Návod k použití HP DESKJET D4160

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP DESKJET D4160. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP DESKJET D4160 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP DESKJET D4160.


HP DESKJET D4160 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2012 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP DESKJET D4160 (1940 ko)
   HP DESKJET D4160 Setup Guide (1497 ko)
   HP DESKJET D4160 PRIRUČNIK POSTAVLJANJE (1523 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP DESKJET D4160

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HP Deskjet D4100 series Nápovda k softwaru tiskárny HP Photosmart © 2006 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Upozornní spolecnosti Hewlett-Packard Informace obsazené v tomto dokumentu podléhají zmnám bez pedchozího upozornní. Kopírování, úpravy ci peklad tohoto dokumentu bez pedchozího písemného souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard jsou az na výjimky vyplývající ze zákon o autorském právu zakázány. Jediná záruka k produktm a sluzbám HP je urcena zárucními podmínkami pilozenými k tmto produktm a sluzbám. Zádné ze zde uvedených informací nemohou být povazovány za základ pro vznik jakékoli dalsí záruky. [. . . ] Náhled na poadí stránek se zobrazí v horní cásti karty Úpravy. Nastavte vsechny dalsí pozadované moznosti tisku a klepnte na tlacítko OK. Zmna velikosti dokumentu Software tiskárny lze pouzít k tisku dokumentu, který je urcen pro urcitý daný formát papíru, na papír jiného formátu. To mze být uzitecné, pokud nemáte po ruce správný formát papíru. Vytvoíte-li napíklad dokument, který je urcen pro papír formátu Letter, ale nemáte tento formát k dispozici, mzete dokument vytisknout na papír libovolného jiného formátu. Zmna velikosti dokumentu pro jiný formát papíru 1. Zaskrtnte polícko Tisk dokumentu ve formátu a v rozevíracím seznamu vyberte cílový formát papíru. Cílový formát papíru je formát papíru, na který budete tisknout, tedy ne formát, pro který byl dokument pipraven. Nastavte vsechny dalsí pozadované moznosti tisku a klepnte na tlacítko OK. Náhled tisku Funkce náhledu tisku slouzí k zobrazení výtisku na pocítaci ped vytistním dokumentu. Pokud s náhledem výtisku nejste spokojeni, mzete tiskovou úlohu zrusit a nastavit tisk pozadovaným zpsobem. 52 HP Deskjet D4100 series Zobrazení náhledu tistného dokumentu 1. Nastavte vsechny dalsí pozadované moznosti tisku a klepnte na tlacítko OK. Dále postupujte takto: ­ Klepnutím na tlacítko OK spustíte tisk dokumentu. ­ Chcete-li tiskovou úlohu zrusit, klepnte na tlacítko Storno. Nez se pokusíte dokument vytisknout, upravte nastavení tisku podle poteby. Oboustranný tisk Oboustranný neboli duplexní tisk umozuje tisknout na ob strany papíru. Tisk na ob strany papíru je nejen ekonomicky výhodný, ale také setrný k zivotnímu prostedí. V rozevíracím seznamu Tisk na ob strany klepnte na moznost Rucn. Nastavte vsechny dalsí pozadované moznosti tisku a klepnte na tlacítko OK. Po vytistní lichých stránek znovu vlozte tistné stránky potistnou stranou nahoru. 7. Klepnutím na tlacítko Pokracovat vytisknte sudé stránky. Pokyny pro vytvoení oboustranného dokumentu s vazbou naleznete v tématu Vazba oboustranných dokument. Vazba oboustranných dokument Chcete-li vytistné stránky svázat do knihy, mzete upravit nastavení tisku tak, aby se pizpsobila vazb. Ke svázání oboustranných dokument lze pouzít vazbu typu Kniha (vazba na okraji) nebo vazbu typu Blok (vazba v horní cásti). Tisk oboustranného dokumentu s vazbou typu Kniha Pi oboustranném tisku postupujte podle tchto pokyn. Nápovda k softwaru tiskárny HP Photosmart 53 Kapitola 9 Tisk oboustranného dokumentu s vazbou typu Blok 1. Zaskrtnte následující polícka: ­ Tisk na ob strany ­ Obracet stránky 4. Nastavte vsechny dalsí pozadované moznosti tisku a klepnte na tlacítko OK. Po vytistní lichých stránek znovu vlozte tistné stránky potistnou stranou nahoru podle orientace dokumentu, která mze být na výsku nebo na síku. Na výsku 6. Na síku Klepnutím na tlacítko Pokracovat vytisknte sudé stránky. 54 HP Deskjet D4100 series 10 Software tiskárny Nastavte zaízení HP Deskjet jako výchozí tiskárnu. [. . . ] Poteba budoucí recyklace byla vzata v úvahu jiz pi vývoji tohoto produktu. Pocet druh materiálu byl omezen na minimum, aniz by to bylo na úkor správné funkcnosti a spolehlivosti Nápovda k softwaru tiskárny HP Photosmart 95 Dodatek C výrobku. Tiskárna byla zkonstruována tak, aby se od sebe nesourodé materiály snadno oddlily. Spony a jiná spojení lze jednoduse nalézt, jsou snadno pístupné a lze je odstranit pomocí bzných nástroj. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP DESKJET D4160

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP DESKJET D4160 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag