Návod k použití HP DESKJET 6843

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP DESKJET 6843. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP DESKJET 6843 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP DESKJET 6843.


HP DESKJET 6843 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2997 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP DESKJET 6843 (2907 ko)
   HP DESKJET 6843 Network Guide (2827 ko)
   HP DESKJET 6843 Install Guide (1114 ko)
   HP DESKJET 6843 POSTER POSTAVLJANJE (1137 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP DESKJET 6843

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tiskárna HP Deskjet 6800 series 1 Tiskárna HP Deskjet 6800 series Klepnutím na píslusné téma získáte dalsí informace o dané problematice: · Upozornní · Speciální funkce · Zacínáme · Pipojení k tiskárn · Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu · Tisk fotografií z pocítace · Tisk jiných dokument · Tipy pro tisk · Software tiskárny · Údrzba · Odstraování problém · Volitelné píslusenství · Technické údaje · Spotební materiál 1 Tiskárna HP Deskjet 6800 series 2 Speciální funkce Blahopejeme!Zakoupili jste tiskárnu HP Deskjet, která vám nabízí následující speciální funkce: · Integrované síové funkce: pipojení k pevné nebo bezdrátové síti bez externího tiskového serveru. · Rezim zálozního inkoustu: Rezim zálozního inkoustu umozuje pokracovat v tisku s jednou tiskovou kazetou poté, co v druhé tiskové kazet dojde inkoust. · Tlacítko Zrusit tisk: Jediným stisknutím tohoto tlacítka lze zrusit tisk tiskové úlohy. [. . . ] Informace o jednotlivých polozkách dialogového okna Vlastnosti tiskárny získáte pouzitím nápovdy Co to je?. 7. 8 Prhledné fólie Pokyny · Nejlepsích výsledk dosáhnete pi pouzití prhledné fólie pro inkoustové tiskárny HP Premium Inkjet Transparency Film. · Nepesáhnte kapacitu vstupního zásobníku az 30 fólií. Píprava k tisku 1. Zvednte výstupní zásobník a poté vyjmte veskerý papír ze vstupního zásobníku. Posute vodítko síky papíru zcela doleva a potom vysute vodítko délky papíru. Vlozte prhledné fólie do vstupního zásobníku stranou pro tisk smrem dol a lepicím prouzkem smrem do tiskárny. 5. Fólie opatrn zasute zcela do tiskárny, aby se samolepicí pásky o sebe nezachytávaly. Na kart Zkratky pro tisk klepnte na moznost Tisk prezentací a provete následující nastavení: · Formát papíru: Nastavte správný formát papíru. 91 Tiskárna HP Deskjet 6800 series · Typ papíru: Automatický nebo píslusná prhledná fólie. Pozadovaným zpsobem upravte následující nastavení tisku: · Kvalita tisku · Tisk v odstínech sedé 4. Nastavte vsechny dalsí pozadované moznosti tisku a klepnte na tlacítko OK. Informace o jednotlivých polozkách dialogového okna Vlastnosti tiskárny získáte pouzitím nápovdy Co to je?. 7. 9 Stítky Pokyny · Pouzívejte pouze stítky urcené speciáln pro inkoustové tiskárny. · Zkontrolujte, zda stítky nejsou lepkavé, pokroucené nebo zda se neodlepují od ochranného podkladu. · Nepesáhnte kapacitu vstupního zásobníku (maximáln 30 list se stítky (pouzívejte pouze formát Letter nebo A4)). Píprava k tisku 1. Zvednte výstupní zásobník a poté vyjmte veskerý papír ze vstupního zásobníku. Posute vodítko síky papíru zcela doleva a potom vysute vodítko délky papíru. Vlozte archy se stítky do vstupního zásobníku stranou pro tisk smrem dol. Posute vodítka papíru tsn k okraji list. 92 Tiskárna HP Deskjet 6800 series 7. Sklopte výstupní zásobník. Tisk Poznámka: Obsahuje-li pouzívaná aplikace funkci tisku na stítky, postupujte podle pokyn dodaných s touto aplikací. V opacném pípad postupujte podle následujících pokyn. 1. Na kart Zkratky pro tisk klepnte na moznost Bzný tisk a provete následující nastavení: · Formát papíru: Nastavte správný formát papíru. · Typ papíru: Automaticky nebo Obycejný papír · Zdroj papíru: Horní zásobník 3. Pozadovaným zpsobem upravte následující nastavení tisku: · Kvalita tisku · Tisk v odstínech sedé 4. Nastavte vsechny dalsí pozadované moznosti tisku a klepnte na tlacítko OK. [. . . ] Této spoteb energie lze zabránit tak, ze tiskárnu vypnete a odpojíte napájecí kabel tiskárny od elektrického zdroje. 14. 3 Recyklace tiskových kazet Zákazníci, kteí mají zájem o recyklaci originálních tiskových kazet HP, se mohou zúcastnit programu sbru a recyklace inkoustových kazet (HP Planet Partner Program). Spolecnost HP tento program nabízí ve více zemích/oblastech nez kterýkoli výrobce inkoustových kazet na svt. Tento program poskytuje zákazníkm spolecnosti Hewlett-Packard bezplatnou sluzbu, která pedstavuje ekologicky výhodné esení pro tyto produkty po skoncení jejich zivotnosti. 196 Tiskárna HP Deskjet 6800 series Chcete-li se tohoto programu zúcastnit, postupujte podle pokyn na webových stránkách spolecnosti HP na adrese www. hp. com/recycle. Zákazníci mohou být pozádáni o jméno, telefonní císlo a adresu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP DESKJET 6843

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP DESKJET 6843 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag