Návod k použití HP ELITE AUTOFOCUS ELITE AUTOFOCUS WEBCAM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP ELITE AUTOFOCUS. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP ELITE AUTOFOCUS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP ELITE AUTOFOCUS.


HP ELITE AUTOFOCUS ELITE AUTOFOCUS WEBCAM: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (776 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP ELITE AUTOFOCUSELITE AUTOFOCUS WEBCAM

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 6 Úpravy videa v aplikaci ArcSoft VideoImpression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Fotografování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Úpravy obrázk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Úpravy nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Úpravy jasu a kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Vytváení osobního profilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Základní funkce pro úpravy naleznete v aplikaci ArcSoft WebCam Companion. K pokrocilým úpravám pouzijte aplikaci ArcSoft VideoImpression. Úpravy videa v aplikaci ArcSoft WebCam Companion 1 Poklepejte na ikonu WebCam Companion 2 Klepnte na tlacítko Edit (Upravit) . na plose systému Windows. 3 Oznacte video, které chcete upravit, a klepnte na tlacítko Edit Video (Upravit video). Více informací o specifických funkcích úprav získáte klepnutím na nabídku Help (Nápovda). Úpravy videa v aplikaci ArcSoft VideoImpression 1 Poklepejte na-ikonu ArcSoft VideoImpression 3 Zvolte video, které chcete upravit. Více informací o pouzívání aplikace ArcSoft VideoImpression získáte klepnutím na nabídku Help (Nápovda). 2 Klepnte na moznost Open an Existing Project (Otevít existující projekt). 6 Uzivatelská pírucka k webové kamee HP Elite Autofocus Fotografování 1 Stisknutím tlacítka Snapshot (Snímek) ArcSoft WebCam Companion. na webové kamee otevete aplikaci 2 Optovným stisknutím tlacítka Snapshot (Snímek) Capture (Záznam) poídíte snímek. nebo klepnutím na tlacítko Více informací o fotografování s aplikací ArcSoft WebCam Companion získáte klepnutím na nabídku Help (Nápovda). Uzivatelská pírucka k webové kamee HP Elite Autofocus 7 Úpravy obrázk 1 Poklepejte na ikonu HP Photosmart Essential na plose systému Windows. 3 Klepnte pravým tlacítkem na obrázek, který chcete upravit a z vysunovací nabídky vyberte polozku Edit (Upravit). 4 Vyberte moznost úprav z nabídky Photo Fix (Oprava fotografie) na levé stran obrazovky. Chcete-li získat více informací o úpravách, tisku a sdílení obrázk s aplikací HP Photosmart Essential, klepnte na ikonu Help ?(Nápovda ?) v pravém horním rohu okna aplikace Photosmart Essential. 8 Uzivatelská pírucka k webové kamee HP Elite Autofocus Úpravy nastavení Tato kapitola popisuje úpravy nastavení v aplikacích ArcSoft Magic-i 3 a ArcSoft WebCam Companion. Úpravy jasu a kontrastu 1 Poklepejte-na ikonu Magic-i 3 pracovní plose systému Windows. 2 Klepnte na ikonu Generic Settings (Obecná nastavení) . 3 Odstrate zatrzení z pole Auto Enhance (Automatické vylepsení). 4 Pesunutím posuvník upravte tato nastavení: Brightness (Jas) Contrast (Kontrast) 5 Klepnte na tlacítko OK. POZNÁMKA: Chcete-li obnovit výchozí nastavení, klepnte na moznost Default (Výchozí). na Uzivatelská pírucka k webové kamee HP Elite Autofocus 9 Vytváení osobního profilu 1 Poklepejte-na ikonu Magic-i 3 na pracovní plose systému Windows. (Pokud tato karta není vidt, rozsite obrazovku klepnutím na kartu Expand (Rozsíit) . ) 3 Pesunutím posuvník upravte tato nastavení: Brightness (Jas) Contrast (Kontrast) Gamma (Hodnota gama) Saturation (Sytost) Sharpness (Ostrost) 4 Klepnte na tlacítko Save Profile (Ulozit profil). POZNÁMKA: Chcete-li obnovit výchozí nastavení, klepnte na moznost Default (Výchozí). [. . . ] Po synchronizaci zvuku a videa zkuste zvýsit rozlisení na následující úrove. Pokud se problém bude opakovat, pejdte zpt na pedchozí nastavení rozlisení. 14 Uzivatelská pírucka k webové kamee HP Elite Autofocus Problém Odpojil (a) jsem kameru a po optovném pipojení nefunguje esení Bude poteba obnovit spojení s aplikací webové kamery. Provete nkterou z následujících akcí: V aplikaci Magic-i 3 klepnte na moznost Refresh (Obnovit). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP ELITE AUTOFOCUS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP ELITE AUTOFOCUS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag