Návod k použití HP HD-3100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP HD-3100. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP HD-3100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP HD-3100.


HP HD-3100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (880 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP HD-3100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pomáhá se spustním konverzacní aplikace, v níz mzete komunikovat prostednictvím webové kamery. Pi pouzití s aplikací pro rychlé zasílání zpráv umozuje ve videokonverzacích pouzívat zvlástní efekty. Umozuje záznam a úpravy videa, fotografování, pouzití webové kamery k monitorování a pouzití celé ady zvlástních efekt, vcetn masek a rámeck. Umozuje úpravy videa, kombinace s dalsími videoklipy, pechody scén a efekty. [. . . ] na pracovní plose systému 3 Monitorování pustíte tlacítkem Start Monitor (Spustit monitorování). 4 Klepnutím na tlacítko Stop Monitor (Zastavit monitorování) dokoncíte monitorování a ulozíte video do svého pocítace. Více informací o pouzití aplikace ArcSoft WebCam Companion získáte po klepnutí na nabídku Extras (Dalsí) a volb polozky Application Help (Nápovda k aplikaci). TIP: Mzete vypnout funkci detekce pohybu, nebo tváe, ale není mozné vypnout obojí. Uzivatelská pírucka pro webovou kameru HP Webcam 3100/31 10 13 Úprava nastavení webové kamery Vtsinu nastavení webové kamery lze provést v aplikaci ArcSoft WebCam Companion. 1 Poklepejte-na ikonu WebCam Companion 3 na pracovní plose systému Windows. 3 Klepnte na ikonu WebCam Settings (Nastavení webové kamery) . 4 Na kart Video Proc Amp (Parametry videa) mzete provést následující: Chcete-li zmnit nkteré nastavení manuáln, petáhnte píslusný posuvník. Má-li kamera detekovat nkteré z nastavení automaticky-, zaskrtnte polícko Auto vpravo od daného nastavení. 5 Klepnte na kartu Camera Control (Ovládání kamery) a mate následující moznosti: Rucní nastavení zaostení (pouze u webové kamery HP Webcam 31 provedete 10) odstranním zatrzení z pole Auto Focus (Automatické zaostování) a petazením posuvníku Focus (Zaostení). Rucní nastavení expozice provedete odstranním zatrzení pole Auto Exposure (Automatická expozice) a petazením posuvníku Exposure (Expozice). POZNÁMKA: Chcete-li obnovit výchozí nastavení, klepnte na tlacítko Default (Výchozí). Více informací o úprav nastavení záznamu, monitorování, zábavných rámeck a masek v aplikaci ArcSoft WebCam Companion získáte po klepnutí na nabídku Extras (Dalsí) a volb polozky Application Help (Nápovda k aplikaci). 14 Uzivatelská pírucka pro webovou kameru HP Webcam 3100/31 10 Úprava dalsích nastavení webové kamery Dalsí nastavení webové kamery mzete zmnit v aplikaci ArcSoft Magic-i Visual Effects. 1 Pokud je spustna aplikace ArcSoft WebCam Companion, zavete její okno. na pracovní plose systému v hlavním panelu systému mzete provést 3 Poklepejte-na ikonu ArcSoft Magic-i Visual Effects Windows. 4 Na kart Webcam Settings (Nastavení webové kamery) následující: Klepnte na tlacítko System Setting (Systémové nastavení) , zvolte kartu Private (Soukromé), klepnte na tlacítko Load Image (Nacíst obrázek) a vyberte obrázek, kterým se má nahradit video z webové kamery, kdyz chcete mít pi rozhovoru soukromí. Po klepnutí na tlacítko Private (Soukromé) se video z webové kamery nahradí obrázkem vybraným v okn System Settings (Systémové nastavení). Po skoncení konverzace znovu klepnte na tlacítko Private (Soukromé) , video se zobrazí a webová kamera bude pipravena k pístímu pouzití. Po klepnutí na tlacítko Mute Microphone (Vypnout mikrofon) se bhem konverzace vypne mikrofon webové kamery. Po skoncení konverzace znovu klepnte na tlacítko Mute Microphone (Vypnout mikrofon) mikrofon se zapne a webová kamera bude pipravena k pístímu pouzití. Chcete-li vypnout stavový indikátor na pední stran webové kamery, zruste zaskrtnutí polícka LED On (Indikátor zapnut). Chcete-li vypnout video z webové kamery v prbhu konverzace, zaskrtnte polícko Video Off (Video vypnuto). Po skoncení konverzace zruste zaskrtnutí polícka, video se aktivuje a webová kamera bude pipravena k pístímu pouzití. Petáhnte posuvníky pro jednotlivá nastavení. [. . . ] 1 V panelu nabídek vyberte polozku Call > Audio settings (Nastavení zvuku pro volání). 2 Zkontrolujte, zda je zaízení mikrofonu nastaveno na hodnotu Zobrazovací zaízení USB u systému Windows XP nebo HP Webcam 3100 (BK356AA)/31 (BK357AA) u systém Windows Vista nebo 10 Windows 7. 3 Petazením posuvníku Microphone Volume (Hlasitost) k úrovni High (Vysoká) zvyste hlasitost. Zopakujte volání. Mám problémy s pouzitím webové kamery v aplikaci SKYPE Po spustní aplikace Skype vidím prázdnou obrazovku a slysím sum V aplikaci SKYPE nefunguje mikrofon webové kamery V nastavení USB Video Device mám více zaízení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP HD-3100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP HD-3100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag