Návod k použití HP LASERJET 1022

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP LASERJET 1022. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP LASERJET 1022 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP LASERJET 1022.


HP LASERJET 1022 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1840 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP LASERJET 1022 (1719 ko)
   HP LASERJET 1022 (1797 ko)
   HP LASERJET 1022 Quick Start (247 ko)
   HP LASERJET 1022 Software Guide (2842 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP LASERJET 1022

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uzivatelská p írucka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uzivatelská pírucka Informace o autorských právech © 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Reprodukce, úpravy nebo peklad jsou bez pedchozího písemného souhlasu zakázány krom pípad, kdy to povoluje autorský zákon. Císlo cásti: Q5912-90961 Edition 2, 03/2006 Uvedené informace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Jediné záruky pro produkty a sluzby HP jsou výslovn uvedeny v prohláseních o zárukách, které jsou dodávány soucasn s tmito produkty a sluzbami. [. . . ] Pockejte, dokud tiskárna nevychladne. UPOZORNNÍ Poskození tiskové kazety pedejdete tím, ze ji nebudete vystavovat svtlu. Rovnz se nedotýkejte penosového válce z cerné gumy uvnit tiskárny. Otevete dvíka tiskové kazety a kazetu vyjmte. 50 Kapitola 5 Údrzba CSWW 3. Suchým hadíkem, který nepoustí vlákna, otete vsechny cástecky z dráhy média a prostoru tiskové kazety. 4. Vymte tiskovou kazetu a uzavete dvíka tiskové kazety. 5. Pipojte tiskárnu k zásuvce napájení a poté ji zapnte. Cistní dráhy média v tiskárn Pokud se na výtiscích objevují skvrny od toneru nebo tecky, mzete pomocí nástroje pro cistní tiskárny HP LaserJet odstranit pebytecné cástecky médií a toneru, které se mohou hromadit v píslusenství fixacní jednotky a na válcích. Cistním dráhy média mzete prodlouzit zivotnost tiskárny. CSWW Cistní tiskárny 51 Poznámka Nejlepsích výsledk lze dosáhnout pomocí listu fólie. Pokud nemáte fólii, mzete pouzít kopírovací médium o hmotnosti 70 az 90 g/m2 s hladkým povrchem. Zkontrolujte, zda je tiskárna necinná a indikátor Pipraveno svítí. Otevete vlastnosti tiskárny (nebo pedvolby tisku v systémech Windows 2000 a XP). Pokyny naleznete v cásti Vlastnosti tiskárny (ovladac). Poznámka Proces cistní trvá piblizn 3 minuty. Cisticí stránka se bhem procesu cistní pravideln zastavuje. Nevypínejte tiskárnu, dokud proces cistní neskoncí. Chcete-li tiskárnu vycistit dkladn, mozná bude teba opakovat proces cistní nkolikrát. 52 Kapitola 5 Údrzba CSWW Výmna podávacího válce Bzné pouzívání kvalitních médií zpsobuje obvyklé opotebení. Pouzívání médií nízké kvality mze vyzadovat castjsí výmnu podávacího válce. Pokud pravideln dochází k chybnému podání média (médium není podáno), bude nutné vymnit nebo vycistit podávací válec. Informace týkající se objednání nového válce naleznete v cásti Objednání spotebního materiálu. UPOZORNNÍ Pokud tento postup vynecháte, mohlo by dojít k poskození tiskárny. Vypnte tiskárnu a odpojte z ní napájecí kabel. Pockejte, dokud tiskárna nevychladne. UPOZORNNÍ Aby se zabránilo poskození tiskové kazety, snazte se co nejmén ji vystavovat pímému svtlu. Otevete dvíka tiskové kazety a kazetu vyjmte. CSWW Výmna podávacího válce 53 3. Uvolnte malé bílé úchytky na obou stranách podávacího válce a otácejte podávacím válcem dopedu. 5. [. . . ] Neslouzí jako indikátor trvanlivosti toneru ani se zádným zpsobem nevztahuje na zárucní podmínky. Pedpokládaná zivotnost tiskové kazety Zivotnost tiskové kazety závisí na mnozství toneru, které tiskové úlohy vyzadují. Pi tisku textu s pokrytím piblizn 5% vydrzí tisková kazeta pro tiskárnu HP LaserJet 1020 series prmrn 2000 stránek. Poznámka Je mozné, ze trvanlivost toneru pekrocí trvanlivost mechanických soucástí tiskové kazety. Pokud se za takových okolností zacne snizovat kvalita tisku, je nutné instalovat novou tiskovou kazetu i v pípad, ze ve stávající kazet jest stále zbývá urcité mnozství toneru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP LASERJET 1022

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP LASERJET 1022 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag