Návod k použití HP DESKJET K109A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP DESKJET K109A. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP DESKJET K109A bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP DESKJET K109A.


HP DESKJET K109A : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4489 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP DESKJET K109A REFERENCE GUIDE (3964 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP DESKJET K109A

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HP Deskjet Ink Advantage Printer series - K109 Nápovda systému Windows HP Deskjet Ink Advantage Printer series - K109 Obsah 1 2 Postup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Poznejte Tiskárna HP Cásti tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Funkce ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tisk Tisk dokument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tisk fotografií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Tisk obálek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Tisk na speciální média. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Tisk webové stránky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Manipulace s tiskovými kazetami Kontrola odhadované hladiny inkoustu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Objednání tiskového spotebního materiálu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Automatické cistní tiskových kazet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Výmna kazet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Pouzití rezimu zálozního inkoustu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Informace k záruce tiskové kazety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Vyesit problém Podpora spolecnosti HP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 esení problém s nastavením. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Odstraování problém s tiskem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Chyby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3 5 6 8 Technické informace Upozornní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Program výrobk zohledujících zivotní prostedí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Zákonná upozornní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Rejstík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1 Obsah Obsah 2 1 Postup Naucte se pouzívat Tiskárna HP · · , , Vkládání médií" na stránce 23 , , Výmna kazet" na stránce 27 Postup 3 Postup Kapitola 1 Postup 4 Postup 2 Poznejte Tiskárna HP · · Cásti tiskárny Funkce ovládacího panelu Cásti tiskárny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ovládací panel Vodítko síky papíru Zásobník papíru Nástavec zásobníku papíru (také jen nástavec zásobníku) Zarázka papíru Kazety Pední pístupová dvíka Zadní port USB Zadní pístupová dvíka Poznejte Tiskárna HP 5 Pipojení ke zdroji: Zaízení pouzívejte pouze se síovým adaptérem od spolecnosti HP. Cásti tiskárny Kapitola 2 Funkce ovládacího panelu 1 Zapnuto: Slouzí k zapnutí a vypnutí produktu. Je-li produkt vypnutý, je stále jest napájen minimálním proudem. Chcete-li zcela odpojit napájení, vypnte produkt a odpojte napájecí kabel. Pokracovat: Dává pokyn Tiskárna HP, aby pokracovala po vyesení problému. [. . . ] Bute pipraveni poskytnout následující informace: · · · · Název produktu (HP Deskjet Ink Advantage Printer series - K109) Sériové císlo (uvedeno na zadní nebo spodní stran produktu) Zprávy zobrazované pi výskytu problému Odpovdi na tyto otázky: Nastala tato situace jiz díve? Pidali jste v dob, kdy k této situaci doslo, do pocítace njaký nový hardware nebo software? Doslo ped touto situací k njaké jiné události (napíklad boue, pesun produktu atd. )? Telefonní císla podpory Nejaktuálnjsí seznam císel telefonické podpory HP a ceny hovor viz www. hp. com/ support. Vyesit problém 32 Vyesit problém www. hp. com/support Po vyprsení lhty telefonické podpory Po vyprsení lhty telefonické podpory je podpora spolecnosti HP k dispozici za dodatecný poplatek. Nápovda mze být k dispozici také na webových stránkách online podpory HP na adrese: www. hp. com/support. Chcete-li získat informace o dostupných moznostech podpory, obrate se na prodejce spolecnosti HP nebo zavolejte na telefonní císlo podpory pro vasi zemi/oblast. Podpora spolecnosti HP 33 Vyesit problém Kapitola 6 Dalsí varianty záruky Za píplatek lze k zaízení Tiskárna HP pikoupit rozsíené servisní plány. Jdte na www. hp. com/support, vyberte svou zemi/oblast, a zjistte informace o sluzbách a zárukách pro oblast a informace o rozsíených servisních plánech. esení problém s nastavením V této cásti jsou uvedeny informace o odstraování problém s nastavením u produktu. Mnoho problém je zpsobeno pipojením produktu pomocí kabelu USB ped instalací softwaru HP Photosmart do pocítace. Pokud jste pipojili produkt k pocítaci pedtím, nez vás k tomu vyzve software bhem instalace, musíte postupovat takto: esení bzných problém pi instalaci 1. Dalsí informace naleznete v tématu , , Odinstalace a optovná instalace softwaru" na stránce 36. Upozornní Nepipojujte kabel USB k pocítaci díve, nez k tomu budete vyzváni na obrazovce instalace softwaru. Tato cást obsahuje následující témata: · · · · Vyesit problém Produkt se nezapíná Produkt po nastavení netiskne Nezobrazuje se obrazovka registrace Odinstalace a optovná instalace softwaru Produkt se nezapíná Pro vyesení problému zkuste následující esení. esení jsou uvedena v poadí od toho nejpravdpodobnjsího úspsného. Pokud problém nevyesí první esení, zkuste ta následující, dokud se problém nevyesí. · · esení 1: Ujistte se, ze je napájecí kabel pipojen esení 2: Stisknte tlacítko Zapnuto pomaleji. esení 1: Ujistte se, ze je napájecí kabel pipojen esení: · Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevn pipojen do produktu i do adaptéru napájení. Pipojte napájecí kabel do elektrické zásuvky, pepové ochrany nebo rozbocovací zásuvky. 34 Vyesit problém 1 2 Pipojení ke zdroji napájení Kabel a adaptér napájení · · · Pokud pouzíváte rozbocovací zásuvku, ujistte se, ze je zapnutá. Mzete také zkusit zapojit produkt pímo do zásuvky. Zapojte zaízení, o kterém víte, ze je funkcní, a zkontrolujte, zda je napájeno. Pokud není, mohlo by se jednat o problém s elektrickou zásuvkou. Pokud jste produkt pipojili do zásuvky s vypínacem, zkontrolujte, zda je zásuvka zapnutá. Je-li zapnut a pesto nefunguje, mohlo by se jednat o problém s elektrickou zásuvkou. Pícina: Produkt není správn pipojen do zásuvky. Pokud se tímto problém nevyesí, zkuste následující esení. esení 2: Stisknte tlacítko Zapnuto pomaleji. esení: Stisknete-li tlacítko Zapnuto pílis rychle, mze se stát, ze produkt nestací reagovat. [. . . ] Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning. , , Înlturarea echipamentelor uzate de ctre utilizatorii casnici din Uniunea European Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indic faptul c acest produs nu trebuie aruncat alturi de celelalte deeuri casnice. În loc s procedai astfel, avei responsabilitatea s v debarasai de echipamentul uzat predându-l la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deeurilor electrice i a echipamentelor electronice. Colectarea i reciclarea separat a echipamentului uzat atunci când dorii s îl aruncai ajut la conservarea resurselor naturale i asigur reciclarea echipamentului într-o manier care protejeaz sntatea uman i mediul. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP DESKJET K109A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP DESKJET K109A bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag