Návod k použití HP DESKJET D1470

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP DESKJET D1470. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP DESKJET D1470 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP DESKJET D1470.


HP DESKJET D1470 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2562 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP DESKJET D1470 SETUP GUIDE (2153 ko)
   HP DESKJET D1470 PRIRUČNIK S REFERENCAMA (1661 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP DESKJET D1470

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HP Deskjet D1400 series Nápovda (systémy Windows) Tiskárna HP Deskjet ady D1400 Nápovda k softwaru tiskárny HP Photosmart © 2007 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Usnadnní pístupu Tiskárna Hewlett-Packard obsahuje adu funkcí, které usnadují pístup postizeným uzivatelm. Upozornní spolecnosti Hewlett-Packard Informace obsazené v tomto dokumentu mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Kopírování, úpravy ci peklad tohoto dokumentu bez pedchozího písemného souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard jsou az na výjimky vyplývající ze zákon o autorském právu zakázány. Jediné záruky na produkty a sluzby spolecnosti HP jsou výslovn uvedeny v prohlásení o záruce, které je kazdému z tchto produkt a sluzeb pilozeno. Zádná ze zde uvedených informací nezakládá nárok na dalsí záruky. [. . . ] Nastavte vsechny dalsí pozadované moznosti tisku a klepnte na tlacítko OK. Po vytistní lichých stránek znovu vlozte tistné stránky potistnou stranou nahoru podle orientace dokumentu, která mze být na výsku nebo na síku. Obrázek 7-1 Na výsku Obrázek 7-2 Na síku 7. Klepnutím na tlacítko Pokracovat vytisknte sudé stránky. Tisk prezentace Tisk prezentací slouzí k tisku dokument vysoké kvality vcetn následujících dokument: · · · , , Dopisy" na stránce 23 , , Letáky" na stránce 30 , , Prhledné fólie" na stránce 29 Tipy pro tisk Tisk prezentace 43 8 Software tiskárny 44 Software tiskárny · · · · · · Nastavte zaízení HP Deskjet jako , , výchozí tiskárnu" na stránce 44. Nastavte , , výchozí nastavení tisku" na stránce 44 pro vsechny dokumenty. Pomocí zaízení , , Vlastnosti tiskárny" na stránce 45 vyberte moznosti tisku. Pomocí nápovdy , , Co to je?" na stránce 46 zjistte dalsí informace o konkrétním nastavení tisku. V okn , , Stav inkoustu" na stránce 46 se zobrazuje piblizná hladina inkoustu v kazdé tiskové kazet. Stáhnte si , , aktualizace softwaru tiskárny" na stránce 47 s nejnovjsími funkcemi a zlepseními. Nastavení zaízení HP Deskjet jako výchozí tiskárny Zaízení HP Deskjet mzete nastavit jako výchozí tiskárnu pro pouzití z libovolného programu. To znamená, ze kdyz v nabídce Soubor daného programu klepnete na moznost Tisk, bude v rozevíracím seznamu tiskáren automaticky vybráno zaízení HP Deskjet. Na hlavním panelu systému Windows klepnte na tlacítko Start, pejdte na píkaz Nastavení a potom klepnte na polozku Tiskárny. Klepnte pravým tlacítkem mysi na ikonu HP Deskjet a potom na moznost Nastavit jako výchozí. Na hlavním panelu systému Windows klepnte na tlacítko Start a potom na moznost Tiskárny a faxy. Klepnte pravým tlacítkem mysi na ikonu HP Deskjet a potom na moznost Nastavit jako výchozí. Nastavení výchozích nastavení tisku Pokud neurcíte jiná nastavení, produkt HP Deskjet pouzije výchozí nastavení tisku pro vsechny dokumenty. Software tiskárny Úspory casu lze pi tisku dosáhnout nastavením výchozího nastavení tiskárny na moznosti, které se pouzívají nejcastji. Potom nebude nutné tyto moznosti urcovat pi kazdém pouzití tiskárny. V pravé cásti hlavního panelu systému Windows poklepejte na ikonu Monitoru digitálního zobrazení HP. 1 Ikona Monitoru digitálního zobrazení HP Zobrazí se okno Centrum esení HP. V okn Centrum esení HP klepnte na polozku Nastavení, pejdte na moznost Nastavení tisku a potom klepnte na polozku Nastavení tiskárny. Zmte nastavení tisku a potom klepnte na tlacítko OK. Vlastnosti tiskárny Tiskárna je ovládána prostednictvím softwaru instalovaného v pocítaci. Nastavení tisku pro dokumenty lze mnit pomocí softwaru tiskárny (ovladace tiskárny). Chcete-li provést zmny v nastavení tisku, otevete dialogové okno Vlastnosti tiskárny. Poznámka Dialogové okno Vlastnosti tiskárny bývá také oznacováno jako Pedvolby tisku. Klepnte na moznost Soubor, vyberte moznost Tisk a poté klepnte na tlacítko Vlastnosti nebo Pedvolby. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti tiskárny. Vlastnosti tiskárny 45 Software tiskárny Kapitola 8 Poznámka Cesta k dialogovému oknu Vlastnosti tiskárny se mze lisit podle pouzité aplikace. [. . . ] Gramáz papíru Letter: 65 az 90 g/m² Legal: 70 az 90 g/m² Obálky: 70 az 90 g/m² Karty: Az 200 g/m² Fotografický papír: Az 280 g/m² Program výrobk zohledujících zivotní prostedí Spolecnost Hewlett-Packard se zavazuje poskytovat kvalitní produkty zpsobem, který chrání zivotní prostedí. Poteba budoucí recyklace byla vzata v úvahu jiz pi vývoji tohoto produktu. Pocet druh materiálu byl omezen na minimum, aniz by to bylo na úkor správné funkcnosti a spolehlivosti výrobku. Tiskárna byla zkonstruována tak, aby se od sebe nesourodé materiály snadno oddlily. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP DESKJET D1470

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP DESKJET D1470 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag