Návod k použití HP DESKJET D2660

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP DESKJET D2660. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP DESKJET D2660 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP DESKJET D2660.


HP DESKJET D2660 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6175 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP DESKJET D2660 (10969 ko)
   HP DESKJET D2660 KORISNIČKI PRIRUČNIK (6135 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP DESKJET D2660

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HP Deskjet D2600 Printer series Nápovda systému Windows HP Deskjet D2600 Printer series Obsah 1 Poznejte Tiskárna HP Cásti tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Funkce ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Tisk Tisk dokument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Tisk fotografií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tisk obálek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Tisk na speciální média. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Tisk webové stránky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Manipulace s tiskovými kazetami Kontrola odhadované hladiny inkoustu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Objednání tiskového spotebního materiálu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Automatické cistní tiskových kazet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Rucní cistní tiskových kazet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Výmna tiskových kazet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Informace k záruce tiskové kazety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Vyesit problém Podpora spolecnosti HP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 esení problém s nastavením. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Odstraování problém s kvalitou tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Odstraování problém s tiskem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Chyby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Obsah 2 4 5 7 Technické informace Upozornní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Program výrobk zohledujících zivotní prostedí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Zákonná upozornní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Rejstík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 1 Obsah 2 1 Poznejte Tiskárna HP · · Cásti tiskárny Funkce ovládacího panelu Cásti tiskárny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ovládací panel Vodítko síky papíru Zásobník papíru Nástavec zásobníku papíru (také jen nástavec zásobníku) Zarázka papíru Kazety Pední pístupová dvíka Zadní port USB Pipojení ke zdroji: Pouzívejte pouze s napájecím adaptérem dodaným spolecností HP. Zadní pístupová dvíka Cásti tiskárny 3 Poznejte Tiskárna HP Kapitola 1 Funkce ovládacího panelu 1 Zapnuto: Slouzí k zapnutí a vypnutí produktu. Je-li produkt vypnutý, je stále jest napájen minimálním proudem. Chcete-li zcela odpojit napájení, vypnte produkt a odpojte napájecí kabel. [. . . ] Zkontrolujte nastavení kvality tisku a ujistte se, ze není nastavena pílis Výbr rychlosti nebo kvality tisku 1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vlozen papír. V pouzívané aplikaci klepnte v nabídce Soubor na píkaz Tisk. Klepnte na tlacítko, kterým se oteve dialogové okno Vlastnosti. V závislosti na softwarové aplikaci mze být toto tlacítko oznaceno Vlastnosti, Moznosti, Nastavení tiskárny, Tiskárna nebo Pedvolby. Odstraování problém s kvalitou tisku 47 Vyesit problém Poznámka Varování a indikátory mnozství inkoustu poskytují pouze piblizné údaje a slouzí pouze k plánování. Pokud se vám zobrazí varovná zpráva, ze je v tiskárn málo inkoustu, zvazte pípravu náhradní tiskové kazety, abyste se vyhnuli mozným zdrzením tisku. Inkoustové kazety nemusíte mnit, dokud bude kvalita tisku pijatelná. Kapitola 5 5. V rozevíracím seznamu Typ papíru vyberte typ papíru vlozený do tiskárny. V rozevíracím seznamu Kvalita tisku zvolte nastavení kvality vhodné pro projekt. Poznámka Pro zjistní rozlisení tisku na základ vybraného typu papíru a nastavení kvality tisku klepnte na Rozlisení. Vytisknte obrázek s nastavenou vysokou kvalitou tisku jako je Nejlepsí nebo Maximální rozlisení. Dalsí informace naleznete v cásti: , , Tisk s pouzitím moznosti Maximální rozlisení" na stránce 15 Pícina: Nastavení kvality tisku nebo kopírování na produktu má pílis nízkou hodnotu. Pokud se tímto problém nevyesí, zkuste následující esení. esení 5: Zarovnání tiskárny esení: Vyesit problém 48 Zarovnejte tiskárnu. Zarovnání tiskárny mze pomoci získat vynikající kvalitu tisku. Vyrovnávání tiskárny ze softwaru HP Photosmart 1. Vlozte do vstupního zásobníku nepouzitý obycejný bílý papír formátu A4, Letter nebo Legal. V cásti Nastavení tisku klepnte na Nástroje tiskárny. Poznámka Nástroje tiskárny lze také otevít z dialogového okna Vlastnosti tisku. V dialogovém okn Vlastnosti tiskárny klepnte na zálozku Funkce a poté na Sluzby tiskárny. Produkt vytiskne zkusební stránku, zarovná tiskovou hlavu a provede kalibraci tiskárny. Pícina: Pravdpodobn je poteba provést zarovnání tiskárny. Pokud se tímto problém nevyesí, zkuste následující esení. esení 6: Automaticky vycistte tiskové kazety. Dalsí informace naleznete v cásti , , Automatické cistní tiskových kazet" na stránce 25. [. . . ] Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning. , , Înlturarea echipamentelor uzate de ctre utilizatorii casnici din Uniunea European Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indic faptul c acest produs nu trebuie aruncat alturi de celelalte deeuri casnice. În loc s procedai astfel, avei responsabilitatea s v debarasai de echipamentul uzat predându-l la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deeurilor electrice i a echipamentelor electronice. Colectarea i reciclarea separat a echipamentului uzat atunci când dorii s îl aruncai ajut la conservarea resurselor naturale i asigur reciclarea echipamentului într-o manier care protejeaz sntatea uman i mediul. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP DESKJET D2660

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP DESKJET D2660 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag