Návod k použití HP DESKJET D2460

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP DESKJET D2460. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP DESKJET D2460 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP DESKJET D2460.


HP DESKJET D2460 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2886 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP DESKJET D2460 SETUP GUIDE (3959 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP DESKJET D2460

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HP Deskjet D2400 series Nápovda (systémy Windows) Tiskárna HP Deskjet ady D2400 Nápovda k softwaru HP Photosmart © 2007 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Usnadnní pístupu Tiskárna Hewlett-Packard obsahuje adu funkcí, které usnadují pístup postizeným uzivatelm. Upozornní spolecnosti Hewlett-Packard Informace obsazené v tomto dokumentu mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Kopírování, úpravy ci peklad tohoto dokumentu bez pedchozího písemného souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard jsou az na výjimky vyplývající ze zákon o autorském právu zakázány. Jediné záruky na produkty a sluzby spolecnosti HP jsou výslovn uvedeny v prohlásení o záruce, které je kazdému z tchto produkt a sluzeb pilozeno. Zádná ze zde uvedených informací nezakládá nárok na dalsí záruky. [. . . ] Nastavte vsechny dalsí pozadované moznosti tisku a klepnte na tlacítko OK. Po vytistní lichých stránek znovu vlozte tistné stránky potistnou stranou nahoru podle orientace dokumentu, která mze být na výsku nebo na síku. Obrázek 8-1 Na výsku Obrázek 8-2 Na síku 7. Klepnutím na tlacítko Pokracovat vytisknte sudé stránky. Vazba oboustranných dokument 49 Tipy pro tisk Kapitola 8 Tisk prezentace Tisk prezentací slouzí k tisku dokument vysoké kvality vcetn následujících dokument: · · · Tipy pro tisk 50 Tipy pro tisk , , Dopisy" na stránce 29 , , Letáky" na stránce 35 , , Prhledné fólie" na stránce 35 9 Software tiskárny · · · · · · Nastavte zaízení HP Deskjet jako , , výchozí tiskárnu" na stránce 51. Nastavte , , výchozí nastavení tisku" na stránce 51 pro vsechny dokumenty. Pomocí zaízení , , Vlastnosti tiskárny" na stránce 52 vyberte moznosti tisku. Pomocí nápovdy , , Co to je?" na stránce 53 zjistte dalsí informace o konkrétním nastavení tisku. V okn , , Stav inkoustu" na stránce 53 se zobrazuje piblizná hladina inkoustu v kazdé tiskové kazet. Stáhnte si , , aktualizace softwaru tiskárny" na stránce 54 s nejnovjsími funkcemi a zlepseními. Nastavení zaízení HP Deskjet jako výchozí tiskárny Zaízení HP Deskjet mzete nastavit jako výchozí tiskárnu pro pouzití z libovolného programu. To znamená, ze kdyz v nabídce Soubor daného programu klepnete na moznost Tisk, bude v rozevíracím seznamu tiskáren automaticky vybráno zaízení HP Deskjet. Na hlavním panelu systému Windows klepnte na tlacítko Start, pejdte na píkaz Nastavení a potom klepnte na polozku Tiskárny. Klepnte pravým tlacítkem mysi na ikonu HP Deskjet a potom na moznost Nastavit jako výchozí. Na hlavním panelu systému Windows klepnte na tlacítko Start a potom na moznost Tiskárny a faxy. Klepnte pravým tlacítkem mysi na ikonu HP Deskjet a potom na moznost Nastavit jako výchozí. Nastavení výchozích nastavení tisku Pokud neurcíte jiná nastavení, produkt HP Deskjet pouzije výchozí nastavení tisku pro vsechny dokumenty. Software tiskárny 51 Software tiskárny Kapitola 9 Úspory casu lze pi tisku dosáhnout nastavením výchozího nastavení tiskárny na moznosti, které se pouzívají nejcastji. Potom nebude nutné tyto moznosti urcovat pi kazdém pouzití tiskárny. V pravé cásti hlavního panelu systému Windows poklepejte na ikonu Monitoru digitálního zobrazení HP. Software tiskárny 1 Ikona Monitoru digitálního zobrazení HP Zobrazí se okno Centrum esení HP. V okn Centrum esení HP klepnte na polozku Nastavení, pejdte na moznost Nastavení tisku a potom klepnte na polozku Nastavení tiskárny. Zmte nastavení tisku a potom klepnte na tlacítko OK. Vlastnosti tiskárny Tiskárna je ovládána prostednictvím softwaru instalovaného v pocítaci. Nastavení tisku pro dokumenty lze mnit pomocí softwaru tiskárny (ovladace tiskárny). Chcete-li provést zmny v nastavení tisku, otevete dialogové okno Vlastnosti tiskárny. Poznámka Dialogové okno Vlastnosti tiskárny bývá také oznacováno jako Pedvolby tisku. Klepnte na moznost Soubor, vyberte moznost Tisk a poté klepnte na tlacítko Vlastnosti nebo Pedvolby. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti tiskárny. 52 Software tiskárny Poznámka Cesta k dialogovému oknu Vlastnosti tiskárny se mze lisit podle pouzité aplikace. [. . . ] Poznámka Nejlepsích výkon dosáhnete pi pouzití kabelu kompatibilního s rozhraním USB 2. 0. Technické informace 90 Kapacita zásobníku papíru Listy obycejného papíru: Az 80 Formát papíru Úplný seznam podporovaných formát médií naleznete v softwaru tiskárny. Gramáz papíru Letter: 65 az 90 g/m² Legal: 70 az 90 g/m² Obálky: 70 az 90 g/m² Karty: Az 200 g/m² Fotografický papír: Az 280 g/m² Program výrobk zohledujících zivotní prostedí Spolecnost Hewlett-Packard se zavazuje poskytovat kvalitní produkty zpsobem, který chrání zivotní prostedí. Poteba budoucí recyklace byla vzata v úvahu jiz pi vývoji tohoto produktu. Pocet druh materiálu byl omezen na minimum, aniz by to bylo na úkor správné funkcnosti a spolehlivosti výrobku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP DESKJET D2460

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP DESKJET D2460 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag