Návod k použití HP DESKJET 950C

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP DESKJET 950C. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP DESKJET 950C bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP DESKJET 950C.


HP DESKJET 950C : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3313 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP DESKJET 950C (3042 ko)
   HP DESKJET 950C Network Guide (773 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP DESKJET 950C

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tiskárna HP DeskJet Uzivatelská pírucka pro Windows 950C Series Cesky Informace o ochranných známkách Microsoft, MS, MS-DOS, a Windows jsou registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation (císla patent Spojených stát 4955066 a 4974159). MMX a Pentium jsou ve Spojených státech registrované ochranné známky spolecnosti Intel Corporation. TrueType je ve Spojených Státech zapsaná obchodní známka spolecnosti Apple Computer, Inc. Adobe a Acrobat jsou obchodní známky spolecnosti Adobe Systems Incorporated. Upozornní Informace obsazené v tomto dokumentu podléhají zmnám bez pedchozího upozornní. [. . . ] Pesvdcete se, radji dvakrát, ze je papír ve VSTUPNÍM zásobníku zalozen správn. Jestlize kontrolka stavu tiskové kazety bliká, zvednte víko tiskárny a zkontrolujte stav tiskové kazety. Ovte, ze jsou vsechny tiskové kazety nainstalovány správn. Pokud kontrolka hlavního vypínace bliká, tiskárna práv tiskne. Jestlize bliká kontrolka Pokracovat, stisknte tlacítko Pokracovat . Tiskárna mozná je pomalá. Tiskárna ceká, az stisknete tlacítko Pokracovat . V tiskárn mze být uvíznutý papír. 1 Vytáhnte papír bu ze VSTUPNÍHO 2 Stisknte tlacítko Pokracovat 3 4 5 6 nebo z VÝSTUPNÍHO zásobníku. Pokud jste tiskli na stítky, ujistte se, ze se pi prchodu tiskárnou neodlepil stítek z podkladového papíru. Jestlize byl uvíznutý papír odstrann, vytisknte dokument znovu. Jestlize uvíznutý papír nebyl odstrann, otocte knoflíkem na zadních pístupových dvíkách (proti smru hodinových rucicek), dvíka otevete a vyjmte. Vytáhnte z tiskárny uvíznutý papír a pak vrat'te zadní pístupová dvíka na místo. V tiskárn mohou scházet zadní pístupová dvíka. 1 Nainstalujte zadní pístupová dvíka. 2 Vytisknte dokument znovu. 36 Jak získat pomoc, kdyz se nco nedaí Proc tiskárna netiskne?Z tiskárny se vysunula prázdná stránka. 4 Abyste vyesili problém, je teba . . . 1 Zdvihnte víko tiskárny a zkontrolujte ikony stavu tiskových kazet, abyste se ujistili, ze nedosel inkoust. Mozná jste zapomnli odstranit vinylovou pásku z tiskové kazety. Pesvdcte se, ze jste ze vsech tiskových kazet odstranili ochrannou vinylovou pásku. Viz "Výmna tiskových kazet" na stran 27. 1 Ulozte fax do grafického formátu, jako je napíklad TIFF. 2 Potom ho pevete do dokumentu v textovém procesoru a vytisknte ho odtud. 37 4 Jak získat pomoc, kdyz se nco nedaí Proc tiskárna netiskne?(Pokracování) Jaký je problém? Mám kabel USB a kdyz zkousím tisknout, obdrzím zprávu, "Pi zápisu na LPT1 doslo k chyb". Mozná pícina Mozná jste ped instalací softwaru nemli zapojený USB kabel. Abyste vyesili problém, je teba . . . 1 Odpojte kabel USB od tiskárny. 2 Vlozte CD s tiskovým softwarem (nebo 3 4 5 6 7 8 Disketu 1, máte-li diskety) do vaseho pocítace. Procházejte CD a zvolte Setup, potom klepnte na Otevít . Zvolte moznost Odstranit software HP DeskJet 950C Series a odstrate software. Viz Instalacní plakát nebo strana 50 v této Uzivatelské pírucce. Moje tiskárna je propojena kabelem USB pes jiné USB zaízení nebo pípojku a kdyz zkousím tisknout, objeví se zpráva "Pi zápisu na <jméno USB portu> doslo k chyb. " Vase tiskárna mozná nedostává korektní data od ostatních zaízení nebo pípojek. Pipojte tiskárnu pímo na USB port na pocítaci. 38 Jak získat pomoc, kdyz se nco nedaí Proc tiskárna netiskne?(Pokracování) Jaký je problém? Tiskárna je skutecn pomalá. 4 Mozná pícina Pocítac mze mít horsí hardware, nez jsou minimální pozadavky na systém. Abyste vyesili problém, je teba . . . 1 Zkontrolujte kapacitu RAM a rychlost procesoru vaseho pocítace. [. . . ] 16, 500 28230 LAS ROZAS, Madrid · Svédsko: 8-4442239 Fax: 8-4442116 Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9, Box 19 164 93 KISTA · Svýcarsko: 056/279 286 Fax: 056/279 280 Elbatex Datentechnik AG Schwimmbadstrasse 45, 5430 WETTINGEN · Venezuela: (58 2) 239-4244/4133 Fax: (58 2) 207-8014 Hewlett-Packard de Venezuela C. A. Tercera Transversal de Los Ruices Norte Edificio Segre, Caracas 1071, Venezuela Apartado Postal 50933, Caracas 1050 V jiných zemích · Hewlett-Packard Company Intercontinental Headquarters, 3495 Deer Creek Road, Palo Alto, CA 94304, U. S. A. A-9 Prohlásení k ochran zivotního prostedí Spolecnost Hewlett-Packard prbzn zdokonaluje konstrukci a výrobní procesy tiskáren HP DeskJet za úcelem minimalizace negativního dopadu na pracovní prostedí a na zivotní prostedí, v nichz se tiskárny vyrábjí, expedují a pouzívají. Spolecnost HewlettPackard také vyvinula postupy, jak minimalizovat negativní dopady likvidace tiskáren na konci jejich uzitného období. Zivotnost výrobku: Aby byla zajistna dlouhá zivotnost vasí tiskárny HP DeskJet, firma HP poskytuje následující: · · · nebo rucního oboustranného tisku této tiskárny snizuje spotebu papíru a snizuje následné pozadavky na pírodní zdroje. Tato tiskárna je vhodná pro pouzívání recyklovaného papíru podle DIN 19 309. Snízení nebo odstranní spoteby materiál Pouzití papíru: Moznost automatického Prodlouzenou záruku v rámci HP Support Pack, která pokrývá výrobky a hardware HP a vsechny vnitní díly dodané spolecností HP. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP DESKJET 950C

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP DESKJET 950C bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag