Návod k použití HP LASERJET PRO CM1415FNW COLOR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP LASERJET PRO CM1415FNW COLOR. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP LASERJET PRO CM1415FNW COLOR bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP LASERJET PRO CM1415FNW COLOR.


HP LASERJET PRO CM1415FNW COLOR : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5865 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP LASERJET PRO CM1415FNW COLOR (5697 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP LASERJET PRO CM1415FNW COLOR

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Uzivatelská pírucka ada multifunkcních zaízení HP LaserJet Pro CM1410 Color Uzivatelská pírucka Autorská práva a licence © 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Reprodukce, úpravy nebo peklad jsou bez pedchozího písemného souhlasu zakázány krom pípad, kdy to povoluje autorský zákon. Zmna informací obsazených v tomto dokumentu je vyhrazena. Jediné záruky na výrobky HP a sluzby jsou uvedeny ve výslovných prohláseních o záruce dodaných s tmito výrobky a sluzbami. [. . . ] Z rozevíracího seznamu ovladac tiskáren vyberte tiskový ovladac faxu. Zadejte faxové císlo jednoho ci více píjemc. Zahrte vsechny stránky nactené do zaízení. Kliknte na moznost Odeslat nyní. CSWW Pouzití faxu 147 Odeslání faxu vytocením z telefonu pipojeného k faxové lince V nkterých pípadech mze být teba vytocit císlo faxu z telefonu pipojeného ke stejné lince jako zaízení. Pokud napíklad odesíláte fax nkomu, kdo má zaízení pepnuté do rezimu rucního píjmu, mzete mu nejprve zatelefonovat a sdlit mu, ze odesíláte fax. POZNÁMKA: Telefon musí být pipojen k , , telefonnímu" portu zaízení ( 1. Zvednte sluchátko telefonu pipojeného ke stejné lince jako zaízení. Vytocte faxové císlo pomocí císelných tlacítek na telefonu. Jakmile se volaný úcastník ohlásí, pozádejte jej o spustní faxu. V okamziku, kdy uslysíte faxové signály, stisknte tlacítko Spustit faxování na ovládacím panelu. Pockejte, dokud se na displeji nezobrazí zpráva Connecting (Pipojování), a potom zavste telefon. ). 148 Kapitola 11 Fax CSWW Odeslání faxu s potvrzením Produkt mzete nastavit tak, aby vás vyzval k opakovanému zadání faxového císla, kterým potvrdíte, ze fax odesíláte na správné císlo. Na hlavní obrazovce stisknte tlacítko Nastavení Stisknte nabídku Nastavení faxu. Pejdte na tlacítko Potvrdit faxové císlo a stisknte je a pak stisknte tlacítko Zapnuto. . CSWW Pouzití faxu 149 Naplánování pozdjsího odeslání faxu Automatické odeslání faxu jednomu nebo nkolika píjemcm lze pomocí ovládacího panelu zaízení naplánovat na pozdjsí dobu. Po dokoncení tohoto postupu naskenuje zaízení dokument do pamti a potom se vrátí do stavu Pipraveno. POZNÁMKA: Nepodaí-li se zaízení odeslat fax podle plánu, objeví se tato informace ve zpráv o chyb faxu (je-li zapnuta píslusná volba) nebo v protokolu o cinnosti faxu. Penos faxu nemusí být zahájen, pokud odesílající fax neobdrzí odpov na volání nebo pokud opakované pokusy o vytocení zastaví obsazovací tón. Pokud bylo odeslání faxu naplánováno na budoucí dobu, avsak je nutná aktualizace, odeslete dodatecné informace jako dalsí úlohu. Vsechny faxy, jejichz odeslání je plánováno na stejné faxové císlo ve stejnou dobu, jsou doruceny jako jednotlivé faxy. Pomocí klávesnice zadejte cas, kdy se má fax odeslat. Pomocí klávesnice zadejte datum, kdy se má fax odeslat. [. . . ] The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP LASERJET PRO CM1415FNW COLOR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP LASERJET PRO CM1415FNW COLOR bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag