Jestlize vsak poruchu nebo poskození produktu lze povazovat za následek pouzití tiskové kazety od jiného výrobce nez HP nebo recyklované tiskové kazety, bude spolecnost HP úctovat standardní poplatky za vynalozený cas a materiál pro údrzbu produktu, potebnou pro vyesení této konkrétní poruchy nebo poskození. Horká linka a webové stránky spolecnosti HP pro nahlásení podvodu Pokud nainstalujete tiskovou kazetu HP a na stránce stavu spotebního materiálu se zobrazuje zpráva, ze se nejedná o kazetu HP nebo ze se jedná o pouzitou kazetu, zavolejte na horkou linku spolecnosti HP pro nahlásení podvodu (1-877-219-3183, v Severní Americe bez poplatku) nebo pejdte na webové stránky www. hp. com/go/anticounterfeit. Spolecnost HP vám pomze urcit, zda je kazeta originální, a podnikne kroky vedoucí k vyesení problému. CSWW Správa spotebního materiálu a píslusenství 83 Nastanou-li níze uvedené skutecnosti, tisková kazeta pravdpodobn není originální tiskovou kazetou HP. Na stránce stavu spotebního materiálu se zobrazuje informace, ze se pouzívá neoriginální spotební materiál. Vyskytuje se pílis velký pocet problém s tiskovou kazetou. Kazeta nevypadá jako obvykle (napíklad balení kazety se lisí od balení výrobk HP). Recyklace spotebního materiálu Chcete-li recyklovat originální tiskovou kazetu nebo zobrazovací válec HP, vlozte je do krabice, v níz byl dodán nový spotební materiál. Pouzijte pilozený zpátecní stítek a zaslete pouzitý spotební materiál spolecnosti HP k recyklaci. Kompletní informace naleznete v recyklacní pírucce, která je pilozena ke kazdému balení nového spotebního materiálu HP. Rozvrzení tiskové kazety 1 2 1 2 E-stítek tiskové kazety Plastový kryt Uspoádání zobrazovacího válce 1 2 1 2 E-stítek zobrazovacího válce Plastový kryt 84 Kapitola 8 Správa a údrzba produktu CSWW Návod k výmn Výmna tiskové kazety Kdyz se zivotnost tiskové kazety blízí ke konci, mzete pokracovat v tisku s aktuální tiskovou kazetou az do doby, kdy uz není kvalita tisku pijatelná. Jakmile tisková kazeta HP dosáhne stavu velmi nízké úrovn, skoncí u ní platnost záruky HP Premium Protection Warranty. Vady tisku a závady tiskové kazety, k nimz dojde pi tisku v rezimu velmi nízké úrovn kazety, nejsou povazovány za závady materiálu a zpracování ve smyslu prohlásení o záruce na tiskové kazety HP. POZNÁMKA: Jakmile tisková kazeta HP dosáhne stavu velmi nízké úrovn, odpovídající indikátor kazety na ovládacím panelu se rozsvítí. Stisknutím tlacítka Kazeta na tiskové kazet, kterou je teba vymnit, otocte otocný mechanismus tiskových kazet k vyjmutí. POZNÁMKA: Pi stisknutí tlacítka Kazeta musí být vsechna dvíka zavená. POZNÁMKA: Pockejte, az indikátor Kazeta pestane blikat a zastaví se zvuky otácení. Teprve potom otevete dvíka tiskové kazety. 2. Otevete dvíka tiskové kazety. CSWW Správa spotebního materiálu a píslusenství 85 3. Starou tiskovou kazetu uchopte za prostední drzák a vyjmte. 4. Vyjmte novou tiskovou kazetu z obalu. [. . . ] Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. HUOLTO HP Professional LaserJet CP1020, CP1020nw - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP LASERJET PRO CP1025NW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP LASERJET PRO CP1025NW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag